Tænker du grønt og bæredygtigt?

Så er Junckers massiv trægulve et godt match

Bæredygtighed, kvalitet og miljø

I en global verden er det ikke nok for Junckers kun at tage miljøansvar lokalt. Derfor arbejder vi løbende på at sikre etisk skovdrift, bæredygtige produkter, mere effektiv energiudnyttelse og gode arbejdsforhold, både via vores datterselskaber såvel som ved at påvirke vores kunder, leverandører og det bredere samfund.

I 1930, længe før det blev moderne og politisk korrekt, søgte den unge forstkandidat Flemming Juncker efter nye måder, hvorpå man kunne udnytte og bevare en af verdens mest værdifulde ressourcer – skovene. På det tidspunkt var der meget lidt fokus på miljø og bæredygtig skovdrift. Da Flemming Juncker lancerede sine ideer om pleje og bæredygtig udnyttelse af skovene, markerede det starten på Junckers Industrier og de smukke massive parketgulve.

Junckers udnytter 100 % af det træ, der skoves. I produktionsprocessen anvender Junckers betydelige mængder energi til tørring og forarbejdning af træ. Bi-produkter som bark, flis og savsmuld fra produktionen leveres til et lokalt kraftværk, der til gengæld returnerer elektricitet til Junckers og det offentlige danske el-net.

Da træ er et CO2-neutralt materiale, og fordi Junckers producerer mere energi end virksomheden selv kan anvende, genereres der et stort CO2 overskud, som kommer samfundet til gode. Det gør Junckers til en CO2-neutral virksomhed.

Junckers tror på bæredygtighed, og vi understøtter initiativer, der forbedrer miljøbevidstheden. Overholdelse af miljølovgivning og miljøbestemmelser er af fundamental betydning, men hvor vi finder det rigtigt, vil vi søge at gøre mere. Det sker blandt andet via samarbejder med både FSC®, PEFC™ og andre certificeringsordninger.

PRODUKTKVALITET

Junckers produkt kvalitetsstyringssystem danner grundlag for virksomhedens CE-mærkning af massive trægulve iht. EN 14342:2005 + A1:2008, EN 14904:2006 samt EU Guidance paper B og D for CE mærkning.

Kvalitetsstyringssystemet er opbygget svarende til ISO 9000-serien, uden dog at være overvåget af tredjepart.

Systemet omfatter medarbejdere, produktions- og administrative processer samt ressourcer, der er afgørende for at opfylde virksomhedens kvalitetsmål.

Nedenfor finder du en oversigt over indhold i Junckers håndbog for kvalitetssikring.

Download oversigt over indhold i Junckers håndbog for kvalitetssikring

 

MILJØLEDELSE – ISO 14001

Junckers er certificeret i henhold til ISO 14001. Miljøledelsessystemet omfatter herudover også områderne arbejdsmiljø (OHSAS 18001) samt energi og sikkerhed ved el-arbejde (SKS).

Junckers væsentligste potentielle lokale miljøpåvirkninger er træstøv, spildevand og støj. Gennem årene er der etableret omfattende faciliteter til rensning af luftafkast og spildevand, således at miljøpåvirkningerne i dag er minimeret, og myndighedskravene overholdes med tilfredsstillende margen. Miljøpåvirkningerne måles regelmæssigt som led i overholdelsen af vores miljøgodkendelse.

Download vores ISO 14001 certifikat

Download vores OHSAS 18001 certificate

CERTIFICERET TRÆ – PEFC™ OG FSC®

Omkring 2/3 af virksomhedens indkøb af råtræskævler kommer fra certificerede skove i Danmark, Tyskland, Polen og Sverige. Skovene er certificeret efter de internationalt anerkendte certificeringsordninger FSC® og PEFC™. Generelt arbejder Junckers bevidst og aktivt på at øge andelen af certificeret råtræ.

Resten af kævlerne kommer fra ikke-certificerede skove i de samme lande, hvor den nationale lovgivning dog i sig selv sikrer en lovlig og fornuftig skovdrift.

Siden 2006 har Junckers været CoC-certificeret (CoC = Chain of Custody) og kan derfor sælge produkter certificeret i henhold til PEFC™ ordningen (certifikat nr. 200663), og siden 2010 også i henhold til FSC® ordningen (BV-COC-001400 og BW-CW-001400).

For handelsvarerne, som i dag udgør under 5 % af Junckers omsætning og købes globalt, har vi en målsætning om at øge andelen af leverandører, som er certificerede.

Download FCS® certificate

Download PEFC™ certificate

CE-MÆRKNING

Junckers gulve er CE-mærket, en garanti for at EU´s lovkrav er overholdt i forhold til sikkerhed, sundhed og miljø. Som grundlag for en CE-mærkning ligger altid en ydeevnedeklaration, der præcist viser hvordan der leves op til specifikke lovkrav. Dette gælder f.eks. brandmodstand, afgasning, trykstyrke, friktion mv.

 

Download vores CE declaration of performance EN 14342+A1 Wood flooring

Download vores CE declaration of performance EN 14904 Sport Surfaces

INDEKLIMA

Alle Junckers trægulve og udvalgte træplejeprodukter er Indeklimamærket. Et indeklimamærket produkt har gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i gulvet eller produkterne, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Desuden opfylder Junckers træplejeprodukter REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals). En EU lovgivning, der indeholder et ensartet regelsæt og fælles registrering af anvendte stoffer. Formålet med REACH er at sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø.

BÆREDYGTIGT BYGGERI

LEED, BREEAM og DGNB er alle tre førende, frivillige certificeringsordninger inden for bæredygtigt byggeri. I samarbejde med Rambøll er det blevet kortlagt, hvordan Junckers positivt bidrager med point til fokusområder som totaløkonomi, indeklima og materialer i de tre ordninger.

Kortlægningen har resulteret i en samlet dokumentationspakke for hver ordning, der indeholder al nødvendig produktinformation, som en auditor måtte have brug til certificering af forskellige typer byggeri.

Kontakt Junckers, hvis du har brug for yderligere information.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf