SPORT RESIN REMOVER
PRODUKTINFORMATION

F 8.10

F 8.10


GENEREL BESKRIVELSE

Sport Resin Remover er et vandbaseret affedtningsmiddel beregnet til opløsning af harpiks på lakerede trægulve samt gulve af vinyl.

Produktet kan anvendes pletvis eller tilsættes vaskevand ved brug af gulvvaskemaskine.

Til erhvervsmæssig anvendelse.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Alkalisk, vandbaseret koncentrat.

Emballagestørrelser: 5 liter.

Indholdsstoffer:
Vand, CAS-nr. 7732-18-5 (AQUA)
Natriumhydroxid, CAS-nr. 1310-73-2 (SODIUM HYDROXIDE)
Kaliumhydroxid, CAS-nr. 1310-58-3 (POTASSIUM HYDROXIDE)
Dinatriummetasilikat, CAS-nr. 6834-92-0 (SODIUM METASILICATE)
Alanin, N,N-bis(carboxymethyl)-, trinatrium salt, CAS-nr. 164462-16-2 (TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE)
D-Glucopyranose, oligomer, C10-16 (lige nummererede) alkylglycosider, CAS-nr. 110615-47-9 (LAURYL GLUCOSIDE)
D-Glucopyranose, oligomerer, decyl octyl glycosider, CAS-nr. 68515-73-1 (DECYL GLUCOSIDE)

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold: 1 del til 10 dele vand.

Rækkeevne: 25-30 m² pr. liter fortyndet produkt.

pH: Koncentreret 14. Fortyndet 13.

Før brug: Omryst emballagen grundigt.

Værktøj: Klud, sprayflaske, gulvvaskemaskine.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C. 


BRUGSANVISNING

Gulvvaskemaskine:

  • Sport Resin Remover tilsættes vaskevand i gulvvaskemaskinen. Dosering i henhold til anvisning.
  • Anvend ikke produktet i direkte sol.
  • 2 baner vaskevand udlægges i gulvbræddernes længderetning.
  • Opsug vandet umiddelbart herefter eller efter maksimalt 3 minutters virketid.
  • Anvend altid så lidt vand som muligt for at undgå skader på gulvet. Utilsigtet vandspild skal aftørres omgående.
  • Processen kan gentages, hvis harpiksen ikke er helt fjernet efter første vask.
  • Til sidst vaskes gulvet med Junckers Sport Cleaner.​


Vanskelige pletter:

  • Vanskelige pletter af harpiks kan forbehandles med ufortyndet Sport Resin Remover, evt. ved brug af sprayflaske.
  • Koncentratet skal aftørres efter maksimalt 10 minutter.


SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 10.4 - Junckers Sport Cleaner

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf