PARKET LIM
PRODUKTINFORMATION

H 6.1

 

H 6.1

 


GENEREL BESKRIVELSE

Hurtighærdende og elastisk lim med trommelydsreducerende egenskaber.

Indeholder ikke vand, isocyanater eller opløsningsmidler.

Anvendes til limning af Junckers' trægulve, herunder massive parket- og plankegulve, stavparket, dobbelt sildebensparket og Hex Parket.

Kan også anvendes til nedlimning af lamelgulve.

Parket Lim kan anvendes på de fleste undergulve af beton, træ, stål og aluminium. Undergulve af beton, pudslag, asfalt eller anhydrit skal altid grundes med Junckers Flydende FugtSpærre før nedlimning af gulvbrædder.


PRODUKT BESKRIVELSE

Tørreegenskaber: Limen hærder ved hjælp af luftens fugtighed.

Emballagestørrelse: 10 liter / 16,5 kg.

Vægtfylde: Ca. 1,65 kg/liter.

Farve: Lys beige.

Konsistens: Pasta.

EMICODE: EC1 PLUS - meget lav emission.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: Ca. 0,8 liter pr. m².

Basis: MS-Polymer.

Opløsningsmidler: Ingen.

Tørstof: 100 %.

Tørretid: Fuld styrke efter 1-2 dage.

Åbentid: Vådlimning: 0-40 min.

Temperaturbestandighed: -30 °C til 70 °C.

Påføringsværktøj: Junckers Metal Limspartel B12.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med en klud eller mekanisk efter hærdning.

Opbevaring: Holdbar 1 år i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit.

BRUGSANVISNING

FØR LÆGNING
Betonbaserede undergulve: 
Restporefugten i undergulvet må ikke være højere end 85 % RF. Gulvvarmeanlægget skal under lægning være slukket af hensyn til limens bearbejdelighed.

Før limning påføres Junckers Flydende FugtSpærre til sikring mod restfugt.

Træbaserede undergulve:
Fugtindholdet i undergulvet skal være i ligevægt med rummets relative luftfugtighed, dvs. 6-12 % fugtindhold.

Undergulvet skal være tørt, rent og have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater.

Rumtemperaturen bør ligge mellem 18 og 22 °C. Den relative luftfugtighed i rummet bør ligge mellem 35 og 65 %.

PÅFØRING AF LIM
Brug Junckers Lim Spartel B12 som efterlader den korrekte mængde lim.

Påfør lim svarende til et areal på 3-4 brædderækker af gangen og aldrig mere end at montering af brædderne kan afsluttes indenfor 40 minutter.

MONTERING AF GULVBRÆDDER
Brædderne trykkes godt fast i den våde lim. Husk ved lægning af massiv parket og massive planker at anvende afstandsbrikker mellem brædderne pr. maksimalt 900 mm, således at 10-brætsmål overholdes.

Find yderligere information i lægningsvejledning for den specifikke gulvtype.

Eventuel efterfølgende overfladebehandling må tidligst udføres 48 timer efter sidste bræt er nedlimet.


SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 6.5 - Junckers Flydende FugtSpærre

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf