GULVSÆBE
PRODUKTINFORMATION

F 10.2

F 10.2


GENEREL BESKRIVELSE

GulvSæbe er et universalt rengøringsmiddel til lakerede og olierede trægulve.

Produktet kan anvendes til daglig og periodisk rengøring.

Til professionel og privat brug.


PRODUKTBESKRIVELSE

Emballagestørrelser: 1 liter, 2,5 liter og 5 liter. 


TEKNISKE DATA

Produktindhold: Vand, Alkohol, C12-14, ethoxylerede, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.

ph-værdi:
Brugsopløsning ca. 6-8.
Koncentrat ca. 7,5.

Før brug: Omryst emballagen grundigt.

Påføringsværktøj: Hårdt opvredet klud eller moppe.

Fortynding: ½ - 2 dl til 10 liter vand.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C. 


BRUGSANVISNING

Brug altid en hårdt opvredet klud, moppe eller rengøringsudstyr med lav vanddosering.

Opstår større spild skal dette hurtigt tørres op for at undgå fugtskade.

Genlakering: Gulve vasket med GulvSæbe neutraliseres med GulvRens inden genbehandling. 


SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 10.3 - Junckers GulvRens

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf