PRO COMPLETE 44, DEMONTABELT SPORTSGULV
PROJEKTERINGS- OG LÆGNINGSVEJLEDNING

D 12.1


INFORMATION PRO COMPLETE 44

D 1.0

Generel information,
Sportsgulvsystemer

D 12.1

Projekterings- og
lægningsvejledning

Tabel 1

1. SYSTEMSPECIFIKATION

Junckers Pro Complete 44 demontable sportsgulv er baseret på 22 mm massive parketbrædder samlet i præfabrikerede letvægtspaneler.

Panelerne samles let via fastmonterede samlingsbeslag, fer/not i de langsgående samlinger samt ved ilægning af en løs fer i de tværgående samlinger.

På undersiden af hvert panel er monteret laminerede birketræsstrøer samt en specialdesignet elastisk gummiliste, der sikrer optimal fjedring af gulvet.
Aluminiumsskinner placeret parallelt med den yderste strø i hver side af panelet forstærker gulvets stabilitet.

Præ-monteret overgangsrampe udført i sortmalet hårdttræ beskytter og skaber en pæn afslutning på gulvets kanter.

Ønskes en hurtigere og mere fleksibel lægning tilbydes et MidterRække panel, der gør det muligt at lægge gulvet i to retninger samtidigt.

Junckers specielt designede transportvogne gør opbevaring og flytning af de enkelte paneler let.

Gulvpanelerne installeres på et selvbærende og afrettet gulv af beton.

Konstruktionshøjde: 44 mm.

Gulvsystemet er kategoriseret som et fladeelastisk sportsgulv med en høj stødabsorption og fjedring, velegnet til sportsgrene med højt aktivitetsniveau og intens fysisk kontakt, f.eks. basketball.

Er der behov for et mobilt gulv med opstregning til en specifik sportsgren, er Pro Complete 44 særdeles velegnet.

Sportsgulvet er testet og godkendt i henhold til EN 14904:A4.

Bemærk at informationen for dette gulvsystem først er fyldestgørende, når Generel information samt Projekterings- og lægningsvejledning er sammenholdt, se Tabel 1.​


2. GULVKOMPONENTER - PRO COMPLETE 44

 1. Junckers 22 massive parketbrædder
  Træsort, sortering og overflade:
  Bøg, Premium, silkemat lakeret.
  Ahorn Champion, Silkemat lakeret.

  Bredde x Længde:
  Helt panel: 517,5 x 1800 mm,
  0,93 m²
  Halvt panel: 517,5 x 900 mm,
  0,47 m²
 2. Beslag
  Præmonteret metalsamlebeslag
 3. Strøer
  Præmonteret 18 x 70 mm laminerede birketræsstrøer med stødabsorberende gummiliste.
  Total strøhøjde: 22 mm.
 4. Overgangsrampe.
 5. Fugtspærre på beton
  Junckers Fugtspærre, 0,20 mm PE-folie.

Fig. 1


3. SYSTEMETS BÆREEVNE

Gulvsystemets bæreevne afhænger af belastningsform og fremgår af tabel 2. Se endvidere datablad D 1.0 – Gulvenes Stivhed og Bæreevne.

TABEL 2

Belastningsklasser

System

Fladelast
Per m²

Punktlast
ø25 mm

Punktlast
100x100 mm

Hjullast

PC 44

1.000 kg

350 kg

500 kg

Se D 1.0 Tabel 1


4. VALG AF UNDERGULV

Undergulvet skal være tørt, selvbærende og udført af beton eller letbeton.


5. FØR GULVLÆGNING PÅBEGYNDES

Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen bør der være konstant varme på.

Betonstøbninger, herunder indstøbning af bøsninger til f.eks. netstolper samt afretningslag og andre indvendige arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, f.eks. grundlæggende malerarbejde, skal ligeledes være afsluttet.

Inden materialerne leveres skal den relative luftfugtighed i byggeriet ligge indenfor det luftfugtighedsinterval, der forventes, når byggeriet er taget i brug. Rumtemperaturen skal være ca. 20 °C.


6. FUGTISOLERING

Betonundergulve Restporefugten i betonen må max. være 90 % RF. På betonundergulve kræves der isolering mod byggefugt. På terrændæk tillige mod jordfugt.

Fugtisoleringen etableres ved udlægning af en fugtspærre, min. 0,20 mm PE-folie, f.eks. Junckers Fugtspærre, med tapede overlapninger, direkte på betonen.


7. UNDERGULVETS PLANHED

Undergulvet skal inden udlægning af mellemlag være afrettet, så afvigelser fra planhed ikke fraviger kravet i den valgte af de to nedenstående metoder.

A) Traditionel retholt
Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

B) Retholt med ben
Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end ± 2 mm på et 2 meter retholt (2 mm ben).

Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder, f.eks. over støbeskel, skal være afrettet, så afvigelser fra planhed er mindre end ± 0,6 mm på et 0,25 meter retholt (0,6 mm ben).

På betongulve kan for store ujævnheder afrettes ved udlægning af en selvnivellerende spartelmasse.

Krav til planhed af undergulv udtrykkes i Junckers tekniske information som: Ikke større afvigelse fra planhed end 2 mm på et 1,5 meter retholt.


8. MATERIALEFORBRUG

Nettoforbrug til en basketball bane iht. de officielle FIBA regler 19 x 32 meter (inkl. en 2 meters sikkerheds zone omkring banen).

Hele paneler: 665 stk.
Halve paneler: 38 stk.
Løse plastfer: 717 stk.
Fugtspærre, 0,2 mm PE-folie: 700 m² inklusiv overlapninger.
Udtrækskrog: Krog til udtrækning af løs fer ved optagning af gulvet.

Tilvalg:
MidterRække paneler
Transportvogne. Hver transportvogn kan opmagasinere 40 stk. hele paneler.

Det beregnede gulvareal:
Det beregnede gulvareal vil pga. størrelsen på panelerne i de fleste tilfælde være en smule større end det specificerede gulvareal.


SÅDAN LÆGGES GULVET


1. UDLÆGNING AF FUGTSPÆRRE

Udlæg fugtspærre, min. 0,20 mm PE-folie, med 200 mm overlæg ved alle samlinger.


2. LÆGNING AF PANELER - FØRSTE RÆKKE

Hold 500 mm afstand til vægge og faste installationer, så der er fri adgang rundt om gulvet og til at montere løse fer.

Første række paneler udlægges på en ret linje med samlingsbeslaget pegende i læggeretningen.

Panelerne samles i enderne med løs samlingsfer, se tegning.

Alle paneler nummereres på bagsiden ved første udlægning for at sikre korrekt placering ved senere brug i forhold til evt. linjemarkeringer.


3. LÆGNING AF PANELER - ØVRIGE RÆKKER

Panelerne udlægges i fast forbandt, så alle endesamlinger forskydes 900 mm fra række til række.

Panelerne presses tæt sammen i langsgående fer og not samling, før de trykkes ned i samlingsbeslaget. Benyt evt. en gummihammer.

Paneler uden metalbeslag anvendes til den sidste række.


4. OVERGANGSRAMPE

Vær opmærksom på, at første og sidste panelrække samt det første og sidste panel i hver række leveres med præ-monteret sortmalet overgangsrampe. 


5. FLEKSIBEL LÆGNING - MIDTERRÆKKER PANELER

Ønskes en hurtigere og mere fleksibel lægning tilbydes et MidterRække panel, der gør det muligt at lægge gulvet i to retninger samtidigt.

Disse paneler leveres med metalbeslag monteret på hver side af panelet og lægges ud fra centrum af gulvet som første række.

På den måde kan to installationsteam arbejde på samme tid.


6. DEMONTERING AF GULVET

Start med det sidst lagte gulvpanel og fjern løse samlingsfer række for række med en udtrækskrog.

Panelerne optages forsigtigt og placeres i stakke på transportvogne. Oversider og bagsider skal placeres, så de hviler mod hinanden og panelerne forskydes 5 cm således, at strøerne understøttes og ikke skaber pres på gummilisterne.

Panelerne skal opbevares i samme relative luftfugtighed, som når gulvet er i brug.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf