PUR85 FLOOR SEALER
PRODUKTINFORMATION

F 40.2

F 40.2


GENEREL BESKRIVELSE

2-komponent vandbaseret polyurethan-forsegler med høj slidstyrke. Produktet er udviklet til overfladebehandling af PVC-, vinyl- og linoleumsgulve. PUR85 Floor Sealer beskytter og bevarer overfladen, så gulvets levetid øges.

Anvend PUR85 Floor Sealer til gulve i uddannelsesinstitutioner, på plejehjem, i sundhedsvæsnet, detailhandel, i kontormiljøer, hos frisører, i fitnesscentre og sportshaller. PUR85 Floor Sealer eliminerer behovet for at skulle vedligeholde med voks eller polish. Gulvet skal efterfølgende kun vaskes.

Produktet er indeklimamærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Til erhvervsmæssig anvendelse.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:
2-komponent vandbaseret polyurethan-forsegler.

Emballagestørelser:
4,95 liter (4,5+0,45) i glansgrad ultramat.

Udseende:
Mælkehvid væske. Farveløs efter tørring.

Resistensegenskaber:
Hårfarvningsmidler, permanentvæske, jod og udtræk af blødgøringsmidler fra underlaget kan forårsage misfarvning af overfladen.

Hvis der er krav til resistens overfor desinfektionsmidler, anbefales det at teste midlerne on site.

 

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter.

Blanding: 10 dele forsegler blandes med 1 del hærder.

Før påføring:
Ryst emballagen grundigt til alt bundsat materiale er opløst.
Tilsæt hærder og ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder.
Lad blandingen hvile i 10 minutter.
Ryst derefter grundigt igen, minimum 45 sekunder.

Brugstid: Efter blanding med hærder skal forsegleren anvendes indenfor 2 timer.

Påføringsværktøj: Applikator, pensel eller lakrulle.

Overfladetemperatur: 15-25 °C.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: Ca. 3 timer.
Klar til brug for let trafik: 8 timer.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 1 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

 

BRUGSANVISNING

Gulve som ikke tidligere er forseglet:
Før arbejdet påbegyndes skal overfladen være tør og grundigt rengjort med Junckers PUR Intensive Cleaner. Det er vigtigt at overfladen er helt fri for voks, fedt, polish, sæberester o.lign.

 • Slib overfladen let med sandpapir korn 150-180. Dette sikrer en god vedhæftning til den rengjorte overflade og fjerner eventuelle småridser.
 • Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Påfør første lag PUR85 Floor Sealer og lad tørre i minimum 3 timer før andet lag påføres.
 • Påføres andet lag forsegler efter tørring i mere end 4 timer anbefales en let mellemslibning med sandpapir korn 150-180 for at sikre optimal vedhæftning. Husk at fjene slibestøv.
 • Udføres forsegling i kombination med Junckers PUR85 Floor Colour, skal farvelægning ske før det afsluttende lag forsegler.
 • Lad overfladen tørre helt inden ibrugtagning.
 • Før forsegling af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Tidligere forseglede gulve:

 • ​For at opløse gamle sæberester vaskes gulvet først med Junckers Neutralizer.
 • Slib herefter overfladen let med sandpapir korn 150-180.
 • Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Påfør et lag PUR85 Floor Sealer og lad tørre.
 • Før forsegling af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Hvordan udføres en vedhæftningstest:
Påfør forsegler på et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Lad tørre i 24 timer og kontroller herefter vedhæftningen ved at skrabe med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god og overfladen er pæn, kan gulvet forsegles. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal den eksisterende overfladebehandlingen fjernes til ren, fast og bæredygtig bund.


SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

F 10.3 - Junckers Neutralizer
F 40.3 - Junckers PUR85 Floor Colour
F 40.6 - Junckers PUR Intensive Cleaner

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf