MASSIVT TRÆGULV
PROJEKTERINGSVEJLEDNING

JUNCKERS BØJLESYSTEM
Erhverv / Bolig

C 1.1.1

 


JUNCKERS BØJLESYSTEM

C 1.0

Generel information

C 1.1

Bøjlesystem information

C 1.1.1

Projekteringsvejledning

C 1.1.2

Lægningsvejledning

Fig. 1

GENEREL BESKRIVELSE AF GULVSYSTEM

Junckers Bøjlesystem består af Junckers 14 og 22 mm massive parketbrædder, inkl. skibsparket samt Junckers 15 og 20,5 mm plank, inkl. skibsplank, lagt med bøjler på et fjedrende mellemlag, der sikrer god gangkomfort og samtidig har trinlydsforbedrende egenskaber.

Systemet er velegnet til lægning i både bolig- og erhvervsbyggeri, ligesom det er velegnet til gulvvarme. Se Kapitel E for yderligere oplysninger vedrørende gulvvarme.

Bemærk at informationen for gulvsystemet først er fyldestgørende, når C 1.0, C 1.1, C 1.1.1 og C 1.1.2 sammenholdes, se Fig. 1.


KOMPONENTER

1 - Parketbrædder og planker

• Junckers 14 og 22 mm massive parketbræder, inkl. skibsparket
• Junckers 15 og 20,5 mm massive planker, inkl. skibsplank. 

Træsorter, sorteringer, dimensioner og overflade:
22 x 129 mm parket: se B 2.0
14 x 129 mm parket: se B 3.0
20.5 x 140 mm plank: se B 5.0
20.5 x 185 mm plank: se B 6.0
15 x 129 mm plank: se B 7.0

2 - Bøjler

• 25-55 % RF: 129,1 mm/1-hul
• 40-65 % RF: 129,4 mm/2-huls
• 60-85 % RF: 129,8 mm/3-huls 

3 - Mellemlag

• Junckers PolyFoam
• JunckersFoam
• Gulvpap, 500 g/m²
• Polystyren, se tabel 1

4 - Bræddestødslim

• Junckers SylvaFix

5 - Junckers Fugebånd
• 12 x 12 mm

6 - Afstand til væg

• 2 mm pr. m på tværs af gulvfladen, dog altid minimum 12 mm.
Gælder også til faste installationer, fx søjler og fastmonterede køkkenskabe. 

Fig. 2

Fig. 3

 


SYSTEMSPECIFIKATION

Bøjlesystemet installeres som et svømmende gulv på et tørt og selvbærende undergulv af beton, letbeton eller træbaserede materialer. Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.
Valg af mellemlag afhænger af undergulvskonstruktion og fugtforhold.


PARKETBRÆDDER OG PLANKER

Brædderne lægges i et stadigt forløb og i et uregelmæssigt mønster. Bræddestød fordeles mest muligt over gulvfladen. Det overskydende stykke fra senest lagte brædderække bruges som start i en af de efterfølgende brædderækker, så spildet minimeres.
Alle bræddestød limes med Junckers Sylvafix bræddestødslim.


TRINLYDDÆMPNING

For vejledende værdier for trinlyddæmpning af Junckers bøjlesystem, se E 5.0

Fig. 4

MELLEMLAG

På undergulve af beton samt andre steder med risiko for fugt anvendes Junckers PolyFoam, se H 3.6.

På træbaserede undergulve anvendes JunckersFoam, se H 3.5.

For yderligere detaljeret information om valg af mellemlag, se C 1.1 - Mellemlag


BÆREEVNE

Bøjlesystemets bæreevne afhænger af belastningsform og undergulvstype. Endvidere kan gulvets totale tværudvidelse, afhængig af rumklima og bøjlestørrelse, i nogle tilfælde have betydning.

I Tabel 1 ses bøjlesystemets anvendelse i forhold til belastningsklasserne i DS/EN 1991- 1-1. For yderligere definition af belastningsklasser og –typer, se C 1.0 - Stivhed og bæreevne.

 

Belastningstyper

Belastningsklasser

Flade- og punktlast

Hjullast

A+B:
Bolig og kontorer

Godkendt (alle produkter)
Polystyren: G150 og G250 godkendt*

Godkendt (alle produkter)
Polystyren: G150 og G250 godkendt*

C1+C2+C3+D1: Samlingslokaler og butikker

Godkendt (kun 20,5 og 22 mm produkter) Polystyren: G250 godkendt*

Godkendt (kun 20,5 og 22 mm produkter) Polystyren: G250 godkendt*

* som trykfordelende plade udlægges min. 10 mm spånplade/krydsfinér med fer og not oven på polystyrenen


MATERIALEFORBRUG

Brædder: Regn med ca. 2-3 % spild
Bøjler: Se C 1.1 - BØJLER
Mellemlag: Regn med ca. 10 % spild
Junckers Sylvafix bræddestødslim: 1 flaske, 0,75 l, rækker til ca. 50 m²
Junckers fugebånd: 2 x gulvbredden

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf