UNOBAT 45 CH, STRØSYSTEM TIL VINYLBELÆGNING
PROJEKTERINGS- OG LÆGNINGSVEJLEDNING

L 30.0

 

L 30.0

 


1. PROJEKTERINGSVEJLEDNING


1.1 SYSTEMSPECIFIKATION

Unobat 45 CH er en underkonstruktion beregnet til installation sammen med overflader af vinyl. Løsningen er baseret på 22 mm spånplader limet til et underlag af laminerede strøer. For at opnå optimal fjedring af gulvet, er der under strøerne på langs i en “U” formet fræsning præmonteret en specialdesignet fjedrende foam. Dette design skaber en naturlig deformationsbegrænsning og sikrer mangeårig funktionalitet af gulvet.

Strøerne kan lægges direkte på et fast og plant selvbærende underlag af beton, letbeton, eller i forbindelse med renovering være et eksisterende sportsgulv med f.eks. en syntetisk eller træbaseret gulvbelægning.

Konstruktionshøjde inkl. spånplade: 45 mm.

Strøafstand: c/c 300 mm.

Denne vejledning beskriver installation af strøer og spånplader, men giver ikke anbefalinger til montering af vinyl eller forholder sig til specifikke vinyltyper. Unobat 45  CH giver afhængig af anvendt vinyltype mulighed for at konstruere fladeelastiske og kombielastiske sportsgulve iht. EN 14904.

 


1.2 UNDERGULVETS PLANHED

Undergulvet skal inden udlægning af strøer være afrettet, så afvigelser fra planhed ikke fraviger kravet i den valgte af de to nedenstående metoder.

A) traditionel retholt
Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

B) Retholt med ben
Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end ± 2 mm på et 2 meter retholt (2 mm ben).

Fig. 1

På betongulve kan for store ujævnheder afrettes ved udlægning af en selvnivellerende spartelmasse. Træbaserede undergulve kan afrettes ved afslibning, montering af hårde træfiber-plader, evt. kombineret med spartling, eller ved udlægning af en fibergips.

Krav til planhed af undergulv udtrykkes i Junckers tekniske information som: Ikke større afvigelse fra planhed end 2 mm på et 1,5 meter retholt.

1.3 GULVKOMPONENTER

 

 1. Vinyl (Leveres ikke)
 2. 22 mm spånplader

 3. Vinyllim (Leveres ikke)

 4. Strøer
  Laminerede strøer 19x45mm
  Fjedende foam 9,0x6,3 mm
  Samlet strøhøjde: 23mm

 5. Junckers Sylvathene fugtspærre

 6. Afstand mellem gulv og væg
  30 mm på alle sider.
  Gælder også ved faste installationer som f.eks. søjler.

 7. Junckers Combi Sportsfodpanel

Fig. 2


1.4 FØR GULVLÆGNING PÅBEGYNDES

Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen bør der være konstant varme på.

Betonstøbninger, herunder indstøbning af bøsninger til inventar, afretningslag og andre indvendige arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, f.eks. grundlæggende malerarbejde, skal ligeledes være afsluttet.

Den relative luftfugtighed i bygningen skal være mellem 35 og 65 % og temperaturen 16 - 20 °C.

Restporefugtindholdet for betonundergulve må max. være 90 % RF og fugtindholdet for træbaserede undergulve 6-12 %.

Spånpladerne skal håndteres og opbevares, så beskadigelse af kanterne undgås, og de skal beskyttes mod fugt. Spånpladerne skal opbevares liggende fladt i det lokale, hvor de skal lægges, i et par dage før lægningen for at give dem mulighed for at blive akklimatiseret til forskelle i temperatur og fugtighed.

Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen påbegyndes. I tvivlstilfælde kontakt Junckers for installationen påbegyndes.

2. LÆGNINGSVEJLEDNING


Fig. 3

2.1 FUGTSPÆRRE


På undergulve af beton udlægges fugtspærre, min. 0,20 mm PE-folie, f.eks. Junckers Sylvathene med 200 mm overlæg ved alle samlinger.

Folien føres op ad vægge o.l. og tapes i alle samlinger med 50 mm bred tape.


Fig. 4

2.2 LÆGNING AF STRØER

Strøerne lægges parallelt med rummets længste side. Første og sidste række strøer lægges i en afstand af 100 mm fra væggen til midten af strøerne. Anden strørække lægges med en centerafstand på 230 mm til første række.

Alle andre strørækker lægges med en centerafstand på 300 mm ved hjælp af afstandsholderen. Strøstød må ikke ligge på linje, men skal forskydes mindst 600 mm i forhold til naborækken, se fig 4.

Hele underkonstruktionen skal placeres med en afstand på mindst 30 mm til alle vægge, netstolper, rør osv. Anbring ekstra strøer ved netstolper, rør osv. Ekstra strøer skal være fjedrende.


Fig. 5

2.3 LÆGNING AF SPÅNPLADER

Mål rummets længde og divider med 600 mm for at finde bredden af den sidste række plader. Hvis den udregnede bredde af sidste pladerække er under 100 mm, skal alle rækkerne forskydes, så sidste række bliver bredere. Det vil sige, at der skal være en række tilskårne plader i hver ende af rummet, som begge er bredere end 100 mm.

Begge disse tilskårne rækker skal lægges, efter at resten af gulvet er fastgjort. Spånpladerne lægges med de lange sider på tværs af strøerne og med tekst-siden opad.

Læg den første plade med fer-siderne pegende ud i rummet. Den notede side og ende ind mod væggen. Ret den til, så den ligger vinkelret på strøerne og med en afstand på 30 mm til væggen af hensyn til ekspansion og ventilation.

Pladerne lægges i forbandt med mindst 600 mm mellem pladestød. Pladernes korte sider skal understøttes af strøer, se fig. 5.

Hvis et af de afskårne stykker fra sidste plade i en tidligere række er længere end 300 mm, kan det bruges som første plade i en efterfølgende række.

Fig. 6

2.4 LIMNING AF SPÅNPLADER

Spånpladerne limes til alle strøer med Junckers CtB Lim. Strøerne påføres limen i striber i en mængde på ca. 60 gram pr. løbende meter. Pladerne er 600 mm brede, så limstriberne skal være lidt kortere end pladebredden (for at undgå lim i pladestødene).

Fastgør pladerne langs med vægge med passende spånpladeskruer med en længde på højst 40 mm i takt med, at de lægges. Pladerne skal kun skrues fast langs væggen med 1 skrue i hver strø, se fig. 5. Sørg for, at skruerne forsænkes, så hovederne er under overfladen – men kun lige netop.

Spånpladerne limes på alle fire sider med Junckers Sylvafix. Oversiden af begge fer påføres lim ved hjælp af det særlige låg med tilpasset studs, der leveres med spånpladerne. Se fig. 6 .

Der skal beregnes ca. ¾ liter lim pr. 25 løbende meter. Påfør rigeligt lim, så limen er synlig i samlingerne, når pladerne presses sammen. Tør overskydende lim af.

Alle pladesamlinger slibes for at undgå ujævnheder. Det tilrådes ikke at spartle samlinger og skruehuller (langs gulvets yderkant), da spartelmassen kan løsne sig senere og skabe synlige ujævnheder i det færdige vinylgulv.

Herefter er konstruktionen klar til montering af vinyl.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf