SKIBSLAK
PRODUKTINFORMATION

F 2.9

F 2.9


GENEREL BESKRIVELSE

Skibslak er en fyldig og slidstærk lak, der er meget modstandsdygtig over for saltvand og sollys.

Kan anvendes på indvendige og udvendige skibsdele. Udvendigt dog kun over vandlinjen.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:
Hærdende oliebaseret alkydlak med UV-filter.

Emballagestørrelser:
⅜, ¾ og 2½ liter i glansgrad mat og blank.

Udseende:
Fyldig overflade med en varm glød.

Risiko for selvantændelse:
Klude o.lign. anvendt til at påføre produktet kan selvantænde. Brugte klude lægges i en lufttæt og ikke brændbar beholder (fx et syltetøjsglas eller en metaldåse med låg). Bortskaffes som anvist i det nationale affaldsregulativ. 

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: Ca. 10 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Bred lakpensel eller korthåret lakrulle. Ved påføring må lakken ikke hældes ud.

Overfladetemperatur: Minimum 5 °C.

Fortynding: Anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
Ca. 16 timer.
Fuldt afhærdet efter 1 uge.
Påfør kun 2 lag lak pr. døgn.

Vær opmærksom på, at tørretiden er meget afhængig af temperatur og luftfugtighed. Jo højere luftfugtighed des længere tørretid. God ventilation bidrager til hurtigere tørring.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil produktet danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.


BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne overflader:
Overfladen skal være ren, tør og fri for støv og saltlag. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning. Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

 • Påfør et lag lak og lad lakken tørre.
 • Slib derefter med fint sandpapir korn 150-180 i træfibrenes længderetning.
 • Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Påfør endnu et lag lak og lad tørre.
 • Påfør derefter det tredje afsluttende lag lak.

Tidligere lakerede overflader:

 • For at opløse gamle sæberester afvaskes overfladen først med Junckers Neutralizer.
 • Slib omhyggeligt med sandpapir korn 180-220.
 • Slibestøvet fjernes ved støvsugning og overfladen aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Påfør et lag lak og lad lakken tørre.
 • Før lakering af hele overfladen anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Hvordan udføres en vedhæftningstest:
Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele arealet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal overfladen slibes til rent træ.

Slibning til rent træ:

 • Slib med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.
 • Fjern slibespor med sandpapir korn 60-80.
 • Afslibning afsluttes med sandpapir korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
 • Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen lakeres derefter som beskrevet under “Ubehandlede/afslebne overflader”.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 10.3 - Junckers Neutralizer 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf