MASSIVT TRÆGULV
LÆGNINGSVEJLEDNING

JUNCKERS LIMSYSTEM
Erhverv / Bolig

C 1.3.2

 

C 1.3.2

 


JUNCKERS LIMSYSTEM

C 1.0 Generel information
C 1.3 Limsystem information
C 1.3.1 Projekteringsvejledning
C 1.3.2 Lægningsvejledning

Fig. 1

FØR OG UNDER LÆGNING AF GULVET

Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen bør der være konstant varme på. Betonstøbninger og andre indvendige arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, fx grundlæggende malerarbejde skal ligeledes være afsluttet.

Den relative luftfugtighed i bygningen skal være mellem 35 og 65 % og temperaturen ca. 20° C.

Undergulvet skal fremstå med en ensartet fast og ren overflade samt være tilstrækkeligt tør. Restporefugtindhold i beton må max. være 95 % RF og fugtindhold i træ max. 12 %.

Massive brædder bør altid lægges umiddelbart efter ankomsten til byggeriet. Hvor brædderne leveres emballeret i pakker, må emballagen først åbnes umiddelbart inden gulvlægningen påbegyndes, dvs. ingen akklimatisering af brædderne i byggeriet.

NB: Lægningsvejledningen skal nøje gennemlæses før start.

Ved tvivlspørgsmål kontakt Junckers tekniske serviceafdeling inden lægning.


1. UNDERGULVETS PLANHED

Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

Alternativ målemetode:
Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end ± 2 mm på et 2 meter retholt (2 mm ben). Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder, fx over støbeskel, skal være afrettet, så afvigelser fra planhed er mindre end ± 0,6 mm på et 0,25 meter retholt (0,6 mm ben).


2. SIKRING MOD RESTFUGT I UNDERGULVE AF BETON

Er undergulvet udført i beton skal Junckers Flydende Fugtspærre påføres som sikring mod restfugt, før gulvlægning påbegyndes.

Underlaget skal have en restporefugt på max. 95 % RF (max 85 % RF ved gulvvarme) og være fri for fedt, støv og løse partikler. Der skal altid støvsuges inden påføring af fugtspærren.

Fugtspærren påføres i 2 lag vinkelret på hinanden med korthåret rulle:

1. lag:
Fugtspærren påføres ufortyndet ca. 120 g/m². Lad tørre ca. 40-50 min. inden 2. lag påføres.

2. lag:
Påføres ufortyndet ca. 100 g/m² vinkelret på 1. lag. Lad tørre min. 1 og max. 72 timer inden der fuldlimes med Junckers Parketlim.


3. PÅFØRING AF LIM

Til limning af gulvet anvendes Junckers Parket Lim. Limen påføres med Junckers Metal Limspartel J11, der efterlader den anbefalede mængde lim på ca. 0,5-0,6 liter pr. m² afhængig af underlagets struktur og planhed.

Limen påføres sædvanligvis på et areal svarende til 3-4 brædderækker af gangen og aldrig større, end at monteringen af brædderne er afsluttet indenfor 40 minutter svarende til limens åbningstid.


Fig. 5

4. LÆGNING AF BRÆDDER - 1

Brædderne trykkes godt fast i den våde lim og lægges med spacers pr. max. 900 mm, så der opnås det ønskede 10-brætsmål.

Ved limning på terrændæk af beton anvendes 0,4 mm spacers (10 BM = 1294, 1404 og 1854 mm for bræddebredder på hhv. 129, 140 og 185 mm). Ved limning på et træbaseret undergulv eller en etageadskillelse af beton anvendes 0,2 mm spacers (10 BM = 1292, 1402 og 1852 mm).

Sørg for at der under gulvlægningen anvendes spacers svarende til 3 m bagud i læggeretningen, herefter er limen tilstrækkelig tør/hærdet, og de først lagte spacers kan tages op og genanvendes.

For skibsgulve anvendes der altid et 10-brætsmål svarende til at gummibåndet ved lægningen sættes lidt i spænd. Det svarer til 1298, 1408 og 1858 mm afhængig af ovennævnte bræddebredder. Her anvendes ikke spacers.


5. LÆGNING AF BRÆDDER - 2

Afstand til vægge og faste installationer skal være 1,5 mm pr. m på tværs af gulvfladen i begge sider (A) og 1 mm pr. m på langs af gulvfladen i begge ender (B), dog altid minimum 12 mm.

Monter afstandsklodser mellem væg og den første række brædder (fjernes inden montering af fodpanel).


6. LÆGNING AF BRÆDDER - 3

Læg brædderne i et uregelmæssigt mønster. Bræddestødene fordeles/spredes mest muligt. Afstanden (A) mellem bræddestød i to på hinanden følgende rækker skal være minimum 250 mm.

Lægges 14 eller 22 mm parket må stavstød i en brædderække ikke ligge på linie med stavstød i naborækken, men skal spredes mest muligt svarende til en forskydning på mindst 50 mm.

Brædderne i den sidste række tilpasses i bredden. Husk at afstanden (B) til væggen skal være som beskrevet i afsnit 5.

Brug gulvjern (C) til at få det sidste bræt på plads.


Fig. 8

7. DIVERSE

Ved rørgennemføringer bores et hul i brættet. Hullet (A) skal have en diameter, der er min. 24 mm større end rørets diameter.

Der saves en klods af i en skrå vinkel. Efter lægning af brættet limes klodsen på med Junckers Sylvafix lim.

Som afslutning monteres radiatorrossetter.

keyboard_arrow_up picture_as_pdf