MASSIVT TRÆGULV
PROJEKTERINGSVEJLEDNING

LYDTEKNIK I GULVKONSTRUKTIONER
Erhverv / Bolig / Sport

E 5.1

 

E 5.1

 


LYDTEKNIK I GULVKONSTRUKTIONER
 

E 5.0 Generel information
E 5.1 Projekteringsvejledning

Fig. 1

INDLEDNING

Denne projekteringsvejledning omhandler vejledende måleresultater for trinlyddæmpning samt absorptionskoefficienter for en række af Junckers gulvsystemer.

For generel information om lyd samt praktiske anvisninger om lydtekniske forhold i gulvkonstruktioner, hvori Junckers massive trægulve anvendes, se E 5.0.


 

MYNDIGHEDSKRAV (DK)

I fleretages beboelsesbygninger, hoteller, kollegier, plejehjem m.v. stiller bygningsreglementet krav om en luftlydisolation R´w på mindst 55 dB for etageadskillelsen mellem to boligenheder og mellem boligenheder og fællesrum.

I de samme bygningskategorier stilles der krav om et trinlydniveau L´n,w på højst 53 dB målt i en omkringliggende boligenhed.

Se afsnittet trinlydsdæmpning for vejledende værdier ved installation af Junckers gulvsystemer.

TRINLYDDÆMPNING - VEJLEDENDE VÆRDIER

I dette afsnit finder du vejledende værdier for trinlyddæmpning ved installation af Junckers gulvsystemer i boliger, erhverv og sport, udlagt på tunge etageadskillelser.

Gulvsystemer til bolig- og erhverv [dB]
22 / 20,5 mm bøjlesystem på JunckersFoam eller PolyFoam: 16 dB
22 / 20,5 mm bøjlesystem på Gulvpap, 500 g/m²: 15 dB
14 / 15 mm bøjlesystem på JunckersFoam eller PolyFoam: 17 dB
14 / 15 mm bøjlesystem på Gulvpap, 500 g/m²: 16 dB
22 / 20,5 mm strøsystem på 45 x 45 mm strøer med bløde brikker: 19 dB
22 / 20,5 mm strøsystem på 45 x 45 mm strøer med plastkiler: 17-19 dB
22 / 20.5 mm strøsystem på 39 x 40 mm strøer med Junckers Dobbeltkile og trinlydsdæmper: 19 dB
22 / 20.5 mm strøsystem på 63 x 40 mm strøer med Junckers Dobbeltkile og trinlydsdæmper: 20 dB
14 / 15 / 20,5 / 22 mm limsystem: 9 dB

Sportsgulve [dB]
22 mm Bøjle sportssystem på 10 mm SportsFoam: 17 dB
22 mm Bøjle sportssystem på 5 mm SportsFoam: 15 dB
22 mm DuoBat 120+ dobbeltlags sportsstrøsystem og 50 mm isolering: 25 dB
22 mm DuoBat 120+ dobbeltlags sportsstrøsystem: 25 dB
22 mm UnoBat 62+ enkeltlags sportsstrøsystem: 21 dB
22 mm UnoBat 45 enkeltlags sportsstrøsystem: 18 dB
22 mm Blubat 67, enkellags sportsstrøsystem: 17 dB


ABSORPTIONKOEFFICIENTER - BEREGNING AF EFTERKLANGSTIDER

Tabel 1 viser vejledende absorptionskoefficienter i frekvensintervallet 125 - 4000 Hz for udvalgte gulvsystemer.

Anvendes i forbindelse med udregning af efterklangstider

Tabel 1

Frekvens, Hz

Absorptionskoefficienter for udvalgte gulvsystemer

125

250

500

1000

2000

4000

22 / 20,5 mm strøsystem med bløde brikker på beton

0,15

0,11

0,10

0,07

0,06

0,07

22 / 20,5 mm bøjlesystem med PolyFoam på beton

0,02

0,19

0,04

0,02

0,04

0,05

14 mm bøjlesystem med PolyFoam på beton

0,01

0,13

0,07

0,02

0,03

0,01

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf