MASSIVT TRÆGULV
PROJEKTERINGSVEJLEDNING

UNOBAT 62+ STRØSYSTEM
Sport

D 8.2

 

D 8.2

 


D 1.0

Generel information

D 1.2

Strøsystem Information

D 8.2

Projekteringsvejledning

D 8.2.1

Lægningsvejledning

Fig. 1

GENEREL BESKRIVELSE AF GULVSYSTEM

Junckers UnoBAT 62+ strøsystem til sport er baseret på 22 mm massive parketbrædder, sømmet til et fjedrende underlag af præfabrikerede strøer.

Gulvsystemet er et såkaldt fladeelastisk sportsgulv med høj stødabsorption og fjedring, velegnet til brug i multisportshaller samt til squash.

Gulvsystemet bruges overvejende på et ujævnt undergulv og indeholder indbyggede kiler (J-Lock kiler) til nivellering af gulvet.

Konstruktionshøjden er 62 mm uden opklodsninger (Ved brug af Junckers J-Lock element).

Konstruktionshøjden ved anvendelse af Junckers justerbare og selvlåsende J-Lock kiler samt tilhørende forhøjere spænder fra 82 mm - 209 mm.

Bemærk at dokumentationen for gulvsystemet først er fyldestgørende, når informationen i D 1.0, D 1.2, D 8.2 og D 8.2.1 sammenholdes, se figur 1.


KOMPONENTER

1 - Parketbrædder
22 mm massive parketbrædder, se træsorter, sorteringer og overflader i B 2.0.

Tykkelse x Bredde x Længde:
22 x 129 x 3700 mm

2 - Søm
2,2 x 45 mm J-søm (maskinsøm)

3 –UnoBAT 62+ strøsystem
Laminerede strøer 25,5 x 60 x 3600 mm med 12 mm fjederelementer præmonteret på undersiden af strøen, c/c 400 mm.

Strøer kan være udført i gran- eller fyrretræ.

Strøafstand:
c/c 336,4 mm (336)
c/c 411,1 mm (411)

4 - Opklodsninger
J-Lock Kiler eller J-Lock Elementer til montage på fjederelementer.

J-Lock Kiler: Bruges på ujævnt undergulv, hvor nivellering er nødvendig.

J-Lock elementer: Bruges på jævnt / plant undergulv.

Forbrug ved c/c 336: 7,5 stk/m²
Forbrug ved c/c 411: 6,5 stk/m²

5 - Fugtspærre
Min. 0,20 mm PE-folie.

6 - Afstand til væg
1,5 mm pr. lbm. på tværs, henholdsvis 1 mm pr. lbm. på langs af gulvet, begge dog min. 30 mm. Gælder også til faste installationer - fx søjler.

Fig. 2

Fig. 3


SYSTEMSPECIFIKATION

22 mm massive parketbrædder, sømmet til en underkonstruktion af laminerede præfabrikerede strøer.

Fremstillet som en enkeltlags strøkonstruktion af 25,5 x 60 x 3600 mm strø- er med fjederelementer præmonteret i et spor på strøernes underside i opklodsningspunkterne.

Inden udlægning af strøer klikkes de medfølgende J-Lock Kiler eller J-Lock elementer på fjederelementerne. Strøafstande, 336 eller 411 mm, fastlægges ud fra ønskede sportsfuntionelle egenskaber og/eller styrkeegenskaber.

Til systemet medfølger specialstrøer (Gavlstrøer) til udlægning langs vægge, hvor der ikke ønskes fjedring.


PARKETBRÆDDER

Parketbrædderne sømmes til strøerne efter et fastlagt 10-brætsmål.

Brædderne skal lægges i et stadigt forløb med en veldefineret fordeling af bræddestød på 4 x strøafstanden, dvs. 1345,6 mm ved c/c 336 eller 2 x strøafstanden, dvs. 822,2 mm ved c/c 411.

Herved opfyldes kravet om, at alle bræddestød skal være understøttet af strøer.


Fig. 4

10-BRÆTSMÅL

10-brætsmålet angiver hvor meget 10 brædder skal dække ved lægningen, og vælges primært ud fra den forventede maksimale relative luftfugtighed i byggeriet over året. Se D 1.2 - 10-brætsmål

Figur 4 illustrerer 10-brætsmålets relation til den relative luftfugtighed.

F.eks. vil 10-brætsmålet ved en forventet relativ luftfugtighed på max. 65 % RF være ca. 1294 mm.

10-brætsmålets ydergrænser, der også afhænger af gulvets størrelse, er i figur 4 markeret med stiplede streger.

Konsulter Junckers Tekniske Service for rådgivning herom.


Bæreevne ved punktlaster
UnoBat 62+ strøsystemet er testet og godkendt for nedenstående maksimale punktlaster i forhold til lastarealet, ved strøafstande c/c 411 og 336 mm:

c/c 336 mm:
ø 25 mm: 4,5 kN (ca. 450 kg)
100x100 mm: 6,0 kN (ca. 600 kg)
c/c 411 mm:
ø 25 mm: 4,0 kN (ca. 400 kg)
100x100 mm: 5,5 kN (ca. 550 kg

Fig. 5

STIVHED OG BÆREEVNE

UnoBAT 62+ strøsystemet er konstrueret således, at der opnås gode sportsfunktionelle egenskaber i forhold til de belastninger, der kan forventes påført gulvfladen i forbindelse med udøvelse af sport. For at forhindre skadelige nedbøjninger er der i gulvsystemet indbygget et stop, der virker ved store belastninger. Stoppet har ingen funktion ved normal sportsbrug.

I figur 5 ses den maksimale bæreevne fra punktlaster ved strøsystemets på forhånd anbefalede strøafstande og ved givne lastarealer.

I tabel 1 ses UnoBAT 62+ strøsystemets bæreevne i forhold til belastningsklasserne i DS 410:1997 /ENV 1991-2-1:1995, svarende til at bæreevnen er opfyldt samt at gulvet har en acceptabel stivhed.

Endvidere ses gulvsystemets egnethed i forhold til hjullasterne. For yderligere definition af belastningsklasser og typer, se D 1.0 - Stivhed og bæreevne.

Tabel 1

Belastningstyper

Belastningsklasser

Flade- og punktlast

Hjullast

C4: Samlingslokaler f.eks gymnastiksale/scener

Godkendt*

Godkendt**

C5: Samlingslokaler, f.eks. sportshaller inkl. tribuner

Godkendt

Godkendt*

*Punktlast areal min. 200 x 200 mm ** Hjullast se D 1.0, Tabel 2


MATERIALEFORBRUG

Nettoforbrug ved 1.000 m² UnoBAT 62+ strøsystem: (rumstørrelse: bredde x længde = 25 x 40 m)

Gulvbrædder

1.000 m² + ca. 2 %

J-søm, 2,2 x 45 mm

25.000/20.000 stk. (c/c 336/411 mm)

UnoBat 62+ strøsystem

1.000 m²

Ekstra J-Lock fjederelementer

100 stk.

J-Lock kiler eller J-Lock elementer

7.500/6.500 stk. (c/c 336/411 mm)

Løse fer

Ca. 70 stk. (5 poser)

Fugtspærre: min. 0,20 mm PE-folie

1.100 m² inkl. overlapning

Junckers Sylvafix lim

3 flasker á 0,75 liter

GENEREL BESKRIVELSE AF GULVSYSTEM

Junckers UnoBAT 62+ strøsystem til sport er baseret på 22 mm massive parketbrædder, sømmet til et fjedrende underlag af præfabrikerede strøer.

Gulvsystemet er et såkaldt fladeelastisk sportsgulv med høj stødabsorption og fjedring, velegnet til brug i multisportshaller samt til squash.

Gulvsystemet bruges overvejende på et ujævnt undergulv og indeholder indbyggede kiler (J-Lock kiler) til nivellering af gulvet.

Konstruktionshøjden er 62 mm uden opklodsninger (Ved brug af Junckers J-Lock element).

Konstruktionshøjden ved anvendelse af Junckers justerbare og selvlåsende J-Lock kiler samt tilhørende forhøjere spænder fra 82 mm - 209 mm.

Bemærk at dokumentationen for gulvsystemet først er fyldestgørende, når informationen i D 1.0, D 1.2, D 8.2 og D 8.2.1 sammenholdes, se figur 1.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf