CTB ADHESIVE
PRODUKTINFORMATION

D 6.9

 

D 6.9

 


GENEREL BESKRIVELSE

Anvendes til limning af 22 mm spånplader til Junckers sportsstrøer.

Emballagestørrelse: Rørformet pose á 600 ml / 936 g.

Vægtfylde: Ca. 1,56 kg/liter.

Farve: Zinkgrå.

Konsistens: Thixotropisk masse, meget let bearbejdelig.

Tørstofindhold: 100 %.

TEKNISK DATA

Basis: Silan Modificeret Polymer (SMP).

Opløsningsmidler: Ingen.

Forbrug: Ca. 60 g pr. løbende meter (rækker til ca. 16-17 løbende meter).

Tørretid: Fuld styrke efter 1-2 dage.

Åbentid: Vådlimning: 0-40 minutter.

Limens anvendelsestemperatur: Bedst ved 18-22 °C.

Holdbarhed: Minimum 1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.


BRUGSANVISNING

  • Påfør limen jævnt i striber på oversiden af strøerne.
  • Limstriberne skal være lidt kortere end spånpladebredden. Dette for at undgå lim i pladesamlingerne.
  • Anvend ikke limen hvis temperaturen i rummet eller limen er under 15 °C.
  • Hvis produktet har været opbevaret koldt, så varm det op i god tid før anvendelse.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf