LAMEL TRÆGULVE
PROJEKTERINGSVEJLEDNING

JUNCKERS LAMEL LIMSYSTEM
Bolig / Erhverv

J 20.3


Junckers Lamel Limsystem

J 10.0 Generel
information
J 10.3 Lamel Limsystem
information
J 20.3 Projekterings-
vejledning
J 30.3 Lægnings-
vejledning

Fig. 1

GENEREL BESKRIVELSE AF GULVSYSTEM

Dette gulvsystem består af Junckers 22 mm lamelbrædder, limet til et plant og selvbærende undergulv af beton, letbeton eller træbaserede materialer. Systemet er velegnet til lægning i både bolig- og erhvervsbyggeri.

Bemærk at informationen for gulvsystemet først er fyldestgørende, når J 10.0, J 10.3, J 20.3 og J 30.3 sammenholdes → figur 1.

KOMPONENTER

1 - Lamelbrædder
• Junckers 22 mm lamelparket
• Junckers 22 mm lamelplank

Træsorter, sorteringer, overflade og dimensioner -> I 10.0

2 - Lim
• Junckers Parket Lim

3 - Afstand til væg
1,5 mm pr. m på tværs af gulvfladen, og 1 mm pr. m på langs af gulvfladen i begge sider/ender.
Alle afstande min. 12 mm (DK).
Gælder også til faste installationer - fx søjler.

Fig. 2

Fig. 3


SYSTEMSPECIFIKATION

Limsystemet installeres som et fuldlimet gulv monteret på et tørt og selvbærende undergulv af beton, letbeton eller træbaserede materialer.
I undergulve af beton o.l. må restporefugten ikke være højere end 85 % RF, hvilket eftervises ved kontrolmåling.
Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end 2 mm på et 1,5 meter retholt.
Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.


LAMELBRÆDDER

Brædderne lægges i et stadigt forløb og i et uregelmæssigt mønster. Bræddestød fordeles mest muligt over gulvfladen. Det overskydende stykke fra senest lagte brædderække bruges som start i en af de efterfølgende brædderækker, så spildet minimeres.


GULVVARME

Junckers Limsystem kan lægges i kombination med gulvvarmeanlæg.
Dog skal det sikres at restporefugten i betonen ikke overstiger 75 % RF samt at gulvvarmeanlægget er slukket mens lægningen udføres. -> K 10.0

DILATATIONSFUGER

For at minimere bevægelser i gulvet forårsaget af svingninger i de klimatiske forhold i byggeriet, vil det ofte være nødvendigt at indbygge dilatationsfuger. Det gælder specielt ved større gulvflader i erhvervsbyggerier. De forventede klimatiske forhold vil være afgørende for gulvfladens endelige opdeling.
Kontakt Junckers tekniske service for nærmere rådgivning.


LIM OG PÅFØRING

Anvend Junckers Parket Lim. Limen påføres med Junckers Limspartel eller Junckers limmaskine (GlueButler). Der anvendes ca. 0,5 l pr. m² ved påføring med spartel og ca. 0,75 l pr. m² ved påføring med maskine afhængig af underlagets sugeevne, struktur og planhed. Ved stærkt sugende underlag grundes der med Junckers Primer for at sikre optimal vedhæftning. -> J 10.3 – Limtype, Primer og fugtspærre


BÆREEVNE

Gulvsystemets bæreevne afhænger af belastningsform.

I tabel 2 ses gulvsystemernes anvendelse i forhold til belastningsklasserne i DS 410/ENV 1991-2-1:1995. For yderligere definition af belastningsklasser og - typer, -> J 10.0 - Stivhed og bæreevne.

Tabel 2


FUGTISOLERING

På træbaserede undergulve med risiko for fugtpåvirkning, fx over krybekældre o.l, skal det tilsikres, at undergulvet er effektivt ventileret, og at konstruktionens underside er diffusionsåben.


MATERIALEFORBRUG

Nettoforbrug ved 100 m² gulv
Brædder: 100 m² + ca. 2 %
Junckers Parket Lim:
  •Spartel: Ca. 60 liter (inkl. spild)
  •Maskine: Ca. 75 liter (inkl. spild)
Junckers Limspartel: 1 stk. pr. 2000 m² gulvflade

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf