TRÆRENS INDE
PRODUKTINFORMATION

F 14.3

F 14.3


GENEREL BESKRIVELSE

Trærens Inde anvendes indendørs til grundrengøring af trægulve og bordplader, som er behandlet med natursæbe eller olie.

Produktet fjerner snavs, fedtrester og gammel sæbefilm.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.


PRODUKTBESKRIVELSE

Emballagestørrelser: 1 og 2½ liter.

Indholdsstoffer:
Vand, CAS-nr. 7732-18-5 (AQUA)
2-Propyl-1-heptanol, ethoxyleret, CAS-nr. 160875-66-1
Kaliumcarbonat, CAS-nr. 584-08-7 (POTASSIUM CARBONATE)
Citronsyre, CAS-nr. 77-92-9 (CITRIC ACID)
Natriumhydroxid, CAS-nr. 1310-73-2 (SODIUM HYDROXIDE)
Natrium-p-cumensulfonat, CAS-nr. 15763-76-5
Alanin, N,N-bis(carboxymethyl)-, trinatrium salt, CAS-nr. 164462-16-2 (TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE)

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: Ca. 100 m² pr. liter.

pH: Koncentreret ca. 11. Fortyndet ca. 9-10.

Før brug: Omryst emballagen grundigt.

Påføringsværktøj: Moppe, skrubbe, gulvklud eller svamp i træets længderetning.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: 2-4 dl til 10 liter vand.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: 4-8 timer.

Rengøring af værktøj: Rent vand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C.


BRUGSANVISNING

  • Bland med varmt vand iht. anvisning og vask overfladen.
  • Aftør efterfølgende med en klud, moppe eller gulvklud hårdt opvredet i rent vand.
  • På større arealer kan der med fordel anvendes to gulvspande, en spand indeholdende blandingen med Trærens Inde og en spand med vand til at vride kluden/moppen op i.
  • Efter tørring kan overfladen genbehandles.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf