JUNCKERS’ CO2-BEREGNER

Junckers CO2-beregner sammenligner drivhuspotentialet  (GWP eller Global Warming Potential) og de indbyggede kulstofniveauer for flere forskellige gulvtyper. Vores CO2-beregner giver en metode til at sammenligne forskellige gulvløsninger baseret på CO2-emissioner fra hvert produkts indledende produktionsfase (A1-A3). 

Hvad sammenligner vi?

Resultaterne i vores CO2-beregner er baseret på EPD'er for de specifikke produkter, der er anvendt i værktøjet. Vi sammenligner de første tre faser (A1-A3) af produkternes livscyklusanalyse: Udvinding og forarbejdning af råmaterialer; transport til produktionsstedet; og fremstillingsprocesser. Der er i øjeblikket forskel på, hvilke faser der er inkluderet i en EPD, hvilket gør en direkte sammenligning umulig. I fremtiden vil vi forsøge at inkludere flere faser i livscyklussen for at gøre sammenligningen mere præcis. Sammenligning af CO2-aftrykket af de forskellige gulvbetyper er baseret på cradle-to-gate data fra EPD'er. Dette omfatter trin A1: Udvinding og forarbejdning af råmaterialer, A2: Transport til produktionsstedet og A3: Fremstillingsprocesser.

Ændringer i Bygningsreglementet fra 2023 - Junckers har den dokumentation du skal bruge 

Byggeriet er en af de største klimasyndere, og det skyldes bl.a. det negative aftryk, som en lang række byggematerialer sætter. Træ er et nærliggende svar på udfordringen, og derfor bør træmaterialer spille en langt større rolle i byggeriet. Fra den 1. januar 2023 indfases bygningsreglementets krav til bygningers klimaaftryk. Det betyder, at nybyggeris klimapåvirkning skal dokumenteres med en livscyklusvurdering (LCA) før bygherre kan opnå ibrugtagningstilladelse for bygningen. Nybyggeri over 1.000 m2 skal desuden overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-eq./m2/år og fra 2025 skærpes kravene yderligere, så de gælder for nybyggeri generelt.

Junckers stiller tredjepartsverificeret dokumentation såsom produktspecifikke miljøvaredeklarationer samt Dansk Indeklimamærkning til rådighed for kunder, arkitekter og entreprenører, som værktøj til de lovpligtige klimaberegninger. Du finder dem herunder og vi sidder altid klar med rådgivning, hvis du har spørgsmål til vores produkter eller certifikater og miljøvaredeklarationer.


Miljøvaredeklaration

Junckers har udarbejdet miljøvaredeklarationer (EPD), som vurderer miljøbelastningen af ​​vores massive trægulve.

EPD'er

Indeklimamærket

Junckers produkter har gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt, så negativ påvirkning af indeklima undgås.

Indeklimamærket

Kontakt os for rådgivning

Bliv klogere på træets bæredygtige kvaliteter, og hvorfor det er vigtigt at bruge som byggemateriale.

Kontakt Junckers

KLIMAKRISEN KRÆVER HANDLING

På verdensplan sigter FN's mellemstatslige panel for klimaændringer og Paris-aftalen mod at reducere udledningen af ​​drivhusgasser med 45 % inden 2030, og klimaforskerne advokerer, at det haster med at få nedbragt den årlige CO2-udledning på verdensplan. Det kræver både kollektiv handling og en ændring i vores personlige forbrugsvaner. Det kræver, at arkitekter, entreprenører såvel som private forbrugere vælger byggematerialer med et lavt klimaaftryk.

2030

SIGTER MOD AT SÆNKE UDLEDNINGEN AF DRIFTHUSGASSER MED 45%

PARIS-AFTALEN

Junckers har brugt offentlige tilgængelige data baseret på miljøvaredeklarationer (EPD - Environmental Product Declarations) til at beregne miljøaftrykket for hver gulvtype. En EPD er et uafhængigt verificeret og registreret dokument med data om de drivhusgasser, der udledes ved udvinding, transport og forarbejdning af råvarer samt fremstilling af det færdige produkt og dets virkning på miljøet. Produktets GWP-tal er udtrykt som CO2e og danner grundlaget for Junckers' Co2-beregner. Junckers’ CO2-beregner tegner et simpelt billede af, hvilke materialer vi kan bruge med god miljøsamvittighed, og hvilke vi bør udelade, hvis vi vil bygge en grønnere verden. 
 

HVORDAN ER VI KOMMET FREM TIL RESULTATERNE?

Vi håber, at du får glæde af vores CO2-beregner.
Se nærmere herunder for at få flere oplysninger. Hvis du ikke finder det svar, du leder efter, er du velkommen til at kontakte os.

Vores CO2-beregner er beregnet til at hjælpe dig med at sammenligne CO2-aftrykket fra forskellige gulvløsninger. Værktøjet er designet til arkitekter, entreprenører og husejere med det formål at fremhæve forskellige materialers CO2e (kuldioxidækvivalent) indvirkning. 

Junckers' mål er at gøre træ til et førstevalgsmateriale da det har så mange fordele, hvis det udvælges og håndteres korrekt. Fornyelse: Træ er en vedvarende ressource, hvilket betyder, at det kan fornyes naturligt over tid. Bæredygtig skovbrug sikrer, at træer genplantes, og at skovene bevares. Binding af kulstof: Træer absorberer kuldioxid fra atmosfæren, når de vokser, og lagrer det i deres biomasse. Det hjælper med at afbøde klimaforandringerne ved at reducere drivhusgasserne. Energieffektivitet: Produktionen og forarbejdningen af træ kræver typisk mindre energi sammenlignet med andre byggematerialer som f.eks. stål eller beton. Det resulterer i lavere CO2-udledning under fremstillingen.

CO2e, eller CO2-ækvivalenter, er en måde at måle forskellige drivhusgassers indvirkning på den globale opvarmning. Den tager højde for, at nogle gasser, som f.eks. metan eller lattergas, er langt mere effektive til at fange varme i atmosfæren end kuldioxid. Ved at omregne effekten af disse gasser til den tilsvarende mængde CO2 får vi et enkelt tal, der repræsenterer deres samlede bidrag til den globale opvarmning, hvilket gør det lettere at sammenligne dem.

For at beregne fodaftrykket for hver gulvtype brugte vi offentligt tilgængelige data baseret på miljøvaredeklarationer (EPD'er). En EPD er et uafhængigt verificeret og registreret dokument, der ikke kun kommunikerer, hvad et produkt er lavet af, men også fremstillingsprocessen og dets indvirkning på miljøet. Resultaterne for CO2-beregneren er baseret på data fra specifikke EPD'er, der måler det globale opvarmningspotentiale (GWP) for produkterne, i stedet for at bruge generiske eller teoretiske data. Dataene er taget fra råmaterialet og fremstillingsfasen for hvert produkt.

Vores CO2-beregner er baseret på følgende liste over EPD'er og data fra cradle-to-gate, herunder produktfase A1: Udvinding og forarbejdning af råmaterialer, A2: Transport til produktionsstedet og A3: Fremstillingsprocesser.

  • Resultater for gruppe 13 og 14 (22 mm bøg, ask og ahorn parketgulv; overfladebehandling med lak 1 og 2)
  • Plank: Nr.: MD-19008-EN. ECO EPD: 00001140. Udstedt: 28-02-2020, variant 20,5 mm eg (eg 20,5 x 185 mm)
  • Lamelgulv: Nr.: S-P-01509. ECO EPD: 00000906. Udstedt: 23-07-2020, variant 22mm eg
  • Tæppe: Nr.: S-P-01825. Udstedt: 2020-02-03, variant 6,5 mm fliser
  • Vinyl: Nr.: S-P-01350 - iD Inspiration Click Solid og iD Inspiration Click High Traffic fra TARKETT
  • Laminat: Nr.: EPD-SCP-20200238-IBC1-DE. Udstedt 2020-12-01, variant 8mm paneler
  • Tyndbundet Epoxy Terrazzo Gulvsystem: EPD10317 Udstedt: 20-12-2019, TRACI-resultater

GWP, eller Global Warming Potential, er et mål for, hvor meget varme en drivhusgas fanger i atmosfæren over en bestemt periode, normalt 100 år, sammenlignet med kuldioxid (CO2). Det hjælper os med at forstå og sammenligne forskellige gassers indvirkning på den globale opvarmning. Hvis en gas f.eks. har et GWP på 25, betyder det, at et ton af den pågældende gas i løbet af 100 år vil opvarme jorden 25 gange mere end et ton CO2.

Junckers massive trægulve giver den største reduktion i CO2-niveauet blandt alle de gulvtyper, der vises i CO2-beregneren. Men der er mere at overveje. Selv om lamelgulve og laminatgulve er CO2-negative, er deres levetid betydeligt kortere end for massive trægulve, hvilket lægger en større byrde på råmaterialeressourcer og bortskaffelse. Gulvtyper som tæpper, vinyl og LVT tilfører ikke kun kulstof til atmosfæren, deres levetid er også kortere end massivt træ og ofte kan deres produkter ikke genbruges effektivt.

Produkter baseret på naturlige råmaterialer som træ fremstilles ved den naturlige proces, der kaldes fotosyntese, og som er baseret på tre meget enkle byggesten: vand fra jorden (H2O), kuldioxid fra luften (CO2) og lys fra solen. Et træs vækst kræver intet andet end naturlige processer.

Samtidig absorberer træ CO2, dvs. fjerner CO2 fra atmosfæren, og selv om der skal tillægges drivhusgasemissioner for træskæring, transport til fabrikken og produktionsprocesser, kan et færdigt produkt, betragtet fra cradle-to-gate, i nogle tilfælde fjerne mere CO2 fra luften, end det udleder. Det betyder, at CO2-værdien bliver negativ. Det er dog vigtigt at huske, at det i øjeblikket kun er de første faser af produktets livscyklus, der indgår i beregningerne. Hvis end-of-life-værdier skulle medtages, ville resultatet være forskelligt afhængigt af, om træet ville blive brændt til energiudnyttelse eller genbrugt andre steder.

CERTIFIKATER OG BYGGEORDNINGER

Selvom Junckers altid har været forud for sin tid mht. miljøpleje, er det ikke nok bare at have de rigtige virksomhedspolitikker og -praksisser. Vi er bevidste om nødvendigheden af at stille uafhængige beviser til rådighed for kunder, arkitekter og entreprenører. Junckers har opnået uafhængig akkreditering fra en række internationale ordninger, inkl. FSC®, PEFC og ISO 14001. Vi har også haft uafhængige produkttests foretaget for VOCs (volatile organic compounds) og vores produkters effekt på indeklima under CDPH (california department of public health) standarder og den Danske Indeklimamærknings-ordning. Endvidere har Junckers gennemført EPD’er (Environmental Product Declarations) for vores gulve. Disse certifikater er vigtige værktøjer for alle der designer bygninger i henhold til de høje miljøstandarder, der kræves under BREEAM, LEED, WELL og DGNB ordninger. 

keyboard_arrow_up



picture_as_pdf