MASSIVT TRÆGULV
LÆGNINGSVEJLEDNING

UNOBAT 62+ STRØSYSTEM
Sport

D 8.2.1

 

D 8.2.1

 


D 1.0 Generel Information
D 1.2 Strøsystem Information
D 8.2 Projekteringsvejledning
D 8.2.1 Lægningsvejledning

Fig. 1

FØR GULVLÆGNINGEN

Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet. I fyringssæsonen bør der være konstant varme på. Betonstøbninger, herunder indstøbning af bøsninger til inventar, afretningslag og andre indvendige arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, f.eks. grundlæggende malerarbejde skal ligeledes være afsluttet.

Den relative luftfugtighed i bygningen skal være mellem 35 og 65 % (DK) og temperaturen ca. 20° C.

Restporefugtindholdet for betonundergulve må max. være 90 % RF og fugtindholdet for træbaserede undergulve 6-12 % (DK).

Massive parketbrædder bør altid lægges umiddelbart efter ankomsten til byggeriet. Hvor parketbrædderne leveres emballeret i pakker, må emballagen ikke åbnes før umiddelbart inden gulvlægningen påbegyndes.

NB: Lægningsvejledningen skal nøje gennemlæses før start. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Junckers kundeservice inden lægning.


1. FUGTSPÆRRE

På beton udlægges fugtspærre, min. 0,20 mm PE-folie med 200 mm overlæg ved alle samlinger.

Folien føres op ad vægge o.l. og tapes i alle samlinger med 50 mm bred tape.


2. UNDERKONSTRUKTION, STRØAFSTAND 411 MM

Strøerne udlægges parallelt med den korteste side af rummet (gavlen), således at parketbrædderne installeres parallelt med den længste side af rummet. Inden udlægning klikkes/monteres de medfølgende J-Lock Kiler (se også pkt. 4) eller J-Lock elementer på fjederelementerne på strøernes underside. Første og sidste strørække er specialstrøer kaldet ”Gavlstrø” (leveres særskilt mærket med rød tape på bundterne) lægges med en afstand på 100 mm fra væggen til midten af strøen. Anden strørække udlægges med en centerafstand på 341 mm til første strørække. Øvrige strørækker lægges med centerafstand 411,1 mm (brædder = 3700 mm/9 strøfag) vha. afstandsholderen ((A) mærket med sort tape på bundterne).
Fjederelementer på strøer forskydes på linie med 200 mm fra naborækken. Strøstød må ikke ligge på linie, men skal forskydes min. 600 mm i forhold til naborækken. Hele underkonstruktionen skal placeres med en afstand af min. 30 mm fra alle vægge, netstolper, rør osv.


3. UNDERKONSTRUKTION, STRØAFSTAND 336 MM

Bortset fra strøafstandene installeres strøerne iht. afsnit 2.

Første og sidste strørække lægges med en afstand på 100 mm fra væggen til midten af strøen.

Anden strørække udlægges med en centerafstand på 266 mm til første strørække.

Alle andre strørækker lægges med centerafstand 336,4 mm (brædder = 3700 mm/11 strøfag) vha. afstandsholderen ((A) mærket med sort tape på bundterne).


4. OPRETNING AF UNDERKONSTRUKTION

Strøerne (1) oprettes ved hjælp af J-Lock Kilerne (2).

Gavlstrøerne (3) oprettes ved hjælp af Junckers DobbeltKiler (4).

For enden af hver strørække, hvor strøerne er afkortet mod væggen, opklodses strøen uden fjederelement.

Ved en planhed af undergulvet med ikke større afvigelse end 2 mm på et 1,5 meter retholt, kan underkonstruktionen lægges uden opretning. Se D 1.1. Planhed.

Ovennævnte kiler kan bruges alene eller i kombination med forhøjere (fås i 20, 30, 40 og 50 mm), for at opnå den ønskede planhed/gulvhøjde.


5. STRØER VED NETSTOLPER, RØR MV.

Anbring ekstra løse strøer ved netstolper, rør, o.l. Løse strøer skal være fjedrende og oprettes svarende til øvrige strøer, se pkt.4.

Afstand til alle vægge, netstolper, rør osv., se pkt.2

Anvendes gulvet til squash fastgøres permanente afstandsklodser med centerafstand 500 mm, mellem første strørække og væggen der spilles mod.


6. LÆGNING AF GULVBRÆDDER

Hvis gulvet er bredere end 12 meter, skal lægning af gulvbrædder påbegyndes i midten af hallen.

De to brædderækker i centrum samles med en løs fer, der limes til begge brædder i bræddernes fulde længde. Brædderne sømmes fordækt, se pkt. 10.


7. 10-BRÆTSMÅL

For i videst muligt omfang at undgå spænd eller fugedannelser i gulvet, forårsaget af svingninger i de klimatiske forhold i byggeriet, skal parketbrædderne lægges efter et 10- brætsmål.

Dette angiver hvor meget 10 brædder skal dække ved lægningen, og 10-brætsmålet skal kontrolleres løbende.

10-brætsmålets vælges ud fra den forventede maksimale relative luftfugtighed i byggeriet over året. Fx vil 10-brætsmålet ved en forventet relativ luftfugtighed på max. 65 % RF være ca. 1294 mm.

Konsulter Junckers Tekniske Service for rådgivning herom.


8. UNDERSTØT BRÆDDESTØD

Alle bræddestød skal være fuldt understøttede og lægges i et forbandt der afhænger af strøafstand.

Ved en strøafstand på 411,1 skal afstanden mellem bræddestød, i to på hinanden følgende rækker, være 2 x 411,1 mm = 822,2 mm, som vist på figuren.


9. AFSTAND MELLEM BRÆDDESTØD

Ved en strøafstand på 336 mm, skal afstanden mellem bræddestød i to på hinanden følgende rækker være 4 x 336,4 mm = 1345,6 mm, som vist på figuren.


10. SØMNING

Anvend Junckers J-søm, 2,2 x 45 mm maskinsøm. Brædderne sømmes fordækt under en 45° vinkel. Der må ikke sømmes tættere end 50 mm fra stavstød og aldrig i bræddernes endestød.

For at undgå knirk trykkes brædderne ned mod strøerne, mens der sømmes.

Afstanden mellem gulvbrædderne og vægge/lodrette faste installationer udregnes som 1,5 mm pr. lbm. meter gulvbredde i hver side, og ved gavle 1 mm pr. lbm. meter gulvlængde, med en afstand overalt på min. 30 mm.

De yderste brædderækker, hvor fordækt sømning ikke er mulig, sømmes fra oven. Sømhuller udkittes med Junckers Kitpulver.


11. ROSETTER OG FLANGER

Ved montering af rosetter/flanger i gulvfladen skal rosettens/flangens indvendige diameter have en overstørrelse på minimum 40 mm i forhold til rørets, dvs. netstangens udvendige diameter.

Ved gulvets yderzoner monteres alle flanger excentrisk mod gulvets midte i forhold til bøsningerne i betonen, se tegning.

NB: Montage af gulv-rossetter skal udføres således, at såvel vertikale som horisontale bevægelser i gulvet kan foregå uhindret.


12. FODPANELER

Der installeres et Junckers Combi Sportsfodpanel med ventilationsspalter.

NB: Fodpanelet kan også udføres på anden måde, hvis det sikres, at gulvets fri bevægelse og ventilationsareal overholdes.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf