PREFILL
PRODUKTINFORMATION

F 5.5

F 5.5


GENEREL BESKRIVELSE

Hurtigttørrende filler der anvendes i kombination med Junckers vandbaserede lakker.

Produktet er vandbaseret og blandes med slibestøvet fra den forudgående slibning af trægulvet.

Især egnet til spartling af højkantsparket og stavparketgulve.

Kun til professionel brug.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret polyakrylat filler.

Emballagestørrelser: 5 liter.

Udseende: Cremefarvet/mælkeagtig. Tørrer op med samme farve som det tilsatte træstøv. 


TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 5 - 20 m² pr. liter afhængig af underlagets tilstand samt gulvtype.
Til Højkantsparket regnes som udgangspunkt med 6 - 8 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Bred fuldkantet spartel i rustfrit stål

Overfladetemperatur: Mindst. 15 °C og maksimum 25 °C.

Fortynding: Fortynding med vand anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
45 - 90 minutter afhængig af fugernes dybde.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 4 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må kke udsættes for temperaturer under 5 °C.


ANBEFALEDE SYSTEMER

Stærkt trafikerede områder:
1 lag PreFill + 1 lag GrundLak 6 m²/liter
+ 2 lag Gulvlak Plus, Strong Premium eller HP Commercial 10 m²/liter.

Mindre trafikerede områder:
1 lag PreFill + 1 lag Junckers GrundLak 6 m²/liter
+ 2 lag GulvLak 10 m²/liter.

Bemærk, at ovennævnte anbefalede systemer tager udgangspunkt i overfladebehandling af højkantsparket.


BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:
Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish o. lign. Smuds og uregelmæssigheder fjernes ved maskinafslibning. Den sidste afslibning før påføring af skal udføres med sandpapir korn 120 - 150.

 • Bland slibestøv fra den forudgående slibning med PreFill til en tyk men letflydende pasta. Viskositeten kan justeres med PreFill.
 • Brug en stålspartel og fordel spartelmassen med hurtige bevægelser.
 • Lad alle fyldninger tørre.
 • Fjern overskydende spartelmasse ved slibning med sandpapir korn 120 - 150.
 • Fjern derefter slibestøv omhyggeligt ved støvsugning.
 • Gulvet færdigbehandles derefter med et af Junckers anbefalede laksystemer.

Tidligere lakerede gulve:

 • Gulvet maskinafslibes før påføring af PreFill.
 • Gamle lag lak fjernes med korn 24 - 36.
 • Derefter fjernes slibespor med korn 60 - 80.
 • Til sidst anvendes korn 120 - 150 for at opnå en helt glat overflade.
 • Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og gulvet behandles som beskrevet under “Ubehandlede/afslebne gulve”.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 4.2 - Junckers GulvLak
F 5.2 - Junckers Gulvlak Plus
F 5.3 - Junckers GrundLak
F 5.9 - Junckers Strong Premium
F 8.5 - Junckers HP Commercial

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf