HP COMMERCIAL
PRODUKTINFORMATION

F 8.5

F 8.5


GENEREL BESKRIVELSE

Lugtsvag, 2-komponent, meget slidstærk, vandbaseret polyuretanlak, der anbefales som top-lak på trægulve i erhverv med meget stort slid, f.eks. detailhandel, restauranter og institutioner.

Kan anvendes på tidligere lakerede, ubehandlede og maskinafslebne gulve. Ubehandlede og maskinafslebne gulve skal grundes med Junckers GrundLak før behandling med top-lak. HP Commercial skal blandes med tilhørende hærder før brug.

HP Commercial er indeklimamærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

HP Commercial er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Produktet er kun til erhvervsmæssig brug og må ikke anvendes af private.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: 2-komponent vandbaseret polyurethanlak.

Emballagestørrelser: 4,95 liter (4,5+0,45) i glansgrad ultramat, mat og halvblank.

Udseende: Mælkehvid i våd tilstand. Tørrer farveløs op.


TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter.

Blanding: 10 dele lak blandes med 1 del hærder.

Før påføring:
Omrør/ryst lakken grundigt til alt bundsat materiale er opløst.
Tilsæt hærder og omrør/ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder.
Lad blandingen hvile i 10 minutter.
Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder.

Brugstid: Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

Påføringsværktøj: Pensel, lakrulle, luft/luftløs sprøjte, applikator. Ved påføring med applikator skal lakken hældes ud i sparsomme mængder og straks fordeles jævnt, således at limbinding mellem de enkelte gulvbrædder undgås.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C og maksimum 25 °C.

Fortynding: Ved sprøjtepåføring fortyndes med maksimum 15 % vand.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
Ca. 3 timer.
Klar til brug for let trafik: 8 timer.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.
Påfør højst 2 lag lak pr. dag. 

RF: Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 1 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 5 °C.


ANBEFALEDE SYSTEMER

1 lag GrundLak 8 m²/liter + 2 lag HP Commercial 10-12 m²/liter.


BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:
Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Voks, oliepletter, lakrester o.lign. fjernes ved afslibning. Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning.

 • Påfør et lag Junckers GrundLak og lad lakken tørre.
 • Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibrenes længderetning.
 • Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Påfør et lag HP Commercial.
 • Lad tørre natten over og påfør derefter sidste lag lak.

Tidligere lakerede gulve:

 • For at opløse gamle sæberester afvaskes gulvet først med Junckers LakRens Supreme.
 • Slib omhyggeligt med sandpapir korn 150-180.
 • Slibestøv fjernes ved støvsugning, og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Påfør et lag HP Commercial og lad lakken tørre.
 • Før lakering af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Hvordan udføres en vedhæftningstest:
Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under “Gulve behandlet med voks/polish”.

Gulve behandlet med voks/polish:

 • Overfladen maskinafslibes før lakering. Brug sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.
 • Fjern slibespor med sandpapir korn 60-80.
 • Afslut med korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
 • Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning.
 • Laker derefter som beskrevet under “Ubehandlede/afslebne gulve”.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 5.3 - Junckers GrundLak
F 10.3 - Junckers LakRens Supreme 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf