GULVRENS
PRODUKTINFORMATION

F 10.3

F 10.3


GENEREL BESKRIVELSE

GulvRens anvendes til afrensning af sæberester fra GulvSæbe inden genopfriskning med lak eller olie.

Til professionel og privat brug.


PRODUKTBESKRIVELSE

Emballagestørrelser: 1 liter


TEKNISKE DATA

Produktindhold: Vand, eddikesyre, parfume

ph-værdi:
Fortyndet: Ca. 3.
Koncentrat: Ca. 2.

Før påføring: Omryst grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Hårdt opvredet klud eller moppe.

Fortynding: Ca. 200 ml til 10 liter vand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 5 °C.


BRUGSANVISNING

Brug altid så lidt vand som muligt ved rengøring. For eksempel en godt opvredet klud, moppe eller rengøringsudstyr med lav vanddosering.

Tør eventuel spild af vand op straks så vandskade undgås.

GulvRens anvendes til at afrense gulvoverflader vasket med GulvSæbe inden overfladebehandling med lak eller olie.

Gulve der har været behandlet med voks eller polish afslibes inden overfladebehandling.


SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 10.2 - Junckers GulvSæbe 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf