ENERGI FRA BIOMASSE

Hos Junckers udnytter vi det træ som skoves. Intet går til spilde i vores produktion af gulve.

Overskydende træ – savsmuld, træflis samt afsavede ender af stammer - leveres til et lokalt kraftværk tæt på vores produktion og omdannes til elektricitet og varme til vores fabrik og det lokale energinet. Som andre producenter bruger Junckers energi til at tørre og bearbejde tømmer, men vi bruger ikke brændstoffer udvundet af fossile kilder. Faktisk anvendes mindre end 15 % af al den energi, der bliver produceret fra vores biprodukter, i produktionen af massive trægulve.

Junckers har en lang historie med ingen træspild og produktion af energi fra biomasse. Siden starten af 1940erne, da vores første kedler blev installeret, har vi transformeret biprodukter fra vores produktion af trægulve til energi.

JUNCKERS ENERGI FORBRUG

 

100 % brug af træet

Junckers har intet træspild eller træ i overskud

Biprodukt som brændsel

Biomasse forsyner et kraftværk og leverer varme og elektricitet til vores fabrik

Lavt forbrug

Vi bruger mindre end 15 % af den energi, der produceres fra biomasse

Overskydende energi

Der produceres af vores biprodukter, distribueres til det danske offentlige net

JUNCKERS MASSIVE TRÆGULVE
Kvalitet og design baseret på certificeret træ og ansvarlig produktion. 
Junckers gulve er dit bæredygtige valg med lavt klimaaftryk.


VI STØTTER NATUREN

 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf