FULDLIMNING AF MASSIVE TRÆGULVE
PROJEKTERINGSVEJLEDNING

C 1.3.1

 

C 1.3.1

 


INFORMATION FULDLIMNING

C 1.0 Generel information
C 1.3 Limsystem information
C 1.3.1 Projekteringsvejledning
C 1.3.2 Lægningsvejledning

Tabel 1

GENEREL BESKRIVELSE AF GULVSYSTEM

Fuldlimning udføres i bolig og erhvervsbyggeri med følgende gulvtyper:

- 14 og 22 mm massive parketbrædder
- 15 og 20,5 mm massive planker
Alle varianter fås med skibsfuge.

Gulvbrædderne limes til et plant og selvbærende undergulv af beton, letbeton eller træbaserede materialer. Limsystemet er velegnet til gulvvarme. Se Kapitel E for yderligere oplysninger vedrørende gulvvarme.

Bemærk at informationen for gulvsystemet først er fyldestgørende, når C 1.0, C 1.3, C 1.3.1 og C 1.3.2 sammenholdes, se tabel. 1.


GULVKOMPONENTER

 1. Junckers parket eller plankegulv
  Træsorter, sorteringer, dimensioner og overflade:
  22 x 129 mm parket: se B 2.0
  14 x 129 mm parket: se B 3.0
  20.5 x 140 mm plank: se B 5.0
  20.5 x 185 mm plank: se B 6.0
  15 x 129 mm plank: se B 7.0
 2. Lim og Fugtspærre 
  Junckers Parketlim
  Junckers Flydende Fugtspærre
 1. Afstand til væg
  1,5 mm pr. m på tværs af gulvfladen, og 1 mm pr. m på langs af gulvfladen i begge sider/ender, dog altid minimum 12 mm. Gælder også til faste installationer, f.eks søjler og fastmonterede køkkenskabe.

Figur 1


SYSTEMSPECIFIKATION

Limsystemet installeres som et fuldlimet gulv monteret på et tørt og selvbærende undergulv af beton, letbeton eller træbaserede materialer.

For information vedrørende krav til restporefugt i betonundergulve, se C 1.3.

Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

Trinlyddæmpning ved udlægning på tunge etageadskillelser:
14,15, 20,5 og 22 mm fuldlimede gulvbrædder:  9 dB

For generel information om lyd samt praktiske anvisninger om lydtekniske forhold i gulvkonstruktioner, hvori Junckers massive trægulve anvendes, se E 5.0. 


LÆGNING AF GULVBRÆDDER

Gulvbrædderne lægges i et stadigt forløb og i et uregelmæssigt mønster. Bræddestød fordeles mest muligt over gulvfladen.

Det overskydende stykke fra senest lagte brædderække bruges som start i en af de efterfølgende brædderækker, så spildet minimeres.


DILATATIONSFUGER

For at minimere bevægelser i gulvet forårsaget af udsving i den relative luftfugtighed i byggeriet, kan det være nødvendigt ved større gulvarealer at indbygge dilatationsfuger.

Dette gælder specielt i erhvervsbyggeri og ved rumopdelinger.

Hvis der er dilatationsfuger i den underliggende konstruktion, skal disse føres op gennem trægulvet.

Der henvises til Junckers tekniske service for vejledning.


SIKRING MOD RESTFUGT I UNDERGULVE AF BETON

Er undergulvet udført i beton skal Junckers Flydende Fugtspærre påføres som sikring mod restfugt, før gulvlægning påbegyndes.

For yderligere information, se C 1.3 og H 6.5.


LIM

Til limning af gulvet anvendes Junckers Parket Lim.

Limen påføres med en Limspartel, der efterlader en mængde lim på ca. 0,5-0,6 liter pr. m² afhængig af underlagets struktur og planhed.


Figur 2

10-BRÆTSMÅL

For i videst muligt omfang at undgå spænd eller fugedannelser i gulvet, forårsaget af svingninger i de klimatiske forhold i byggeriet, skal gulvet lægges efter et 10-brætsmål, 10-BM.

Dette angiver, hvor mange millimetre 10 brædder i bredden skal dække ved lægningen. 10-brætsmålet skal kontrolleres løbende, se Fig. 2.

10-brætsmålet vælges primært ud fra den forventede maksimale relative luftfugtighed, RF, i byggeriet over året. Gulvfladens størrelse samt dets placering, dvs. terrændæk eller etageadskillelse, kan endvidere have betydning for valg af 10-BM.

Fig. 3 viser 10-brætsmålet for 22 x 129 mm parketbrædder i forhold til den relative luftfugtighed.

Figur 3

Afstandsbrikker:
For at overholde det fastlagte 10-brætsmål, skal der anvendes afstandsbrikker ved gulvlægningen.

10-brætsmålet i tabel 2 angiver, hvor meget 10 brædder skal dække ved lægningen. Målet kontrolleres løbende under lægningen. 

Tabel 2

Type
Afstandsbrik

10-brætsmål
ved forskellige bræddebredder

Konstruktion

129mm

140/185 mm

129 mm 

140 mm 

185 mm

Terrændæk, beton

0,4mm

0,6 mm

1294 mm

1406 mm

1856 mm

Etageadskillelse, beton

0,2 mm

0,4 mm

1292 mm

1404 mm

1854 mm

Træbaseret undergulv

0,2 mm

0,4 mm

1292 mm

1404 mm

1854 mm

Skibsgulve

- *

- *

1298 mm

1408 mm

1858 mm

* Der anvendes ikke afstandsbrikker ved lægning af gulve med skibsfuge.

Forbrug - Afstandsbrikker:
Afstandsbrikker placeres med en afstand på maksimalt 900 mm imellem alle brædderækker og minimum 3 meter bagud i læggeretningen.

Dette giver et forbrug på ca. 25 stk. pr. meter gulvlængde, regnet i bræddernes længderetning.


BÆREEVNE

Gulvsystemet har stor bæreevne, da alle brædder er fuldt understøttet.

I Tabel 3 ses hvorvidt stivhed og bæreevne er opfyldt i forhold til belastningsklasserne i DS/EN 1991-1-1, svarende til at bæreevnen er opfyldt samt at gulvet har en acceptabel stivhed.

Endvidere ses gulvsystemets stivhed ift. hjullasterne, se også C 1.0 - tabel 2.

Tabel 3

Belastningstyper

Belastningsklasser

Flade- og punktlast

Hjullast

A+B
Bolig og kontorer

Godkendt

Godkendt

C1+C2+C3+D1:
Samlingslokaler og butikker

Godkendt

Godkendt

For yderligere definition af belastningsklasser og -typer, se C 1.0 - Stivhed og bæreevne.


MATERIALEFORBRUG

Gulvbrædder:
Regn med ca. 2 % spild (jo mindre rum des større spild)

Junckers Parket Lim:
Ca. 0,6 liter pr. m² inkl. spild (ca. 16 m² pr. spand)

Junckers Flydende Fugtspærre:
Ca. 0,225 liter pr. m² (ca. 22 m² pr. dunk)

Junckers Limspartel J11 (099131): 1 stk.

Afstandsbrikker: 25 stk. pr. meter gulvlængde

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf