UN Global compact

FNs Verdensmål

SAMMEN SKABER VI EN BEDRE VERDEN

I 2011 tilsluttede Junckers sig UN Global Compact for at vise vores forpligtelse mod en bæredygtig fremtid

Siden 2015 har det været naturligt for os at anvende FN's 17 Verdensmål som ramme og inspiration for den videre udvikling af vores forretning. I Junckers arbejder vi således med Verdensmålene på den lange bane og i hverdagen. Baseret på vores branche- og forretningsmodel har vi valgt at fokusere på fire af målene - Godt helbred og velbefindende; Industri, innovation og infrastruktur; Ansvarligt forbrug og produktion og Liv på jord.

MÅL 3: GODT HELBRED OG VELBEFINDENDE

Som en integreret del af vores strategi, arbejder vi på at støtte, opretholde og forbedre vores medarbejderes helbred og velbefindende. Foranstaltninger der sikrer et sundt arbejdsmiljø, sikkerhedsprocedurer, der reducerer antallet af arbejdsulykker og årlige helbredsmæssige målsætninger for hver enkelt medarbejder, er vigtige prioriteringer i vores dagligdag.

MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION & INFRASTRUKTUR

Hos Junckers har vi altid fokus på at forbedre produktions-, indkøbs- og transportprocesser. Vores interne vognpark består af elektriske køretøjer, og vi forsøger løbende at reducere vores CO2 aftryk ved eksempelvis at bruge biprodukter fra trægulvsproduktion til at forsyne vores fabrik med elektricitet. Vi bakker op om initiativer, der gør vores branche mere bæredygtig og motivativerer leverandører til at vedtage bæredygtige politikker.

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Junckers er grundlagt på principper om bæredygtig skovdrift og ansvarlig produktion. Vores forretningspraksis har altid omfattet respektfuld behandling af naturlige ressourcer, som vi alle er afhængige af for et sundt liv på en velfungerende klode. For at tilsikre sunde og produktive skove, indkøber Junckers kun træ der er certificeret gennem internationale ordninger som f.eks. FSC® og PEFC.

Vi bruger store stykker træ i produktionen af vores trægulve. Det betyder mindre spild, lavere energiforbrug, minimal brug af klæbemidler og høj genbrugsevne, da træet ikke er kontamineret. Og så sørger vi for at al indkøbt træ anvendes i produktionen. Det, der ikke bruges til gulv, bruges til at forsyne vores elværk på produktionsstedet, og overskydende energi sælges til det lokale net til glæde og gavn for lokale borgerne ved vores fabrik.

Gennem løbende forskning og innovation søger vi, at reducere kemikalier i vores træplejeprodukter samt finde måder hvorpå vi kan bortskaffe overskud på en passende og ansvarlig måde. Data om Junckers produktions- og materialeindkøb findes i vores EPDer (environmental product declaration) hvor miljømæssig påvirkning, brug af ressourcer, affaldskategorier og output flow beskrives.

EPD'er  Biomasse udnyttes til energi

MÅL 15: LIV PÅ JORD

Skove og træer spiller en central rolle i alt, hvad vi gør. Hos Junckers arbejder vi hver dag for at øge vores omverdens bevidsthed om at sunde skove medfører sunde mennesker og et sundt miljø, både på et lokalt og internationalt plan.

Skovgenopretning spiller en vital rolle i at løse klimaforandringer og biodiversitetskrisen. For Junckers er det en vigtig mission. Vores trægulve er lavet af 100% massivt træ fra tømmer indkøbt fra bæredygtige skove. Når vi som virksomhed handler med ansvarlig skovdrift sikrer vi at for hvert træ der skoves, plantes der nye, faktisk flere end der rydes, hvilket holder skovene sunde og stærke. Det har også en vigtig effekt på vores klima: flere træer er lig med større oplagring af CO2.

Vi ved, at træ, eller træer i deres oprindelige form, lagrer CO2, hvilket hjælper med at holde drivhusgasudledninger væk fra atmosfæren. Og selv når træer forarbejdes til f.eks. trægulve, forbliver CO2 inde i træet og bliver kun frigivet, hvis træet bortskaffes. Ved at bruge træ som byggemateriale, bidrager du til et sundere klima.

For yderligere information om, hvad Junckers gør for at hjælpe med skovbrugets tilstand, gå til

BÆREDYGTIG SKOVDRIFT ER ALTAFGØRENDE

 


DEFINITION

FNs Verdensmål 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

KILDE: FORENEDE NATIONER

 

 

BÆREDYGTIGHEDS CASE STUDY: FRA AFFALD TIL FN GLOBAL WORLD BENCH

Præsentation af Global Goals Bench – skabt for at fremhæve De Forenede Nationers Bæredygtige Udviklingsmål. De 17 mål, der blev formelt vedtaget af verdensledere i 2015, er beskrevet som en stor rund bænk - et afsnit for hvert mål.

Under C40 Verdenstopmødet for Borgmestre i København, opsatte Realdania, en filantropisk organisation, der arbejder på at forbedre livskvalitet gennem byggeri, bænken og ledsagende plantekummer uden for deres kontor for at fremme og fremhæve de vigtige budskaber, der er en del af de 17 globale mål for bæredygtig udvikling.

Junckers samarbejdede med TagTomat, et byhavefirma med fokus på recirkulering og en mere cirkulær økonomi, om at skabe bænken og plantekummerne. Junckers leverede træaffald fra sin produktion, der blev recirkuleret til en smuk og nyttig struktur, hvor offentligheden bliver inviteret til at tale om fælles mål og fortsætte dialogen for at hjælpe verden til en bedre og mere bæredygtig fremtid.

JUNCKERS MASSIVE TRÆGULVE

Kvalitet og design baseret på certificeret træ og ansvarlig produktion. 
Junckers gulve er dit bæredygtige valg med lavt klimaaftryk.

VI STØTTER NATUREN

 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf