LAMEL TRÆGULVE
LÆGNINGSVEJLEDNING

JUNCKERS 14 MM CLICKSYSTEM
Bolig / Erhverv

J 30.1


Junckers 14 mm Clicksystem

J 10.0

Generel information

J 10.1

Clicksystem information

J 20.1

Projekteringsvejledning

J 30.1

Lægningsvejledning

Fig. 1

FØR OG UNDER LÆGNING AF GULVET

Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen bør der være konstant varme på. Betonstøbninger og andre indvendige arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, fx grundlæggende malerarbejde skal ligeledes være afsluttet.

Den relative luftfugtighed i bygningen skal være mellem 35 og 65 % (DK) og temperaturen ca. 20° C.

Restporefugtindhold i beton må max. være 90 % RF og fugtindhold i træ max.12 % (DK).

Lamelbrædder bør altid lægges umiddelbart efter ankomsten til byggeriet. Emballagen må først åbnes umiddelbart inden gulvlægningen påbegyndes. Dvs. ingen akklimatisering af brædderne i byggeriet.

NB: Lægningsvejledningen skal nøje gennemlæses før start. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Junckers tekniske serviceafdeling inden lægning.


1. LÆGNING MED 14 MM CLICKSYSTEM

Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

OBS: For alternativ målemetode, -> J 10.1 - Planhed af undergulv.


2.

På betongulve anvendes Junckers Profelt som mellemlag. Profelten udlægges med overlæg ved alle samlinger og føres op ad vægge o.l. til gulvfladens overkant. Overlæggene tapes med den indbyggede tape.

På træbaserede undergulve anvendes JunckersFoam som mellemlag. Mellemlaget lægges med tætte samlinger.

På mellemlag af polystyren placeres en 0,20 mm PE-folie med 200 mm overlæg ved alle samlinger, som fugtspærre på polystyrenpladen. Oven på fugtspærren lægges min. 10 mm trykfordelende plader. Polystyrentypen bør min. være en type G 150, -> J 20.1 – Bæreevne.


3.

Det anbefales at lægge brædderne parallelt med den længste side af rummet i et uregelmæssigt mønster / forbandt. Bræddestødene (der hvor bræddeenderne mødes) fordeles mest muligt. Afstanden (A) mellem bræddestød i to på hinanden følgende rækker bør være minimum 250 mm (fig. 3). Ved lægning af lamelparket bør stavstød ikke ligge på linie med stavstød i naborækken, men bør spredes mest muligt.

Ved gulvflader med en bredde og længde på mere end hhv. 12 og 25 meter er det nødvendigt at indbygge dilatationsfuge i gulvfladen.

Ved tvivlspørgsmål kontakt venligst Junckers tekniske serviceafdeling inden lægning.


4.

Start med venstrehåndshjørnet af rummet og læg brættet med notsiden ud mod rummet (fig.4).

Læg brædderne med en afstand til vægge og faste installationer på 2 mm pr. m på tværs af gulvfladen i begge sider (A) og 1 mm pr. m på langs af gulvfladen i begge ender (B), alle dog minimum 12 mm.

Monter midlertidigt afstandsklodser mellem væg og den første række brædder.


5.

Brædderne lægges i forlængelse af hinanden ved at klikke bræddestødene sammen i en nedadgående lodret bevægelse. Fortsæt indtil hele rækken er lagt. Sidste bræt skæres til i længden. Det afskårne stykke gemmes og bruges som starter i en af de næste rækker, således at bræddestødene fordeles mest muligt (se også afsnit 3).

Brædderne i den sidste række tilpasses og lægges. Er bredden af brædderne i sidste række mindre end 35 mm, bør de limes i noten på andensidste række.

Husk at afstanden (A og B) til væggen skal være som beskrevet i afsnit 4.

Husk at fjerne afstandsklodser inden montering af fodlister.


6.

Ved rørgennemføringer bores et hul i brættet. Hullet (A) skal have en diameter, der er min. 24 mm større end rørets diameter.

Der saves en klods af i en skrå vinkel. Efter lægning af brættet limes klodsen på med Junckers Sylvafix lim.
Som afslutning kan Junckers radiatorrossetter anvendes.

Ved dørkarme o.l. er det vigtigt, at det nederste af dørkarmen skæres til således, at der er plads til gulvet under dørkarmen. Som afslutning af gulvet ved døre o.l. anvendes Junckers dørtrin.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf