MT200 FLOOR LACQUER
PRODUKTINFORMATION

F 4.2

F 4.2


GENEREL BESKRIVELSE

Lugtsvag, vandbaseret, 1-komponent akryl/polyurethan gulvlak.
Anbefales som top-lak ved lettere renovering af alle typer boliggulve. Hurtigtørrende og let at påføre.

Maskinafslebne gulve skal grundes med Junckers WB Primer før top-lakering.

MT200 Floor Lacquer er indeklimamærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

MT200 Floor Lacquer er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Til erhvervsmæssig anvendelse.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:
Vandbaseret akryl-/polyurethanlak.

Emballagestørrelser:
Ultramat, mat, halvblank: 5 liter, 10 liter.

Udseende:
Mælkehvid i våd tilstand. Tørrer farveløs op.

DGNB-kriterium ENV 1.2 - Miljørisici relateret til byggevarer
Opfylder kvalitetstrin 4 under indikator 21.
Giskode: W2+ = Indhold af VOC < 5 % samt intet indhold af N-Methylpyrrolidon.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Bred pensel eller lakrulle i træets længderetning. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

Overfladetemperatur: 15-25 °C.

Fortynding: Anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: Ca. 4 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer. Påfør kun 2 lag lak pr. døgn.

RF: Vandbaserede lakprodukter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder, at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.


ANBEFALEDE SYSTEMER

Boliger og andre let trafikerede områder:
1 lag WB Primer 8 m² pr. liter + 2 lag MT200 Floor Lacquer 10 m² pr. liter.


BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:
Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Snavs og ujævnheder fjernes ved afslibning. Fjern omhyggeligt slibestøv ved støvsugning og tør gulvet af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

 • Påfør et lag Junckers WB Primer og lad lakken tørre.
 • Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibrenes længderetning.
 • Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Påfør et lag MT200 Floor Lacquer.
 • Lad lakken tørre natten over og påfør derefter sidste lag lak.
 • Vedhæftningsegenskaberne optimeres, hvis overfladen slibes med sandpapir korn 150-180 før sidste lag lak. Hvis sidste lag lak påføres efter mere end 24 timer skal slibning altid foretages.

Tidligere lakerede gulve:

 • For at opløse gamle sæberester afvaskes gulvet først med Junckers Neutralizer.
 • Slib derefter omhyggeligt med sandpapir korn 150-180.
 • Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Påfør et lag MT200 Floor Lacquer og lad lakken tørre.
 • Før lakering af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Hvordan udføres en vedhæftningstest:
Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under “Gulve behandlet med voks/polish”.

Gulve behandlet med voks/polish:

 • Overfladen maskinafslibes først med sandpapir korn 24-36.
 • Eventuelle slibespor fjernes med sandpapir korn 60-80.
 • Afslut med sandpapir korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
 • Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
 • Laker derefter som beskrevet under “Ubehandlede/afslebne gulve”.


SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 5.3 - Junckers WB Primer
F 10.3 - Junckers Neutralizer

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf