MØBELLAK, OLIEBASERET
PRODUKTINFORMATION

F 52.5

F 52.5


GENEREL BESKRIVELSE

Møbellak, oliebaseret anvendes indendørs til lakering af møbler, bordplader og andre overflader af træ.
Velegnet til afslebne, ubehandlede samt tidligere lakerede overflader.

Tilfører træet patina og dybde.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Hærdende oliebaseret alkydlak med mild lugt.

Emballagestørrelser:
⅜ liter og ¾ liter i glansgrad mat og halvblank.

Udseende: Farveløs efter tørring.

Risiko for selvantændelse:
Klude o.lign. anvendt til at påføre produktet kan selvantænde. Brugte klude lægges i en lufttæt og ikke brændbar beholder (fx et syltetøjsglas eller en metaldåse med låg). Bortskaffes som anvist i det nationale affaldsregulativ. 

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: Ca. 10 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Lakpensel eller lakrulle.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
Ca. 6 timer.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.
Påfør aldrig mere end 2 lag lak pr. døgn.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil lakken danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.


BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne overflader:
Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning. Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

  • Påfør 1 lag lak og lad tørre.
  • Slib derefter med sandpapir korn 150-180.
  • Fjern slibestøv og aftør overfladen med en klud hårdt opvredet i rent vand.
  • Afslut med at lakere overfladen yderligere 1-2 gange.

Tidligere lakerede overflader:

  • For at opløse gamle sæberester afvaskes overfladen først med Junckers Neutralizer.
  • Mellemslib herefter med sandpapir korn 180-220.
  • Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
  • Påfør et lag lak og lad tørre.
  • Før lakering af hele møblet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Hvordan udføres en vedhæftningstest:
Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele møblet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal overfladen afslibes til rent træ før lakering.

Rengøring: Klud hårdt opvredet i rent vand. Nylakerede overflader bør ikke rengøres de første tre døgn.SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 10.3 - Junckers Neutralizer

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf