RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
SPORTSGULVE

G. 8.0

 


GENEREL INFORMATION

Denne anvisning omhandler praktiske anvisninger om rengøring og pleje af Junckers massive trægulve installeret i sportshaller, gymnastiksale og andre større arealer, hvor der udøves sport.

Junckers sportsgulve i massiv parket leveres overfladebehandlet med en slidstærk lak og er klar til brug straks efter installation.

Før sportsgulvet tages i brug:
Som ekstra beskyttelse af stregmaling, ved hyppig forekommende maskinvask eller hvis hapiks rensemidler anvendes, anbefales det at påføre et lag Junckers HP800 Sport lak før ibrugtagning. Der må ikke benyttes vaskemaskine, før påføring af stregmaling og efterfølgende overlakering er udført.


FREKVENS, INSTRUKTION OG UDSTYR

Rengøringsfrekvens:
Rengøringsfrekvens bør afhænge af brugsmønstret. Det skal tilstræbes at brugsmønster og rengøringsfrekvens koordineres således, at vandbelastning ved rengøring minimeres mest muligt.

Husk instruktion af personale:
Instruer altid nyt rengøringspersonale omhyggeligt før ansvaret for rengøring overdrages.

Udstyr:
Moppe eller gulvvaskemaskine.
Ved brug af gulvvaskemaskine, se afsnittet "Regler for brug af gulvvaskemaskine".

RENGØRINGSMIDLER

- Junckers Sport Cleaner
- Junckers Sport Resin Remover
- Junckers Neutralizer
- Hvis nødvendigt, tilføj skumdæmper til tanken med snavset vand.

Der henvises til produkternes datablad og etiket på emballagen.

Ved anvendelse af andre rengøringsprodukter, end nævnte i denne anvisning, bør det sikres, ved garanti fra leverandøren, at disse produkter ikke kan skade gulvet.

Mærker fra skosåler:
Skridmærker fra skosåler og lignende, der ikke er opløselige i Junckers Sport Resin Remover, fjernes med lidt renset benzin på en klud.

Harpiks fra håndbold:
Pletter af harpiks sættes i blød i koncentreret Junckers Sport Resin Remover i 10 til 15 minutter. Anvend evt. en sprayflaske til at påføre væsken på pletterne.
Vask gulvet med Junckers Sport Cleaner for at fjerne den pletvis påførte Junckers Sport Resin Remover og for at genskabe korrekt friktion.


VASKEANVISNING

Let tilsmudset gulv:
Støvbindende moppe eller en let fugtet moppe.

Tilsmudset gulv:
Junckers Sport Cleaner enten med en hårdt opvredet moppe eller med en gulvvaskemaskine. Junckers Sport Resin Remover kan evt. anvendes i vaskevandet.

Tilsmudset gulv med harpikspletter:
Junckers Sport Resin Remover tilsættes vaskevandet i gulvvaskemaskine.
Dosering: Se anvisning på emballagen.

Ved brug af gulvvaskemaskine:
2 baner vaskevand udlægges i bræddernes længderetning, og opsuges umiddelbart herefter eller efter maksimalt 3 minutters virketid.

Fjern straks efterladt vand med en tør klud. Vær især opmærksom på vandspild, når maskinen roterer. Efterlad aldrig vand på gulvet. Det det kan skade gulvet samt nedsætte gulvets friktionsegenskaber, hvilket kan forårsage faldskader.


Fig. 1 - Korrekt udført vask på langs af brædderne

 

REGLER FOR BRUG AF GULVVASKEMASKINE

 1. ​Vask af sportsgulve skal altid ske ved kørsel med maskinen på langs af gulvbrædderne. Se figur 1.
 2. Vanddosering skal altid være på laveste trin.
  Vandforbrug: Højst 40 liter til 1.000 m² (svarer til 40 ml/m² ).
  Vandtab: Højst 10 liter til 1.000 m² (svarer til 10 ml/m² ).

  Kendes maskinens vanddosering ikke, kan man måle den mængde, der er tilbage i maskinen af rent og snavset vand. Se afsnit "Måling af vandforbrug og vandtab ved vask".
 3. Der må aldrig efterlades vand ved vendinger og stop. Efterladt vand skal omgående tørres op.

Fig. 2 - Forkert vaskeretning

 1. Ved udlægning af vaskevand i baner skal vaskevand opsuges inden for maksimalt 3 minutter.
 2. Rengør gummisvaber på sugeren ofte under vask. Udskift gummisvaber eller reparer sugeren, hvis der efterlades vand. Gummisvaber udskiftes mindst 1 gang årligt.
 3. Brug Junckers Sport Cleaner eller Junckers Sport Resin Remover i vaskevandet. Andre typer rengøringsmidler kan ødelægge gulvet. 
 4. Vaskemaskiner med en afskærmning af det roterende vaskehoved kan arbejde med højere rotationshastighed uden vandspild.
 5. Anvend bløde børster eller hvide nylon rondeller.

Ved spørgsmål, kontakt Junckers tekniske service.

Fig. 3


MÅLING AF VANDFORBRUG OG VANDTAB VED VASK

I dette afsnit vises hvorledes, der kan foretages kontrolmåling af vaskemaskinens dosering og opsugning, således at anbefalet vandforbrug og vandtab kan overholdes.

Vandforbrug: Den mængde vand, som gulvet udsættes for ved gulvvask.

Vandtab: Den vandmængde, udlagt ved vask, som ikke bliver opsuget.

Udstyr: Gulvspande og litermål.

Fremgangsmåde:

 1. Tøm alt gammelt vand af maskinen.
 2.  Hæld 10 liter startvand tilsat rengøringsmiddel i maskinens rentvandstank.
 3. Opmål et gulvareal på 100 m² (f.eks. 4 x 25 meter).
 4. Vask det opmålte gulvareal.
 5. Hæld resten af det rene vand fra maskinen op i en spand og anvend litermålet til at bestemme, hvor mange liter restvand, der er tilbage.
 6. Hæld vandet fra tanken med snavset vand op i en spand og anvend litermålet til at bestemme opsuget mængde vand fra gulvet.
 7. Beregn værdier, se nedenfor.

BEREGNINGSEKSEMPEL, VANDFORBRUG OG VANDTAB

Beregning af vandtab:
10 liter startvand ÷ 5 liter ubrugt restvand ÷ 4 liter brugt vaskevand = 1 liter. Se figur 3.

Vandtab, anbefalet niveau:
Under 1 liter pr. 100 m² (svarende til maksimalt 10 liter pr. 1000 m²).

Beregning af vandforbrug:
10 liter Startvand ÷ 5 liter ubrugt restvand = 5 liter.

Vandforbrug, anbefalet niveau:
Under 4 liter for 100 m² (svarende til maksimalt 40 liter pr. 1000 m²).


LANGSIGTET VEDLIGEHOLDELSE

Langsigtet vedligeholdelse bør udføres med intervaller, der passer til slid på gulvet.

Sådan udføres en vedligeholdelseslakering:
Før genlakering vaskes gulvet grundigt med Junckers Neutralizer. Herefter slibes let med sandpapir korn 150-180. Hvis lakken pletvis er slidt væk, afslibes og genlakeres berørte områder, før hele gulvet lakeres. Når gulvet er tørt, lakeres med et lag Junckers HP800 Sport lak på hele gulvet.

Voks anvendt i forbindelse med dans og harpiks anvendt ved håndbold hindrer en god lakvedhæftning. Disse produkter skal fjernes ved maskinafslibning.

For at give lakken mulighed for at hærde længst muligt tilrådes det at lakere, når gulvet i en længere periode ikke er i brug. 

Nylakerede gulve bør ikke vaskes før lakken er fuldt afhærdet. Tidligst efter 72 timer.


BESKYTTENDE FORANSTALTNINGER

Placer store måtter i fuld dørbredde og mindst 2 meters længde ved alle indgange, så der ikke slæbes grus og snavs ind på gulvet. Udskift måtterne med jævne intervaller.

Fjern sved med Junckers Neutralizer, så gulvet ikke bliver glat.

Kontroller jævnligt ventilations- og varmesystem, så kondens undgås.


TAPE OG REKLAMESTREAMERS

Lim på tape og reklamestreamers har ofte en meget høj aftræksstyrke og kan derfor beskadige lakken på gulvet, når disse trækkes af.

Anvend derfor altid tape og streamers med lav aftrækningsstyrke, f.eks. en film med aftrækningsstyrke på max. 7N / 25 mm.

Gulvet beskyttes yderligere ved at fjerne tape og streamers i en vinkel på < 90 °.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 8.2 - Junckers HP800 Sport
F 8.10 - Junckers Sport Resin Remover
F 10.3 - Junckers Neutralizer
F 10.4 - Junckers Sport Cleaner

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf