LAMEL TRÆGULVE
LÆGNINGSVEJLEDNING

JUNCKERS FER/NOT LIMSYSTEM
Bolig / Erhverv

J 30.4


Junckers Fer/not limsystem

J 10.0 Generel information
J 10.4 Fer/not limsystem
information
J 20.4 Projekterings-
vejledning
J 30.4 Lægnings-
vejledning

Fig. 1

FØR OG UNDER LÆGNING AF GULVET

Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen bør der være konstant varme på. Betonstøbninger og andre indvendige arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, fx grundlæggende malerarbejde skal ligeledes være afsluttet.

Den relative luftfugtighed i bygningen skal være mellem 35 og 65 % (DK) og temperaturen ca. 20° C.

Restporefugtindhold i beton må max. være 90 % RF og fugtindhold i træ max.12 % (DK).

Lamelbrædder bør altid lægges umiddelbart efter ankomsten til byggeriet. Emballagen må først åbnes umiddelbart inden gulvlægningen påbegyndes. Dvs. ingen akklimatisering af brædderne i byggeriet.

NB: Lægningsvejledningen skal nøje gennemlæses før start. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Junckers tekniske serviceafdeling inden lægning.


1. LÆGNING MED FER/NOT LIMSYSTEM

Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

OBS: For alternativ målemetode, -> J 10.4 - Planhed af undergulv.


2.

På betongulve anvendes Junckers Profelt som mellemlag. Profelten udlægges med overlæg ved alle samlinger og føres op ad vægge o.l. til gulvfladens overkant. Ved restporefugt over 75 % RF skal overlæggene tapes med 50 mm bred tape.

På træbaserede undergulve anvendes Junckersfelt eller gulvpap, 500 gram/m², som mellemlag. Mellemlaget lægges med tætte samlinger.

På mellemlag af polystyren placeres en 0,20 mm PE-folie med 200 mm overlæg ved alle samlinger, som fugtspærre på polystyrenpladen. Oven på fugtspærren lægges min. 10 mm trykfordelende plader. Polystyrentypen bør min. være en type G 150, -> J 20.4 – Bæreevne.


3.

Det anbefales at lægge brædderne parallelt med den længste side af rummet i et uregelmæssigt mønster / forbandt. Bræddestødene (der hvor bræddeenderne mødes) fordeles mest muligt. Afstanden (A) mellem bræddestød i to på hinanden følgende rækker bør være minimum 250 mm (fig. 3). Ved lægning af lamelparket bør stavstød ikke ligge på linie med stavstød i naborækken, men bør spredes mest muligt.

Ved gulvflader med en bredde og længde på mere end hhv. 12 og 25 meter er det nødvendigt at indbygge dilatationsfuge i gulvfladen.

Ved tvivlspørgsmål kontakt venligst Junckers tekniske serviceafdeling inden lægning.


4.

Første række lægges med fersiden ud mod rummet. Sørg for at rækken ligger helt lige. Monter midlertidigt afstandsklodser mellem væg og den første række brædder. Det afskårne stykke fra det sidste bræt i rækken gemmes, og bruges som starter i næste række.

Brædderne limes i alle samlinger med Junckers Sylvafix lim, og slås forsigtigt sammen med en slagklods. Overflødig lim tørres straks af med en fugtig klud.

Læg brædderne med en afstand til vægge og faste installationer på 2 mm pr. m på tværs af gulvfladen i begge sider (A) og 1 mm pr. m på langs af gulvfladen i begge ender (B), alle dog minimum 12 mm.

Brædderne i den sidste række tilskæres i bredden, påføres lim, og slås forsigtigt på plads med et gulvjern.


5.

Ved rørgennemføringer bores et hul i brættet. Hullet (A) skal have en diameter, der er min. 24 mm større end rørets diameter.

Der saves en klods af i en skrå vinkel. Efter lægning af brættet, limes klodsen på med Junckers Sylvafix lim.
Som afslutning kan Junckers radiatorrossetter anvendes.

Ved dørkarme o.l. er det vigtigt, at det nederste af dørkarmen skæres til således, således at der er plads til gulvet under dørkarmen. Som afslutning af gulvet ved døre o.l. anvendes Junckers dørtrin eller, hvis gulvet skal tilpasses anden gulvbelægning, Junckers overgangsstykke.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf