HAVEMØBEL- & TERRASSERENS
PRODUKTINFORMATION

F 39.4

F 39.4


GENEREL BESKRIVELSE

Havemøbel- & Terrasserens anvendes til afrensning af snavs, fedt, misfarvninger og overfladebelægninger på udendørs træoverflader.

Efter afrensning olieres træet med henholdsvis Junckers Terrasseolie eller Junckers Havemøbelolie.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.


PRODUKTBESKRIVELSE

Emballagestørrelser: 2½ liter.

Indholdsstoffer:
Vand, CAS-nr. 7732-18-5 (AQUA)
Oxalsyre, dihydrat, CAS-nr. 6153-56-6 (OXALIC ACID)
Cellulose, 2-hydroxyethylmethylether, CAS-nr. 9032-42-2 (METHYL HYDROXYETHYLCELLULOSE)
Alkoholer, C11-14-iso-, C13-rige, ethoxylerede, CAS-nr. 78330-21-9 (ISOTRIDECYLALKOHOLETHOXYLAT)

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 2-5 m² pr. liter.

pH: Koncentreret 2. Fortyndet 1,8.

Før brug: Omryst emballagen grundigt.

Påføringsværktøj: Børste eller skrubbe med naturfibre.

Fortynding: 2 dl til 1 liter vand.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: Mindst 24 timer inden oliebehandling.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med rent vand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.


BRUGSANVISNING

  • Fjern løst snavs ved afvaskning med rent vand. Anvend en stiv børste eller skrubbe.
  • Omryst produktet grundigt før brug og bland med varmt vand i henhold til anvisning.
  • Fordel opløsningen med en børste eller skrubbe og lad virke 5-20 minutter. Skrub herefter overfladen grundigt.
  • Vær opmærksom på, at træet ikke må tørre ud, mens behandlingen står på.
  • Undgå kontakt til aluminiumsoverflader og glas.
  • Slut af med at spule træoverfladen med rindende vand, mens der skrubbes med en ren børste. Gentag behandlingen, hvis det er nødvendigt.
  • Når træet er helt tørt, kan der olieres med Junckers Havemøbelolie eller Junckers Terrasseolie.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 32.1 - Junckers Terrasseolie
F 35.1 - Junckers Havemøbelolie

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf