LV-SportSeal

Junckers LV-SportSeal HT er en 2-komponent lugtsvag og meget slidstærk vandbaseret polyuretan-forsegler til overfladebehandling af PVC-, Vinyl- og linoleumsgulve i sportshaller og andre stærkt trafikkerede arealer.

Bliv kontaktet Find forhandler

Glansgrad:

GENEREL BESKRIVELSE

Junckers LV-SportSeal HT er en 2-komponent lugtsvag og meget slidstærk vandbaseret polyuretan-forsegler til overfladebehandling af PVC-, Vinyl- og linoleumsgulve i sportshaller og andre stærkt trafikkerede arealer.

GENEREL BESKRIVELSE

Junckers LV-SportSeal HT er en 2-komponent lugtsvag og meget slidstærk vandbaseret polyuretan-forsegler til overfladebehandling af PVC-, Vinyl- og linoleumsgulve i sportshaller og andre stærkt trafikkerede arealer.

F 40.2

Overfladebehandling Produkt Information LV-SportSeal HT Erhverv / Sport

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:

2-komponent, vandbaseret polyuretanlak.

Udseende:

Mælkehvid væske. Farveløs efter tørring

Tekniske Data

Rækkeevne: 10-12 m² per liter.

Blanding: 10 dele lak blandes med 1 del hærder.

Før påføring: Omrør/ryst lakken grundigt til alt bundsat materiale er opløst. Tilsæt hærder og omrør/ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder. Lad blandingen hvile i 10 minutter. Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder

Brugstid:

Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

Påføringsværktøj:

Pensel, lakrulle eller luft/luftløs sprøjte.

Overfladetemperatur: Mindst 15° C og maksimum 25° C

Fortynding: Ved sprøjtepåføring fortyndes med maksimum 15 % vand.

Tørretid ved 20° C og 50 % RF:

Ca. 3 timer.
Klar til brug for let trafik: 8 timer.
​Fuldt afhærdet efter 75 timer. 

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 5° C.

Anbefalede systemer

Sportshaller og stærkt trafikkerede arealer:
1 lag Junckers LV-SportSeal HT 10 m²/liter
​+ 1 lag Junckers LV-SportSeal HT 10-12 m²/liter

BRUGSANVISNING

Gulve, ikke tidligere behandlet med Junckers LV-SportSeal HT
Gulve behandlet med voks eller polish skal affedtes før forsegling.

Fordel Junckers LV-Basic Cleaner med moppe og bearbejd rengøringsmidlet med polermaskine monteret sort nylonrondel.

Rengør herefter med rent vand og sørg for, at alle rester af rengøringsmidlet fjernes. Lad tørre i 4-8 timer.

Specielt for Linoleum: Vurderes det, at overfladen er ru og uensartet efter rengøring, kan det før forsegling være nødvendigt at udføre en let slibning med fint sandpapir korn 150- 180.

Foretag grunding med ét lag Junckers LV-SportSeal HT. Lad tørre i minimum 3 timer og påfør derefter det afsluttende lag.

Lad overfladen tørre helt inden ibrugtagning.

Ældre misfarvede linoleumsgulve
Ovenfor anførte metode medvirker til vedligeholdelse af overfladen og tilvejebringer kun i mindre grad den originale farve. Mere dybdegående mekanisk afslibning skal foretages, hvis gulvets originale farve skal frembringes.

Gulve tidligere behandlet med Junckers LV-SportSeal HT
Vask gulvet med Junckers LV-Basic cleaner. Lad tørre og slib let med fint sandpapir korn 150-180. Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand. Påfør ét lag Junckers LV-SportSeal HT og lad tørre.

Vedhæftningstest
Det anbefales altid at udføre vedhæftningstest på et mindre areal, inden forsegling af det fulde areal påbegyndes.

Rengøring og pleje
​Til regelmæssig rengøring anvendes Junckers Gulvsæbe. Til regelmæssig genopfriskning anvendes Juncker LV Protection.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 10.2 Junckers Gulvsæbe
F 40.6 Junckers Basic Cleaner
​F 40.7 Junckers LV Protection

Download

Professional woodcare for Flooring

Sikkerhedsdatablad - LV-SportSeal

Sikkerhedsdatablad - LV-SportSeal

Teknisk Information

Lad os kontakte dig

keyboard_arrow_up picture_as_pdf