GULVSÆBE
PRODUKTINFORMATION

F 10.2

F 10.2


GENEREL BESKRIVELSE

Gulvsæbe er et universalt rengøringsmiddel, som anvendes til regelmæssig vask af lakerede trægulve samt laminat- og vinylgulve.

Sæben opløser effektivt snavs og er perfekt til overflader, hvor hyppig gulvvask er nødvendig. Anvend gulvvaskemaskine eller rengør manuelt. 

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.


PRODUKTBESKRIVELSE

Emballagestørrelser: 1 liter, 2½ liter og 5 liter. 

Indholdsstoffer:
Vand, CAS-nr. 7732-18-5 (AQUA)
2-Propyl-1-heptanol, ethoxyleret, CAS-nr. 160875-66-1
Alanin, N,N-bis(carboxymethyl)-, trinatriumsalt, CAS-nr. 164462-16-2 (TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE)
Alkoholer, C10-16, ethoxylerede, sulfater, natriumsalte, CAS-nr. 68585-34-2 (SODIUM LAURETH SULFATE)
Sulfonsyrer, C14-17-sec-alkan, natriumsalte, CAS-nr. 97489-15-1 (SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE)
2-Phenoxyethanol, CAS-nr. 122-99-6 (PHENOXYETHANOL)

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 400-1.500 m² pr. liter.
Afhænger af blandingsforhold og hvor ofte sæbevandet fornyes i rengøringsprocessen.

Vandforbrug ved brug af gulvvaskemaskine:
Højst 40 liter til 1.000 m² (svarende til 40 ml/m²).
Vandtab må ikke overstige 10 liter til 1.000 m² (svarende til 10 ml/m²).

pH: Koncentreret ca. 10. Fortyndet ca. 8-8,5.

Før brug: Omryst emballagen grundigt.

Blandingsforhold:
Daglig rengøring: ¼ dl til 5 liter vand.
Hvis gulvet er meget snavset: 1 dl til 5 liter vand.

Påføringsværktøj: Hårdt opvredet klud, moppe eller gulvvaskemaskine.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C. 


BRUGSANVISNING

  • Bland Gulvsæbe med varmt vand i henhold til anvisning.
  • Vask overfladen i gulvets længderetning.
  • Anvend en hårdt opvredet gulvklud, moppe eller gulvvaskemaskine med lav vanddosering. 
  • Manuel rengøring: Er gulvet meget beskidt kan man med fordel arbejde med to spande. En spand til rent sæbevand og en spand til at vride kluden op i.
  • Opstår vandspild skal dette hurtigt tørres op for at undgå fugtskade. 

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf