BØJLEGULVE, ERHVERV & BOLIG
PROJEKTERINGSVEJLEDNING

C 1.1.1

 


INFORMATION BØJLESYSTEM

C 1.0

Generel information

C 1.1

Bøjlesystem information

C 1.1.1

Projekteringsvejledning

C 1.1.2

Lægningsvejledning

Tabel 1

GENEREL BESKRIVELSE AF GULVSYSTEM

Et Junckers trægulv monteret med bøjler er baseret på 14 og 22 mm massive parketbrædder samt 15 og 20,5 mm planker lagt som svømmende gulv på et fjedrende mellemlag, der sikrer god gangkomfort og samtidig har trinlydsforbedrende egenskaber. Bøjlesystemet kan også anvendes til parket og planker monteret med skibsfuge.

Systemet er velegnet til lægning i bolig- og erhvervsbyggeri, ligesom det er velegnet til lægning på undergulve med gulvvarme. Se Kapitel E for yderligere oplysninger vedrørende gulvvarme.

Bemærk at informationen for gulvsystemet først er fyldestgørende, når C 1.0, C 1.1, C 1.1.1 og C 1.1.2 sammenholdes, se tabel 1.


SYSTEMSPECIFIKATION

Bøjlesystemet installeres som et svømmende gulv på et tørt og selvbærende undergulv af beton, letbeton eller træbaserede materialer.

Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet. Valg af mellemlag afhænger af undergulvskonstruktion og fugtforhold.

Trinlyddæmpning ved udlægning på tunge etageadskillelser:
22 eller 20,5 mm gulvbrædder på Junckers Foam eller PolyFoam: 16 dB.
22 eller 20,5 mm gulvbrædder på Gulvpap, 500 g/m²: 15 dB.
14 eller 15 mm gulvbrædder på Junckers Foam eller PolyFoam: 17 dB.
14 eller 15 mm gulvbrædder på Gulvpap, 500 g/m²: 16 dB.

For generel information om lyd samt praktiske anvisninger om lydtekniske forhold i gulvkonstruktioner, hvori Junckers massive trægulve anvendes, se E 5.0. 


KOMPONENTER

 1. Junckers massive parket- eller planke gulv

  Træsorter, sorteringer, dimensioner og overflade:
  22 x 129 mm parket: se B 2.0
  14 x 129 mm parket: se B 3.0
  20.5 x 140 mm plank: se B 5.0
  20.5 x 185 mm plank: se B 6.0
  15 x 129 mm plank: se B 7.0
 2. Monteringsbøjler 
 3. Mellemlag
  Junckers PolyFoam
  JunckersFoam
  Gulvpap, 500 g/m²
  Polystyren
 4. Bræddestødslim
  Junckers SylvaFix
 5. Junckers Fugebånd
  12 x 12 mm
 6. Afstand til væg
  2 mm pr. m på tværs af gulvfladen, dog altid minimum 12 mm
  Gælder også til faste installationer, fx søjler og fastmonterede køkkenskabe. 

Fig. 1

 


PARKETBRÆDDER OG PLANKER

Brædderne lægges i et stadigt forløb og i et uregelmæssigt mønster. Bræddestød fordeles mest muligt over gulvfladen. Det overskydende stykke fra senest lagte brædderække bruges som start i en af de efterfølgende brædderækker, så spildet minimeres.
Alle bræddestød limes med Junckers Sylvafix bræddestødslim.


MELLEMLAG

På undergulve af beton samt andre steder med risiko for fugt anvendes Junckers PolyFoam, se H 3.6.

På træbaserede undergulve anvendes JunckersFoam, se H 3.5.

For yderligere detaljeret information om valg af mellemlag, se C 1.1 - Mellemlag


BÆREEVNE

Bøjlesystemets bæreevne afhænger af belastningsform og undergulvstype. Endvidere kan gulvets totale tværudvidelse, afhængig af rumklima og bøjlestørrelse, i nogle tilfælde have betydning.

I Tabel 2 ses bøjlesystemets anvendelse i forhold til belastningsklasserne i DS/EN 1991- 1-1. For yderligere definition af belastningsklasser og –typer, se C 1.0 - Stivhed og bæreevne.

Tabel 2

Belastningstyper

Belastningsklasser

Flade- og punktlast

Hjullast

A+B:
Bolig og kontorer

Godkendt (alle produkter)
Polystyren: G150 og G250 godkendt*

Godkendt (alle produkter)
Polystyren: G150 og G250 godkendt*

C1+C2+C3+D1: Samlingslokaler og butikker

Godkendt (kun 20,5 og 22 mm produkter) Polystyren: G250 godkendt*

Godkendt (kun 20,5 og 22 mm produkter) Polystyren: G250 godkendt*

* som trykfordelende plade udlægges min. 10 mm spånplade/krydsfinér med fer og not oven på polystyrenen


MATERIALEFORBRUG

Brædder: Regn med ca. 2-3 % spild
Bøjler: Se C 1.1 - BØJLER
Mellemlag: Regn med ca. 10 % spild
Junckers Sylvafix bræddestødslim: 1 flaske, 0,75 l, rækker til ca. 50 m²
Junckers fugebånd: 2 x gulvbredden

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf