GULVLAK PLUS
PRODUKTINFORMATION

F 5.1

F 5.1


GENEREL BESKRIVELSE

Slidstærk 1-komponent vandbaseret gulvlak. Anbefales som top-lak i boligrum med stort slid, f.eks. køkken/alrum og trapper samt til lettere trafikerede gulve, der anvendes til erhvervsmæssige formål.

Kan anvendes på tidligere lakerede, ubehandlede og maskinafslebne gulve samt alle typer træværk indendørs. Ubehandlede og maskinafslebne gulve skal grundes med Junckers GrundLak før behandling med top-lak.

GulvLak PLUS er indeklimamærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

GulvLak PLUS er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Til privat og professionel brug.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:
Vandbaseret co-polymer polyuretan/akryl gulvlak.

Emballagestørrelser:
Ultramat, mat eller halvblank i ¾ liter, 2½ liter, 5 liter og 10 liter.

Udseende:
Cremefarvet/mælkeagtig i emballagen. Farveløs film efter tørring.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Pensel, lakrulle, luftløs sprøjte. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C og maksimum 25 °C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
Ca. 4 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer.
Påfør kun 2 lag lak pr. døgn.

RF: Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 5 °C.


ANBEFALEDE SYSTEMER

Ubehandlede/afslebne gulve: 1 lag GrundLak 8 m²/liter + 2 lag GulvLak PLUS 10 m²/liter.

Tidligere lakerede gulve: 1 lag GulvLak PLUS 10 m²/liter.


BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:
Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Snavs og ujævnheder fjernes ved afslibning. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

 • Grund først gulvet med et lag Junckers GrundLak og lad lakken tørre iht. anvisning.
 • Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibrenes længderetning.
 • Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Påfør et lag GulvLak PLUS.
 • Lad tørre natten over og påfør derefter det sidste lag lak.

Tidligere lakerede gulve:

 • For at opløse gamle sæberester afvaskes gulvet først med Junckers LakRens Supreme.
 • Slib herefter omhyggeligt med sandpapir korn 150-180.
 • Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Påfør herefter 1 lag GulvLak PLUS og lad lakken tørre.
 • Før lakering af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Hvordan udføres en vedhæftningstest:
Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under “Gulve behandlet med voks/polish”.

Gulve behandlet med voks/polish:

 • Gulvet maskinafslibes først med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.
 • Fjern slibespor med sandpapir korn 60-80.
 • Afslibning afsluttes med sandpapir korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
 • Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet lakeres derefter som beskrevet under “Ubehandlede/afslebne gulve”.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 5.3 - Junckers GrundLak
F 10.3 - Junckers LakRens Supreme

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf