LAMEL TRÆGULVE
PROJEKTERINGSVEJLEDNING

JUNCKERS 22 MM FER/NOT LIMSYSTEM
Bolig / Erhverv

J 20.4


Junckers 22 mm Fer/not limsystem

J 10.0 Generel
information
J 10.4 Fer/not limsystem
information
J 20.4 Projekterings-
vejledning
J 30.4 Lægnings-
vejledning

Fig. 1

GENEREL BESKRIVELSE AF GULVSYSTEM

Dette gulvsystem består af Junckers 22 mm lamelbrædder lagt på et fjedrende mellemlag, der sikrer god gangkomfort og samtidig har trinlydsforbedrende egenskaber.

Brædderne limes med Junckers Sylvafix lim i alle fer og not samlinger.

Systemet er både velegnet til lægning i boliger og i bygninger med erhverv. Den lave byggehøjde på ca. 24 mm gør konstruktionen velegnet til renovering.

Bemærk at informationen for gulvsystemet først er fyldestgørende, når J 10.0, J 10.4, J 20.4 og J 30.4 sammenholdes -> figur 1.

KOMPONENTER

1 - Lamelbrædder
• Junckers 22 mm lamelparket.
• Junckers 22 mm lamelplank

Træsorter, sorteringer, overflade og dimensioner -> I 10.0

2 - Mellemlag

• Junckers Profelt
• Junckersfelt
• Polystyren -> tabel 1

3 - Afstand til væg
2 mm pr. m på tværs af gulvfladen, minimum 12 mm (DK). Gælder også til faste installationer, fx søjler.

Fig. 2

Fig. 3


SYSTEMSPECIFIKATION

Fer/not limsystemet installeres som et svømmende gulv på et tørt og selvbærende undergulv af beton, let beton eller træbaserede materialer.
Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end 2 mm på et 1,5 meter retholt.
Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.
Valg af mellemlag afhænger af undergulvskonstruktion og fugtforhold  -> J 10.4.


LAMELBRÆDDER

Brædderne lægges i et stadigt forløb og i et uregelmæssigt mønster. Bræddestød fordeles mest muligt over gulvflade. Det overskydende stykke fra senest lagte brædderække bruges som start i en af de efterfølgende brædderækker så spildet minimeres.


GULVVARME
Junckers 22 mm Fer/not limsystem kan lægges i kombination med gulvvarmeanlæg.
For at sikre korrekt anvendelse af materialer samt korrekt gulvopbygning anbefales det at gennemlæse gulvvarmeafsnittet -> K 10.0.

DILATATIONSFUGER

For at minimere bevægelser i gulvet forårsaget af svingninger i de klimatiske forhold i byggeriet, vil det ofte være nødvendigt at indbygge dilatationsfuger. Det gælder specielt ved større gulvflader i erhvervsbyggerier. De forventede klimatiske forhold vil være afgørende for gulvfladens endelige opdeling. Kontakt Junckers tekniske service for nærmere rådgivning.


MELLEMLAG OG UNDERLAG

På terrændæk samt andre steder med risiko for fugt anvendes Junckers Profelt. På træbaserede undergulve anvendes normalt Junckersfelt. For yderligere detaljeret information om valg af mellemlag -> J 10.4 - Mellemlag.


BÆREEVNE

Fer/not limsystemets bæreevne afhænger af belastningsform og undergulvstype. Endvidere kan gulvets totale tværudvidelse, afhængig af rumklima, i nogle tilfælde have betydning.

I tabel 1 ses gulvsystemerne anvendelse i forhold til belastningsklasserne i DS 410/ ENV 1991- 2-1:1995.
For yderligere definition af belastningsklasser og –typer -> J 10.0 - Stivhed og bæreevne.

Tabel 1


MATERIALEFORBRUG

Nettoforbrug ved 100 m² gulv
Brædder: 100 m² + ca. 2 %
Mellemlag, Junckers Profelt/Junckersfelt: 100 m² + spild Junckers Sylvafix lim:
Forbrug ved plank (1-stavs): 12 x 0,75 liter
Forbrug ved parket (3-stavs): 10 x 0,75 liter

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf