TRÆ ER NATURENS GENISTREG

Et fortræffeligt materiale med nogle helt særlige æstetiske og bæredygtige kvaliteter. Træ er verdens mest miljøvenlige råstof, som har gjort det til et attraktivt materiale i både byggeri og møbelfremstilling gennem århundreder.

Træ er organisk og indgår i en cirkulær dialog med naturen. Det perfekte fundament for at bygge et fossilfrit samfund. Træ er lavet af sol, jord og vand. En vedvarende ressource, der hverken giver affald eller forurening. Træ er således energibesparende og naturens eget genbrug.

Den videnskabelige forklaring er fotosyntese, der skaber kulstofkredsløb, hvor træer og andre planter opsamler solens energi og CO2 i luften. Et materiale, vi har brug for i bestræbelserne på at skabe en renere og mere bæredygtig verden. Træ anvendt som byggemateriale gavner klimaet både ved at oplagre CO2 (0,9 tons/m3 træ*) og ved at spare fossil energi (1,1 tons/ m3 træ*).
*kilde: trae.dk                  

Vores venner fra træ.dk forklarer her, hvorfor træ er verdens mest miljøvenlige råstof, og træprodukter den bæredygtige vej frem: https://www.trae.dk/artikel/wood-natures-stroke-of-genius/

TRÆPRODUKTER ER ET BÆREDYGTIGT VALG

TRÆ KOSTER MINDRE

Træer opfanger CO2 fra atmosfæren og lagrer det som kulstof

BEDRE FOR PLANETEN

Træ reducerer drivhusgasser, standser klimaforandringer og forbedrer biodiversiteten

NATURLIGT GENBRUG

Træ indgår i en cirkulær dialog med naturen. Hvilke andre byggematerialer gror i skoven?

LÆNGERE LEVETID

Træprodukter har lang levetid og sikrer at kulstof forbliver lagret og ikke frigivet til atmosfæren

BÆREDYGTIG SKOVDRIFT

Har en langsigtet vision der sikrer at dyre- og planteliv bliver beskyttet og nye træer plantes

DET GRØNNESTE VALG

Sammenlignet med andre byggematerialer er fordelene flest ved anvendelse af træ

BÆREDYGTIG SKOVDRIFT ER ALTAFGØRENDE

Træ er helt klart det mest bæredygtige byggemateriale, der findes, hvis det kommer fra forsvarligt forvaltede og akkrediterede skove. Junckers bruger kun rå stammer fra skove, der forvaltes bæredygtigt, og hvor balancen mellem plantning og skovning opretholdes. Vores forsyning af træ kommer for det meste fra Danmark, Sverige, Tyskland og Polen, som alle dyrker skove baseret på bæredygtige principper og er certificeret under PEFC og FSC®.

Certificeret træ kommer fra skove, der kan dokumentere, at skovdriften er bæredygtig, det vil sige at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere – og at dyre- og planteliv bliver beskyttet. Bæredygtig skovdrift standser skovrydning og sikrer langsigtet forsyning af træ.

VEDLIGEHOLD ER VEJEN FREM

Det er næsten ikke til at tro, men for at dyrke en bæredygtig skov, skal den tyndes. Processen er nødvendig for at give den plads, som træer skal bruge for at vækste i størrelse og kvalitet. Udtynding sker på forskellige tidspunkter afhængig af, hvilken slags træer der vokser i skoven. Mens træer gror, bruger de gradvist mere plads og ressourcer. Derfor er det nødvendigt at fjerne nogle træer, for at andre kan gro - altså udtynding. Næsten alt træ, som Junckers køber, kommer fra træer, der fjernes ved tyndingsproces. Det har vi gjort siden 1930, hvor Junckers blev grundlagt  på en filosofi om optimal ressourceforbrug og udnyttelse af overskudstræ i produktionen.

TRÆ KAN BINDE KULSTOF I FLERE HUNDREDE ÅR

Ja, det er rigtigt, at træer som en del af fotosyntesen optager CO2. Kulstof bindes i træets løv, grene, stamme og rødder i form af cellulose og andre organiske forbindelser. Træer har i forhold til andre grønne planter en særlig betydning for lagringen af CO2, og derved for modvirkningen af klimaforandringer, da træer kan binde kulstof i flere hundrede år. De fleste andre planter visner om efteråret, hvorefter plantedele rådner og det bundne kulstof atter frigives som CO2.

Mens træet gror, optager det altså store mængder kuldioxid og lagrer det. Faktisk består 50% af tørt træs vægt af kulstof optaget fra atmosfæren, hvorfor træ er så vigtig en del af vores kamp for at reducere effekterne af klimaforandringer. Under fotosyntese bruger træet energi fra solen, kuldioxid fra luften og vand fra jorden og omdanner det til sukker og ilt. Kort fortalt, betyder det, at træer reducerer mængden af kulstof i vores atmosfære og dermed nedbringer mængden af drivhusgasser og standser global opvarmning, mens de samtidig giver os ilt. Endnu vigtigere er det, at træ er det eneste byggemateriale, der har en naturlig evne til at optage kulstof fra luften og lagre det.

Yderligere information om træets fortræffeligheder kan findes på woodforgood.com/CO2

Er du interesseret i at lære mere om hvordan brug af træ kan afhjælpe klimaforandringer? 

Tag et kig på de følgende websider og slut dig til vores skovvenner i the National Hardwood Lumber Association

Forest Carbon Data Visualization National Hardwood Lumber Association

JUNCKERS MASSIVE TRÆGULVE

Kvalitet og design baseret på certificeret træ og ansvarlig produktion. 
Junckers gulve er dit bæredygtige valg med lavt klimaaftryk.


VI STØTTER NATUREN

 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf