LAMEL TRÆGULVE
FER/NOT LIMSYSTEM INFORMATION

JUNCKERS GULVSYSTEMER
Bolig / Erhverv

J 20.1


Junckers 14 mm Clicksystem

J 10.0

Generel information

J 10.1

Clicksystem information

J 20.1

Projekteringsvejledning

J 30.1

Lægningsvejledning

Fig. 1

GENEREL BESKRIVELSE AF GULVSYSTEM

Dette gulvsystem består af Junckers 14 mm lamelbrædder lagt på et fjedrende mellemlag, der sikrer god gangkomfort og samtidig har trinlydsforbedrende egenskaber.

Brædderne samles hurtigt og nemt uden brug af lim vha. LayLock Quick-samlingen.

Systemet er både velegnet til lægning i boliger og i bygninger med erhverv. Den lave byggehøjde på ca. 16 mm gør konstruktionen velegnet til renovering.

Bemærk at informationen for gulvsystemet først er fyldestgørende, når J 10.0, J 10.1, J 20.1 og J 30.1 sammenholdes -> figur 1.

KOMPONENTER

1 - Lamelbrædder
•Junckers 14 mm lamelparket.
•Junckers 14 mm lamelplank.

Træsorter, sorteringer, overflade og dimensioner -> I 20.0

2 - Mellemlag
•Junckers Profelt

•JunckersFoam

•Polystyren -> tabel 1

​3 - Afstand til væg
2 mm pr. m på tværs og 1 mm på langs af gulvfladen, minimum 12 mm.
Gælder også til faste installationer, fx søjler. 

Fig. 2

Fig. 3


SYSTEMSPECIFIKATION

Clicksystemet installeres som et svømmende gulv på et tørt og selvbærende undergulv af beton, let beton eller træbaserede materialer.
Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end 2 mm på et 1,5 meter retholt.
Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.
Valg af mellemlag afhænger af undergulvskonstruktion og fugtforhold -> J 10.1.


LAMELBRÆDDER

Brædderne lægges i et stadigt forløb og i et uregelmæssigt mønster. Bræddestød / stavstød fordeles mest muligt over gulvflade. Det overskydende stykke fra senest lagte brædderække bruges som start i en af de efterfølgende brædderækker så spildet minimeres.


GULVVARME

Junckers 14 mm Clicksystem kan lægges i kombination med gulvvarmeanlæg.
For at sikre korrekt anvendelse af materialer samt korrekt gulvopbygning anbefales det at gennemlæse gulvvarmeafsnittet for lamelgulve -> K 10.0.

DILATATIONSFUGER

For at minimere bevægelser i gulvet forårsaget af svingninger i de klimatiske forhold i byggeriet, vil det ofte være nødvendigt at indbygge dilatationsfuger. Det gælder specielt ved større gulvflader i erhvervsbyggerier. De forventede klimatiske forhold vil være afgørende for gulvfladens endelige opdeling. Kontakt Junckers tekniske service for nærmere rådgivning.


MELLEMLAG OG UNDERLAG

På terrændæk samt andre steder med risiko for fugt anvendes Junckers Profelt. På træbaserede undergulve anvendes normalt JunckersFoam.
For yderligere detaljeret information om valg af mellemlag -> J 10.1 - Mellemlag.


BÆREEVNE

Clicksystemets bæreevne afhænger af belastningsform og undergulvstype. Endvidere kan gulvets totale tværudvidelse, afhængig af rumklima, i nogle tilfælde have betydning.

I tabel 1 ses gulvsystemerne anvendelse i forhold til belastningsklasserne i DS 410/ ENV 1991- 2-1:1995.
For yderligere definition af belastningsklasser og –typer -> J 10.0 - Stivhed og bæreevne

Tabel 1


MATERIALEFORBRUG

Nettoforbrug ved 100 m² gulv
Brædder: 100 m² + ca. 2 %
Mellemlag, Junckers Profelt/JunckersFoam: 100 m² + spild 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf