LEVEL 78+ STRØGULVE, ERHVERV & BOLIG
PROJEKTERINGSVEJLEDNING

C 1.2.3

 

C 1.2.3

 


INFORMATION 78+ STRØSYSTEM

C 1.0 Generel information
C 1.2 Strøsystem information
C 1.2.3 Projekteringsvejledning
C 1.2.4 Lægningsvejledning

Tabel 1

GENEREL BESKRIVELSE

Junckers Level 78+ strøsystem består af Junckers 22 mm massive parketbrædder og Junckers 20,5 mm massive planker, inkl. skibsparket og -plank, sømmet til strøer.

Systemet er velegnet til lægning i både bolig- og erhvervsbyggeri, ligesom det er velegnettil gulvvarme. Se Kapitel E for yderligere oplysninger vedrørende gulvvarme.

Gulvsystemet bruges overvejende på et ujævnt undergulv og leveres med specialkiler der klikkes på strøerne til nivellering af gulvet.

Hvor der stilles skærpede krav til trinlyddæmpning, bruges Junckers TrinlydDæmper.

Konstruktionshøjden er 78 mm ved anvendelse af 39 x 40 mm strø, 22 mm gulvbræt og kiler i minimums-position. Til systemet fås forhøjere til at opnå maksimal gulvhøjde på 200 mm.

Bemærk at informationen for gulvsystemet først er fyldestgørende, når C 1.0, C 1.2, C 1.2.3 og C 1.2.4 sammenholdes, se tabel 1.


SYSTEMSPECIFIKATION

Junckers 22 mm massive parketbrædder og 20,5 mm massive planker, sømmet til strøer, er defineret som selvbærende gulve. Strøsystemet leveres med laminerede strøer, 39 x 40 mm, udlagt og opklodset på et fast underlag med Junckers DobbeltKiler og evt. Junckers TrinlydDæmper. Kilerne klikkes fast på strøerne uden brug af værktøj eller søm.

Trinlyddæmpning ved udlægning på tunge etageadskillelser:
22 eller 20.5 mm gulvbrædder på 39 x 40 mm strøer med Junckers Dobbeltkile og trinlydsdæmper: 19 dB.

For generel information om lyd samt praktiske anvisninger om lydtekniske forhold i gulvkonstruktioner, hvori Junckers massive trægulve anvendes, se E 5.0. 


KOMPONENTER

 1. Junckers massive parket- eller plankegulv

  Træsorter, sorteringer, dimensioner og overflade:
  22 x 129 mm parket: se B 2.0
  20,5 x 140 mm plank: se B 5.0
  20,5 x 185 mm plank: se B 6.0
 2. Fastgørelse

  Søm:
  2,2 x 45 mm J-søm (maskinsøm)
  2,5 x 65 mm T-søm (maskinsøm)
  2,8 x 65 mm dykkere

  Skruer:
  4,2 x 45/55 mm montageskruer (fx Monta-flex)
 3. Strøer
  39 x 40 mm laminerede strøer
 4. Opklodsninger
  Junckers DobbeltKiler
  Forhøjere i 20, 30, 40 og 50 mm
  Junckers 4,5 mm TrinlydDæmper
 5. Fugtspærre
  Hvor der er risiko for fugtpåvirkning udlægges en fugtspærre, f.eks. Junckers Fugtspærre (0,20 mm PE-folie)
 6. Afstand til væg
  1,5 mm pr. m på tværs af gulvfladen, og 1 mm pr. m på langs af gulvfladen i begge sider/ender. Alle afstande min. 12 mm. Gælder også til faste installationer - f.eks. søjler. 

Fig. 1


Fig. 2

STRØER OG OPKLODSNINGER

Til systemet følger Junckers laminerede strøer, 39 x 40 mm.

Opklodsninger medfølger i form af Junckers Dobbeltkile, der fastgøres/klikkes på strøen uden brug af værktøj eller søm. Til Dobbeltkilerne findes forhøjere op til 50 mm, se Fig. 2 (A), samt Trinlyddæmper, se Fig. 2 (B).

I Tabel 2 ses indbygnings- / konstruktionshøjde. 

Tabel 2
Komponent

Konstruktionshøjde
78-100 mm

22 mm bræt

+

Dobbeltkile

+

39 x 40 mm strø

+

Forhøjere fås i 20, 30, 40 eller 50 mm. Der må bruges max. 2 stk. forhøjere pr. kile.

Ved anvendelse af Junckers TrinlydDæmper tillægges 4,5 mm til konstruktionshøjden.


MATERIALEFORBRUG

Materialeforbruget er vejledende, og afhænger af rumgeometri og -størrelser.
Brædder: Regn med ca. 2-3 % spild
Søm: ca. 15 stk. pr. m² (afhænger af bræddebredde og strøafstand)
Strøer: 39 x 40:
c/c 600 mm: ca. 2 lbm. pr. m²
c/c 500 mm: ca. 2,4 lbm. pr. m²
Opklodsninger:
c/c 600 mm, 39 x 40 mm strøer: ca. 4,5 stk. pr. m²
c/c 500 mm, 39 x 40 mm strøer: ca. 5 stk. pr. m²
Fugtspærre: 0,20 mm PE-folie. Regn med 25 % ekstra til overlæg + spild

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf