Miljø

Virksomheden er certificeret på miljøsiden efter ISO 14001. Miljøledelsessystemet omfatter herudover også områderne arbejdsmiljø (OHSAS 18001), energi, sikkerhed ved el-arbejde (SKS) samt bæredygtigt træ (PEFC og FSC®).

Virksomhedens væsentligste potentielle lokale miljøpåvirkninger er træstøv, spildevand og støj. Gennem årene er der etableret omfattende faciliteter til rensning af luftafkast og spildevand, således at miljøpåvirkningerne i dag er minimeret, og myndighedskravene overholdes med tilfredsstillende margen. Miljøpåvirkningerne måles regelmæssigt som led i overholdelsen af virksomhedens miljøgodkendelse.