environmental product declaration

EPD

EPD for transparens og sporbarhed

Bæredygtighed har været en del af Junckers DNA siden 1930, og vi ved fra rådgivere, udviklere og arkitekter, hvor vigtigt det er at sørge for gennemsigtighed og sporbarhed i forhold til materialer. I samarbejde med Rambøll har vi derfor udarbejdet miljøvaredeklarationer (EPD), som vurderer miljøbelastningen af ​​vores massive trægulve, og herigennem kan vi bidrage til at forenkle arbejdsprocessen i udvælgelsen af ​​gulve til en bygning, der skal være bæredygtighedscertificeret.

Junckers' EPD'er er udviklet i overensstemmelse med den europæiske standard EN 15804 og er verificeret i henhold til ISO 14025. Uafhængig verifikation af erklæringer er udført af tredjepart, og erklæringerne er registreret hos EPD Danmark.

Hvad er en EPD?

EPD står for Environmental Product Declaration. EPD'en er et standardiseret og internationalt anerkendt dokument, der giver gennemsigtige og verificerede oplysninger om brancher og produkters miljøpåvirkning.

Oplysningerne baserer sig på en omfattende livscyklusvurdering (LCA), der vurderer alt fra råmaterialeudvinding, produktion, brug og bortskaffelse. Resultaterne af LCA'en præsenteres i EPD'en, som inkluderer informationer om produktets miljøpåvirkning i kategorier såsom drivhusgasemissioner, vandforbrug og ressourceforbrug.

Arkitekter og bygherrer kan bruge EPD'er som et værktøj til at sammenligne og vælge produkter med lavere miljøpåvirkning. EPD'ere giver objektive og verificerede data, der hjælper arkitekter og bygherrer med at træffe mere informerede beslutninger under design- og byggefasen.

CERTIFIKATER OG BYGGEORDNINGER

Selvom Junckers altid har været forud for sin tid mht. miljøpleje, er det ikke nok bare at have de rigtige virksomhedspolitikker og -praksisser. Vi er bevidste om nødvendigheden af at stille uafhængige beviser til rådighed for kunder og designere. Vi har opnået uafhængig akkreditering fra en række internationale ordninger, inkl. FSC®, PEFC og ISO 14001. Vi har også haft uafhængige produkttests foretaget for VOCs (volatile organic compounds) og vores produkters effekt på indeklima under CDPH (california department of public health) standarder og den Danske Indeklimamærknings-ordning og har gennemført EPD’er (Environmental Product Declarations) for vores gulve. Disse certifikater er et vigtigt værktøj for designere, der designer bygninger i henhold til de høje miljøstandarder, der kræves under BREEAM, LEED, WELL og DGNB ordninger. 

Ændringer i Bygningsreglementet fra 2023 - Junckers har den dokumentation du skal bruge 

Byggeriet er en af de største klimasyndere, og det skyldes bl.a. det negative aftryk, som en lang række byggematerialer sætter. Træ er et nærliggende svar på udfordringen, og derfor bør træmaterialer spille en langt større rolle i byggeriet. Fra den 1. januar 2023 indfases bygningsreglementets krav til bygningers klimaaftryk. Det betyder, at nybyggeris klimapåvirkning skal dokumenteres med en livscyklusvurdering (LCA) før bygherre kan opnå ibrugtagningstilladelse for bygningen. Nybyggeri over 1.000 m2 skal desuden overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-eq./m2/år og fra 2025 skærpes kravene yderligere, så de gælder for nybyggeri generelt.

Junckers stiller tredjepartsverificeret dokumentation såsom produktspecifikke miljøvaredeklarationer samt Dansk Indeklimamærkning til rådighed for kunder, arkitekter og entreprenører, som værktøj til de lovpligtige klimaberegninger. Du finder dem herunder og vi sidder altid klar med rådgivning, hvis du har spørgsmål til vores produkter eller certifikater og miljøvaredeklarationer.


Miljøvaredeklaration

Junckers har udarbejdet miljøvaredeklarationer (EPD), som vurderer miljøbelastningen af ​​vores massive trægulve.

EPD'er

Indeklimamærket

Junckers produkter har gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt, så negativ påvirkning af indeklima undgås.

Indeklimamærket

Kontakt os for rådgivning

Bliv klogere på træets bæredygtige kvaliteter, og hvorfor det er vigtigt at bruge som byggemateriale.

Rådgivning


VI SAMARBEJDER MED NATUREN

 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf