LAMEL TRÆGULVE
CLICKSYSTEM INFORMATION

GULVVARME
Bolig / Erhverv

K 10.1

K 10.1


GULVVARME

K 10.0

Generel information

K 10.1

Clicksystem information

Fig. 1

INDLEDNING

Vejledningen gælder 14 mm lamelbrædder lagt på undergulve med indbygget gulvvarme.

Bemærk at dokumentationen for et gulvsystem lagt på undergulv med gulvvarme er fyldestgørende, når informationen i K 10.0 og K 10.1 sammenholdes -> figur 1.


CLICKSYSTEM PÅ BETON MED INDSTØBTE VARMERØR/ -KABLER

Systemet kan lægges på undergulv af beton med indstøbte varmerør- eller kabler. Det er yderst vigtigt, at gulvvarmesystemet konstrueres således, at der opnås en jævn temperaturfordeling på betonens overside.

En jævn temperaturfordeling opnås ved en indstøbningsdybde af rør/kabler på min. 30 mm, med en indbyrdes rørafstand på 300 mm c/c eller en kabelafstand på 150 mm c/c.

Inden gulvlægningen påbegyndes, skal temperatur og luftfugtighed i bygningen modsvare de forventede fremtidige klimatiske forhold, fx 35 – 65 % RF, ca. 20ºC (DK) -> J 10.0 – Generel information. Dette kan evt. opnås, ved at gulvvarme-anlægget sættes i drift i det, efter forholdende, nødvendige omfang. I denne periode foretages korte daglige udluftninger.

Der anvendes et mellemlag af Profelt og derunder en 0,20 mm PE-folie med 200 mm overlæg, der tapes i samlingerne og føres op bag fodlister.

Komponenter i figur 3

1 - Lamelbrædder
•14 mm lamelparket
•14 mm lamelplank

i træsorterne Eg, Ask og Merbau. Sorteringer, overflade og dimensioner -> I 20.0

2 - Mellemlag
•Profelt

3 - Ekstra fugtspærre
•0,20 mm PE-folie

4 - Betonundergulv
5 - Varmerør/ -kabler
6 - Armeringsnet
7 - Isolering
8 - Råbetondæk

Fig. 2

Fig. 3 - gulvvarme i beton (principskitse)


CLICKSYSTEM PÅ BETON MED VARMEKABELMÅTTE

Systemet kan lægges på undergulv af beton med indstøbt varmekabelmåtte.

For at beskytte varmekablerne samt sikre en jævn varmefordeling, skal gulvvarmemåtten dækkes med min. 6 mm gulvspartelmasse. Før udlægning af varmemåtte, skal underlaget primes med gulvprimer, fx Junckers Primer.

Ved renoveringsopgaver, hvor varmesystemet lægges på et eksisterende tørt undergulv, kan gulvet lægges, så snart spartellaget er belægningsklart. Følg spartelleverandørens anvisninger.

Ved opgaver, hvor varmekabelmåtterne lægges på et nyere betondæk, kan gulvlægningen påbegyndes, når temperaturen og luftfugtigheden i bygningen modsvarer de forventede fremtidige klimatiske forhold, fx 35 – 65 % RF, ca. 20ºC (DK) -> J 10.0 – Generel information.
Dette kan evt. opnås, ved at gulvvarmeanlægget sættes i drift i det, efter forholdende, nødvendige omfang. I denne periode foretages korte daglige udluftninger.

Der anvendes et mellemlag af Profelt og derunder en 0,20 mm PE-folie med 200 mm overlæg, der tapes i samlingerne og føres op bag fodlister.

Komponenter i figur 5

1 - Lamelbrædder
•14 mm lamelparket
•14 mm lamelplank

i træsorterne Eg, Ask og Merbau. Sorteringer, overflade og dimensioner -> I 20.0

2 - Mellemlag
•Profelt

3 - Ekstra fugtspærre
•0,20 mm PE-folie

4 - Spartellag
Min. 6 mm

5 - Varmekabelmåtte

6 - Undergulv
•Beton

Fig. 4

Fig. 5  – undergulv med indstøbt varmekabelmåtte (principskitse)


CLICKSYSTEM PÅ POLYSTYRENPLADER MED VARMERØR

Systemet med 14 mm lamelbrædder kan lægges på underlag af polystyren med varmefordelingsplader, i hvilke varmerør er ført. Som mellemlag udlægges en gulvpap, 500 g/m2.

For at sikre en tilstrækkelig stivhed i gulvfladen er det nødvendigt at indbygge en trykfordelende plade under bøjlesystemet -> figur 6.

Som fugtspærre anvendes en 0,20 mm PE-folie med 200 mm overlæg, der tapes i samlingerne og føres op bag fodlister.

For yderligere information henvises til projekteringsvejledningen for gulvsystemet.

Komponenter i figur 7

1 - Lamelbrædder
•14 mm lamelparket
•14 mm lamelplank

i træsorterne Eg, Ask og Merbau. Sorteringer, overflade og dimensioner -> I 20.0

2 - Mellemlag
•Gulvpap, 500 g/m2

3 - Trykfordelingsplade
•Min. 10 mm spånplade/krydsfinér med fer og not*

*) Den trykfordelende plade udlægges på de varmefordelende plader under mellemlaget.

4 - Varmefordelende plader

5 - Varmerør

6 - Polystyrenplader
•Trykstyrke, min. 150 kN/m2 (G 150)

7 - Fugtspærre
•Min. 0,20 mm PE-folie

8 - Betonundergulv

Fig. 7 - gulvvarme i polystyrenplader med varmefordelende plader (principskitse)

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf