JUNCKERS’ CO2-BEREGNER

Hos Junckers gør vi en aktiv indsats for at fremme bæredygtigt byggeri. Vores CO2-beregner hjælper dig med at vælge den mest miljøvenlige gulvløsning til dit byggeprojekt. 

Junckers COberegner sammenligner drivhuspotentialet  (GWP eller Global Warming Potential) for flere forskellige gulvtyper. Den er hurtig og enkel at anvende og resultaterne viser tydeligt, hvor stor indflydelse vores valg af gulvbelægning har på klimaet. Når du bruger beregneren, vil du se, at nogle gulvløsninger forårsager en stigning i mængden af ​​udledt CO2 i atmosfæren, mens andre faktisk reducerer den. De løsninger, der reducerer udledningen, kalder vi CO2-negative. De er vejen frem, hvis vi skal skabe mere bæredygtigt byggeri og design.

Især træ giver den største CO2-reduktion. Det skyldes, at træ fungerer som CO2-lager, der absorberer COfra atmosfæren, når det vokser. Lagringen bibeholdes, mens træ omdannes til produkter - eksempelvis gulvbelægning. Derudover kan et massivt trægulv holde i mange årtier, hvilket er en væsentlig fordel for klimaet, da det mindsker affaldsmængden og sparer kulstof-genererende energi, der skulle være anvendt i produktionen og transport af et nyt gulv. 

Ændringer i Bygningsreglementet fra 2023 - Junckers har den dokumentation du skal bruge 

Byggeriet er en af de største klimasyndere, og det skyldes bl.a. det negative aftryk, som en lang række byggematerialer sætter. Træ er et nærliggende svar på udfordringen, og derfor bør træmaterialer spille en langt større rolle i byggeriet. Fra den 1. januar 2023 indfases bygningsreglementets krav til bygningers klimaaftryk. Det betyder, at nybyggeris klimapåvirkning skal dokumenteres med en livscyklusvurdering (LCA) før bygherre kan opnå ibrugtagningstilladelse for bygningen. Nybyggeri over 1.000 m2 skal desuden overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-eq./m2/år og fra 2025 skærpes kravene yderligere, så de gælder for nybyggeri generelt.

Junckers stiller tredjepartsverificeret dokumentation såsom produktspecifikke miljøvaredeklarationer samt Dansk Indeklimamærkning til rådighed for kunder, arkitekter og entreprenører, som værktøj til de lovpligtige klimaberegninger. Du finder dem herunder og vi sidder altid klar med rådgivning, hvis du har spørgsmål til vores produkter eller certifikater og miljøvaredeklarationer.


Miljøvaredeklaration

Junckers har udarbejdet miljøvaredeklarationer (EPD), som vurderer miljøbelastningen af ​​vores massive trægulve.

EPD'er

Indeklimamærket

Junckers produkter har gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt, så negativ påvirkning af indeklima undgås.

Indeklimamærket

Kontakt os for rådgivning

Bliv klogere på træets bæredygtige kvaliteter, og hvorfor det er vigtigt at bruge som byggemateriale.

Kontakt Junckers

KLIMAKRISEN KRÆVER HANDLING

På verdensplan sigter FN's mellemstatslige panel for klimaændringer og Paris-aftalen mod at reducere udledningen af ​​drivhusgasser med 45 % inden 2030, og klimaforskerne advokerer, at det haster med at få nedbragt den årlige CO2-udledning på verdensplan. Det kræver både kollektiv handling og en ændring i vores personlige forbrugsvaner. Det kræver, at arkitekter, entreprenører såvel som private forbrugere vælger byggematerialer med et lavt klimaaftryk.

2030

SIGTER MOD AT SÆNKE UDLEDNINGEN AF DRIFTHUSGASSER MED 45%

PARIS-AFTALEN

Junckers har brugt offentlige tilgængelige data baseret på miljøvaredeklarationer (EPD - Environmental Product Declarations) til at beregne miljøaftrykket for hver gulvtype. En EPD er et uafhængigt verificeret og registreret dokument med data om de drivhusgasser, der udledes ved udvinding, transport og forarbejdning af råvarer samt fremstilling af det færdige produkt og dets virkning på miljøet. Produktets GWP-tal er udtrykt som CO2e og danner grundlaget for Junckers' Co2-beregner. Junckers’ CO2-beregner tegner et simpelt billede af, hvilke materialer vi kan bruge med god miljøsamvittighed, og hvilke vi bør udelade, hvis vi vil bygge en grønnere verden. 
 

HVORDAN ER VI KOMMET FREM TIL RESULTATERNE?

Vi håber, at du finder vores CO2-beregner nyttig. I det følgende afsnit kan du læse flere detaljer om hvorfor og hvordan den er lavet. Hvis du mod forventning ikke finder svar på de spørgsmål du har, er du velkommen til at kontakte os.

Den kraftige stigning i mængden af CO2 i atmosfæren er hovedårsagen til klimaforandringerne. I en ny rapport fra 2022 dokumenterer FN's mellemstatslige panel om klimaændringer (IPDD), at vi kan se frem til en temperaturstigning på 2,5 til 3 grader Celsius ved udgangen af ​​det 21. århundrede, medmindre alle verdens lande i fællesskab fremskynder indsatsen for at reducere den fremtidige udledning. Det er afgørende, at vi handler nu med en markant øget og målrettet indsats.

Klimapolitikker gør en forskel, men vi er virkelig nødt til at træde på bremsen, hvis vi skal opfylde målene i Paris-aftalen. Skal de alvorlige konsekvenser, som klimaforskerne advarer imod, forhindres anbefaler forskerne, at den årlige CO2-udledning nedbringes på verdensplan. Det kræver både kollektiv handling og en ændring i personlige forbrugsvaner.
 

Hvad skal der til? Hos Junckers arbejder vi for at fremme bæredygtigt byggeri. Vores CO2-beregner hjælper med at synliggøre de mest miljøvenlige gulvløsninger. Beregneren er udviklet til arkitekter, entreprenører samt private med det formål at ændre deres adfærd og få dem til at vælge de mindst klimabelastende gulvløsninger.

Junckers ønsker at kommunikere træets fortræffeligheder og gøre det til et førstevalg i byggeriet. Træ er verdens mest miljøvenlige råmateriale, som repræsenterer en bæredygtig vej frem. Træ optager og lagrer CO2 og fungerer derfor som et CO2-lager - det optager altså mere CO2 fra atmosfæren, end det frigiver. De miljømæssige fordele ved at vælge massive trægulve er ubestridelige. Jo mere træ vi bruger, jo mere CO2e fjerner vi fra atmosfæren, hvilket bidrager til at mindske klimaforandringerne.

Din personlige udledning - dit CO2-aftryk - kommer fra den energi, du bruger til elektricitet og rejser, samt den energi, der kræves for at producere din mad, produkterne til dit hjem og alt andet, du forbruger, uanset om det er fremstillet i Danmark eller andre steder i verden.

En kuldioxid-ækvivalent eller CO2e er en betegnelse for forskellige drivhusgasser som fælles enhed. For enhver mængde og type drivhusgas angiver CO2e den mængde COsom ville have den tilsvarende globale opvarmningseffekt (GWP). Vi omdanner alle de forskellige drivhusgasser til en tilsvarende påvirkning fra kuldioxid (CO2), den vigtigste drivhusgas. Dit CO2- eller miljøaftryk i denne beregning måles som din kuldioxid-ækvivalent (CO2e).

Vi har brugt offentlige tilgængelige data baseret på miljøvaredeklarationer (EPD) til at beregne miljøaftrykket for hver gulvtype. En EPD er et uafhængigt verificeret og registreret dokument, der ikke kun beskriver, hvad et produkt er lavet af, men også fremstillingsprocessen og dets virkning på miljøet. I stedet for at bruge generiske eller teoretiske data er resultaterne fra CO2-beregneren baseret på data fra specifikke EPD'er, der måler produkternes globale opvarmningspotentiale (GWP). Dataene er taget fra hvert produkts råvare- og fremstillingsstadier.

Beregneren er baseret på følgende EPD'er og faserne A1: Udvinding og forarbejdning af råvarer, A2: Transport til produktionsstedet og A3: Fremstillingsprocesser

  • 2-stavs parket: Nr.: MD-19009-EN_rev1. Udgivet: 08-04-2022, variant 22 mm bøg.
  • Planker: Nr.: MD-19008-EN. ECO EPD: 00001140. Udgivet: 08-04-2022, variant 20,5mm eg.
  • Lamel: Nr.: S-P-01509. ECO EPD: 00000906. Udgivet: 23-07-2020, variant 22 mm eg
  • Gulvtæppe: Nr.: S-P-01825. Udgivet: 2020-02-03, variant 6,5 mm fliser
  • Vinyl: Nr.: S-P-01350. ECO EPD: 00000890. Udgivet: 2018-12-06 variant kliksystem 55 4,5 mm
  • Laminat: Nr.: EPD-SCP-20200238-IBC1-DE. Udgivet: 2020-12-01, variant 8 mm paneler
  • Epoxybaseret terrazzogulv: EPD10317. Udgivet: 20-12-2019, TRACI-resultater

Det globale opvarmningspotentiale, som forkortes GWP, er et udtryk, der bruges til at beskrive den relative styrke af en drivhusgas - molekyle for molekyle - under hensyntagen til, hvor længe den forbliver aktiv i atmosfæren. De globale opvarmningspotentialer (GWP'er), der for nuværende anvendes, er dem, der er beregnet over 100 år. Her bruges kuldioxid som udgangspunkt, som gives en 100-årig GWP-værdi på 1.

Kuldioxid-ækvivalenten (CO2e eller CO2eq) beregnes ud fra GWP-værdien. Enhver gasarts påvirkning måles i forhold til massen af CO2, der ville opvarme jorden lige så meget som massen af den pågældende gasart. Det giver således en fælles måleenhed af klimapåvirkningen af forskellige gasarter. Det beregnes som GWP gange massen af den pågældende gasart.

Blandt alle de viste gulvtyper giver massive trægulve fra Junckers den største reduktion i Co2-niveau. Men flere faktorer spiller ind. Selvom lamel- og laminatgulve er CO2-negative, er deres levetid betydeligt kortere end massive trægulve, hvilket øger miljøbyrden på grund af øget råmaterialeforbrug og bortskaffelse. Gulvtyper som gulvtæpper, vinyl og LVT udleder ikke kun CO2 ud i atmosfæren, men deres levetid er også kortere end massive gulve i hårdttræ. Mange producenter medtager klimakompensation som en del af deres bæredygtighedspolitikker, og ofte kan deres produkter ikke genbruges effektivt.

Junckers massive trægulv kan på grund af deres alsidighed ofte nemt erstatte mindre bæredygtige produkter. Her er et par eksempler:

Gulve til aktiviteter såsom sport og dans
- Hvis du i stedet for at vælge et sportsgulv med vinylfinish vælger et gulv i massivt hårdttræ, f.eks. Junckers 22 mm SylvaSport i bøg, til en idrætshal på 600 m2, opnår du en nettoreduktion på 15.400 kg Co2e. Du bruger også et naturligt, bæredygtigt materiale i stedet for et, der stammer fra råolie.

Klasseværelser, gangarealer og foredragssale
- Ved at vælge gulv i massivt hårdttræ i stedet for tæpper sparer du 1.940 kg CO2e for hver 100 m2 gulvbelægning.

Erhvervs- og butiksgulv
- Ved at vælge et gulv i massivt hårdttræ i stedet for et terrazzogulv sparer du for hver 100 m2 gulvbelægning 1.458 kg Co2e.

Offentlige bygninger
- Ved at vælge et gulv i massivt hårdttræ i stedet for vinyl sparer du for hver 100 kvm gulvbelægning 2.590 kg Co2e.

Mange faktorer i produktionsprocessen af eksempelvis vinylgulve kan påvirke CO2e-aftrykket. Det skal understreges, at olie – som ikke er en vedvarende ressource – er en vigtig råvare i produktionen af vinylgulve. Til sammenligning lagrer træ ikke kun CO2, det betragtes også som en vedvarende og bæredygtig ressource, hvilket forklarer forskellen i Co2e-værdierne.  

Den samme positive tendens ses i en vis grad også i forhold til laminatgulve, der indeholder træfibre og papir, samt i lamelgulve, der indeholder mindre hårdttræ, et træbaseret mellemlag og typisk et bundlag i fyr.

I produktionen af tæpper gøres der store forsøg på at bruge genbrugsplast fra f.eks. plastikflasker og fiskenet, men mange tæppetyper fremstilles ved brug af vinylbaserede, ikke-vedvarende ressourcer, og vil derfor udlede CO2e i atmosfæren.

Produkter baseret på naturlige råmaterialer som f.eks. træ produceres via fotosyntese, som består af 3 helt enkle byggesten, Vand fra jorden (H2O), kuldioxid fra luften (CO2) og lys fra solen. Der anvendes derfor ikke nogen form for ordinær energi for at få et træ til at gro.  

Samtidig binder træ CO2, dvs. fjerner CO2 fra atmosfæren og selvom der skal tillægges udledning af klimagasser i forbindelse med fældning, transport til fabrikken og produktionsprocesser, kan et færdigprodukt betragtet fra vugge til port i nogle tilfælde fjerne mere CO2 fra luften end der udledes. Det betyder, at værdien for CO2 angives med et negativt tal.    

CERTIFIKATER OG BYGGEORDNINGER

Selvom Junckers altid har været forud for sin tid mht. miljøpleje, er det ikke nok bare at have de rigtige virksomhedspolitikker og -praksisser. Vi er bevidste om nødvendigheden af at stille uafhængige beviser til rådighed for kunder, arkitekter og entreprenører. Junckers har opnået uafhængig akkreditering fra en række internationale ordninger, inkl. FSC®, PEFC og ISO 14001. Vi har også haft uafhængige produkttests foretaget for VOCs (volatile organic compounds) og vores produkters effekt på indeklima under CDPH (california department of public health) standarder og den Danske Indeklimamærknings-ordning. Endvidere har Junckers gennemført EPD’er (Environmental Product Declarations) for vores gulve. Disse certifikater er vigtige værktøjer for alle der designer bygninger i henhold til de høje miljøstandarder, der kræves under BREEAM, LEED, WELL og DGNB ordninger. 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf