LAMEL TRÆGULVE
FER/NOT LIMSYSTEM INFORMATION

JUNCKERS GULVSYSTEMER
Bolig / Erhverv

J 20.2


Junckers lamel strøsystem

J 10.0 Generel information
J 10.2 Clicksystem information
J 20.2 Projekteringsvejledning
J 30.2 Lægningsvejledning

Fig. 1

GENEREL BESKRIVELSE AF GULVSYSTEM

Dette gulvsystem består af Junckers 22 mm lamelbrædder, sømmet til strøer eller selvbærende træbaseret undergulv af fx gulvbrædder eller krydsfinér. Systemet er velegnet til lægning i både bolig- og erhvervsbyggeri.

Bemærk at informationen for gulvsystemet først er fyldestgørende, når J 10.0, J 10.2, J 20.2 og J 30.2 sammenholdes, -> figur 1.

KOMPONENTER

1 - lamelbrædder
• Junckers 22 mm lamelparket.
• Junckers 22 mm lamelplank.

Træsorter, sorteringer, overflade og dimensioner -> I 10.0

2 - Søm
• Junckers J-søm (maskinsøm)
• 2,5 x 50 mm T-søm (maskinsøm)
• 2,8 x 65 mm dykkere* (håndsøm) *) Forboring med 2-2,5 mm bor

3 - Strøer
• Savskåret min. 38 x 56 mm (hxb)
• Laminerede min. 39 x 40 mm (hxb)

4 - Opklodsninger
• Bløde brikker
• Krydsfiner
• Plastkiler

5 - Fugtspærre
• Hvor der er risiko for fugtpåvirkning udlægges en fugtspærre, min. 0,20 mm PE-folie.

6 - Afstand til væg
• 1,5 mm pr. m på tværs af gulvfladen, og 1 mm pr. m på langs af gulvfladen i begge sider/ ender.
Alle afstande min. 12 mm (DK).
Gælder også til faste installationer - fx søjler.

Fig. 2

Fig. 3


SYSTEMSPECIFIKATION

Junckers 22 mm lamelbrædder, sømmet til strøer, er defineret som selvbærende gulve. Strøsystemet består af savskåret strøer på min. 38 x 56 mm, eller laminerede strøer min. 39 x 40 mm, udlagt og opklodset på et fast underlag. Langs alle vægge udlægges ekstra strøer, -> J 30.2.


LAMELBRÆDDER

Lamelbrædderne sømmes til strøer med fx Junckers J-søm. Brædderne lægges i et stadigt forløb med en uregelmæssig fordeling af bræddestød. Bræddestød må i samme fag ikke forekomme tættere end for hver tredje brædderække. Stavstød i en brædderække må ikke ligge på linie med stavstød i naborækken, men skal fordeles mest muligt.


TRÆKVALITET AF STRØER

Udføres i fyr eller gran og med et maksimalt fugtindhold på 14 %, -> J 10.2 – Trækvalitet.


Nedbøjningskriterium for parketbrædder
Nedbøjning U (mm) max.:
U < L/700 for nyttelast q (kN/m2)
U < L/200 for nyttelast Q (kN)

U < 2,5 mm
(Strøafstand, L (mm))

Fig. 4

STRØAFSTAND OG BÆREEVNE

Strøsystemers stivhed og bæreevne afhænger af belastningsform og belastningsareal, den indbyrdes strøafstand samt bræddeforbandt, herunder eventuel understøtning af bræddeender.

I tabel 2 ses strøafstanden i forhold til belastningsklasserne i DS 410:1997 /ENV 1991-2- 1:1995, svarende til at bæreevnen er opfyldt samt at gulvet har en acceptabel stivhed.
Endvidere ses gulvsystemets stivhed ift. hjullasterne, -> J 10.0 - tabel 2.

For yderligere definition af belastningsklasser og – typer, -> J 10.0 - Stivhed og bæreevne.

Tabel 1


Sømning til selvbærende træbaserede undergulve

Junckers 22 mm lamelbrædder kan sømmes til selvbærende undergulve fx af krydsfinér eller gulvbrædder, dog ikke spånpladegulve.
Som mellemlag anvendes Junckers Sylvafelt eller gulvpap, 500 gram/m2, udlagt direkte på det træbaserede undergulv.
Der sømmes med Junckers J-søm, 2,5 x 50 mm, T-maskinsøm eller 2,8 x 65 mm dykkere i linier over eksisterende strøer eller bjælker. -> J 10.2
Hvis strø-/ bjælkeafstanden er større end 600 mm, sømmes der alternativt med en afstand på max. 450 mm direkte i undergulvet.

Fig. 5

OPKLODSNINGER

For information om opklodsninger, maksimale opklodsningsafstande samt samling af strøer, -> J 10.1.


Gulvvarme

Junckers strøsystem kan lægges i kombination med gulvvarmeanlæg.
For at sikre korrekt anvendelse af materialer samt korrekt gulvopbygning anbefales det at gennemlæse gulvvarmeafsnittet for lamelgulve -> K 10.0.

Fig. 6

FUGT-OG VARMEISOLERING

For information om fugt- og varmeisolering, -> J 10.2.


MATERIALEFORBRUG

Nettoforbrug ved 100 m2 boliggulv
Brædder: 100 m2 + ca. 2 %
Søm: 1500 stk.
Strøer, fx 45 x 45 mm, c/c 600 mm, ca.: 200 lbm.
Opklodsninger - til bolig, ca.: 300 stk.
Evt. fugtspærre: 0,20 mm PE-folie: 100 m2 + overlæg

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf