Vi arbejder fortsat på at forbedre os selv og verden

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR)

Siden Junckers Industrier blev grundlagt, har virksomhedens sociale ansvar været en integreret del af den måde, vi driver forretning på.

Vi mener, at det er af afgørende betydning for miljøet, at samfundet som helhed, regeringer og virksomheder samarbejder internationalt om yderligere nedsættelse af energiforbruget, forbrug af fossil energi og CO2-udledning for at undgå at ødelægge det fremtidige klima og vores fælles livsbetingelser.

Junckers tilsluttede sig i 2011 de 10 principper i Global Compact, og har siden da årligt beskrevet fremdriften i arbejdet med de enkelte principper i virksomhedens CSR rapport.

Vores sociale ansvar tager udgangspunkt i vores forretningsprincipper og vores værdier, som til sammen afspejler vores holdning til den adfærd, vi ønsker at vise i vores forretning. Værdierne åbenhed, tillid, respekt og ansvarlighed danner basis for måden, som vi driver vores forretning på og i overensstemmelse med.

Det betyder, at vi udviser respekt for loven, respekt for miljøet, respekt for mennesker og deres rettigheder samt tager ansvar for at minimere vores energiforbrug og sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø med god trivsel for vores medarbejdere. Vores fokus og målsætninger om forbedringer drejer sig derfor om CSR inden for menneskerettigheder og anti-korruption, miljø og energi samt medarbejderforhold.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf