SPORT CLEANER
PRODUKTINFORMATION

F 10.4

F 10.4


GENEREL BESKRIVELSE

Sport Cleaner er et universalt rengøringsmiddel, som anvendes til regelmæssig vask af sportsgulve.

Sæben opløser effektivt snavs og er perfekt til overflader, hvor hyppig gulvvask er nødvendig. Anvend gulvvaskemaskine eller rengør manuelt.

Se vores rengørings- og vedligeholdelsesvejledning for sportsgulve af træ, G 8.0 for detaljeret vejledning i anvendelse af gulvvaskemaskine.

Til erhvervsmæssig anvendelse.


PRODUKTBESKRIVELSE

Emballagestørrelser: 5 liter.

Indholdsstoffer:
Vand, CAS-nr. 7732-18-5 (AQUA)
2-Propyl-1-heptanol, ethoxyleret, CAS-nr. 160875-66-1
Alanin, N,N-bis(carboxymethyl)-, trinatrium salt, CAS-nr. 164462-16-2 (TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE)
Alkoholer, C10-16, ethoxylerede, sulfater, natriumsalte, CAS-nr. 68585-34-2 (SODIUM LAURETH SULFATE)
Sulfonsyrer, C14-17-sec-alkan, natriumsalte, CAS-nr. 97489-15-1 (SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE)
2-Phenoxyethanol, CAS-nr. 122-99-6 (PHENOXYETHANOL)

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 400-1.500 m² pr. liter.
Afhænger af blandingsforhold og hvor ofte sæbevandet fornyes i rengøringsprocessen.

Vandforbrug ved brug af gulvvaskemaskine:
Højst 40 liter til 1.000 m² (svarende til 40 ml/m²).
Vandtab må ikke overstige 10 liter til 1.000 m² (svarende til 10 ml/m²).

pH: Koncentreret ca. 10. Fortyndet ca. 8-8,5.

Før brug: Omryst emballagen grundigt.

Blandingsforhold:
Daglig rengøring: ¼ dl til 5 liter vand.
Hvis gulvet er meget snavset: 1 dl til 5 liter vand.

Påføringsværktøj: Hårdt opvredet klud, moppe eller gulvvaskemaskine.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C.


BRUGSANVISNING

  • Bland Sport Cleaner med varmt vand i henhold til anvisning.
  • Vask overfladen i gulvets længderetning.
  • Anvend en hårdt opvredet gulvklud, moppe eller gulvvaskemaskine med lav vanddosering. 
  • Manuel rengøring: Er gulvet meget beskidt kan man med fordel arbejde med to spande. En spand til rent sæbevand og en spand til at vride kluden op i.
  • Opstår vandspild skal dette hurtigt tørres op for at undgå fugtskade.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf