Strong Premium

1-komponent vandbaseret gulvlak. Til erhverv med meget trafik

1-komponent vandbaseret og lugtsvag top-lak til brug på meget trafikkerede trægulve, der anvendes til erhvervsmæssige formål.

Produktet er velegnet til ubehandlede, afslebne og tidligere lakerede trægulve. 
Ubehandlede eller maskinafslebne trægulve skal grundes med Junckers Grundlak vandbaseret før behandling med top-lak.

Junckers Strong Premium er indeklimamærket. Et indeklimamærket produkt har gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Bliv kontaktet Find forhandler

Glansgrad:

Teknisk Information

GENEREL BESKRIVELSE

1-komponent vandbaseret og lugtsvag top-lak til brug på meget trafikkerede trægulve, der anvendes til erhvervsmæssige formål.

Velegnet til ubehandlede, afslebne og tidligere lakerede trægulve.

Ubehandlede eller maskinafslebne trægulve skal grundes med Junckers Grundlak vandbaseret før behandling med top-lak.

Junckers Strong Premium er indeklimamærket. Et indeklimamærket produkt har gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

F 5.9

Overfladebehandling Produktinformation Strong Premium Erhverv

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: 1-komponent vandbaseret polyuretanlak.

Udseende: Cremefarvet/mælkeagtig i emballagen. Farveløs film efter tørring.

Tekniske Data

Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Pensel, lakrulle, luft/luftløs sprøjte. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

Overfladetemperatur: Mindst. 15° C og maksimum 25° C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20° C og 50 % RF:

Ca. 3 timer
Fuldt afhærdet efter 72 timer.
​Påfør kun 2 lag lak per døgn.

RF: Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 5° C.

Anbefalede systemer

1 lag Junckers GrundLak Vandbaseret 8 m²/liter
​+ 2 lag Junckers Strong Premium 10 m²/liter. 

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:
Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o. lign. Snavs og ujævnheder fjernes ved afslibning. Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Et lag Junckers GrundLak Vandbaseret påføres. Lad lakken tørre. Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibrenes længderetning. Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Overfladen påføres et lag Junckers Strong Premium. Lad tørre natten over og påfør derefter et afsluttende lag lak.

Tidligere lakerede gulve:
Før lakering afvaskes gulvet med Junckers GulvRens. Slib omhyggeligt med korn 150- 180. Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Det anbefales altid at udføre vedhæftningstest på et mindre areal inden lakering af hele gulvet påbegyndes. Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Lad tørre i 24 timer og kontroller herefter lakkens vedhæftning ved at skrabe med kanten af en mønt.

Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres med 1 lag Junckers Strong Premium.

Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under “Gulve behandlet med voks/polish”.

Gulve behandlet med voks/polish:
Overfladen maskinafslibes først med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.
​Fjern slibespor med korn 60-80. Afslibning afsluttes med korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade. Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand. Laker derefter som beskrevet under “Ubehandlede/afslebne gulve”.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 4.4 - Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid
F 5.3 - Junckers GrundLak Vandbaseret
​F 10.3 - Junckers GulvRens

Download

Professionel træpleje

Træplejeguide

Sikkerhedsdatablad - Strong Premium

Teknisk Information

Lad os kontakte dig

keyboard_arrow_up picture_as_pdf