ARENA MASTER, DEMONTABELT SPORTSGULV
PROJEKTERING- OG LÆGNINGSVEJLEDNING

D 13.1


1. PROJEKTERINGSVEJLEDNING


INFORMATION ARENA MASTER

D 1.0

Generel information,
Sportgulvsystemer

D 13.1

Projekterings-
og lægningsvejledning

Tabel 1

1.1 SYSTEMSPECIFIKATION

Panelopbygning:
Junckers Arena Master demontable sportsgulv er baseret på 22 mm massive parketbrædder samlet i præfabrikerede letvægtspaneler.

Panelerne samles let via fastmonterede samlingsbeslag, fer/not i de langsgående samlinger samt ved ilægning af løs fer i de tværgående samlinger.

 

På undersiden af hvert panel er monteret 4 stk. 12 mm krydsfinersplader af birketræ og som ekstra forstærkning af panelet er en aluminiumskinne placeret parallelt med den yderste plade i hver side af panelet.

Konstruktionshøjde: 49 mm inkl. fjedrende underlag (34 mm ved installation på kunstgræs).

Underlag: Gulvpanelerne installeres ovenpå en 15 mm Sports  Foam, der sikrer optimal fjedring og stødabsorbering.

Installation på kunstgræs: Hvis gulvpanelerne installeres ovenpå kunstgræs undlades 15mm Sports Foam. Panelerne installeres direkte på en 0,20 mm PE-folie.

Performance:
Gulvsystemet er kategoriseret som fladeelastisk med middel stødabsorption og fjedring. Velegnet til boldspil, fitness og aerobics såvel som midlertidig anvendelse, f.eks. ved internationale turneringer, der kræver speciel opstregning af gulvet. Sportsgulvet er testet og godkendt i henhold til EN 14904:A3.

Fleksibel installation - MidterRække paneler:
Ønskes en hurtigere og mere fleksibel installation tilbydes et MidterRække panel, der gør det muligt at lægge gulvet i to retninger samtidigt.

Overgangsrampe: Tilhørende overgangsrampe i sortmalet aluminium beskytter og skaber en pæn afslutning på gulvets kanter.

Transportvogne: Junckers specielt designede transportvogne gør opbevaring og flytning af de enkelte paneler let.

Læs alt information: Bemærk venligst at dokumentationen for dette gulvsystem først er fyldestgørende, når Generel information samt Projekterings- og lægningsvejledning er sammenholdt, se tabel 1.

1.2 GENERELLE KRAV

Klimatiske forudsætninger:
Den relative luftfugtighed i bygningen skal ligge mellem 35 og 65 %. Temperaturen skal være mellem 18 og 25 °C. Panelerne skal opbevares og/eller akklimatiseres i samme relative luftfugtighed, som når gulvet er i brug. Pludselige ændringer i den relative luftfugtighed kan medføre cupping af panelerne. 

Tidsramme for brug:
Gulvet anbefales til brug i op til 12 uger. Kontakt vores tekniske afdeling for råd, hvis der behov for at bruge gulvet ud over de 12 uger.

Undergulvets planhed: Undergulvet skal være plant iht. anbefalinger i afsnit 8, Undergulvets planhed.

Bagstops og tungt udstyr:
Hvis flytbare bagstops placeres på gulvet, skal der anvendes en krydsfinerplade i stedet for foam i området under bagstoppet. Til hver flytbare bagstop kræves typisk et 2,4 x 2,4 m krydsfinerområde i en tykkelse, der matcher foamtykkelsen.

Når tungt udstyr flyttes over gulvet, dvs. bagstops og sakselifte, skal der altid bruges 1 lag 18 mm krydsfinerplade i transportområdet til at beskytte spillefladen.

Malede arealer og lak påført on site.
Hvis større arealer af gulvet skal males og hvis der skal lakeres on site, bør påføring ske ved brug af en rulle. For at forhindre / minimere sidebinding af panelerne skal gulvet skilles ad inden for de første 72 timer efter påføring af maling / lak. Brug en stanleykniv til for at skabe et rent brud mellem panelerne første gang gulvet adskilles. Brug altid det anbefalede forbrug af maling / lak pr. m².


3. GULVKOMPONENTER - ARENA MASTER

 1. Junckers 22 massive gulvpaneler

  Træsort, sortering og overflade:
  Bøg, Premium, silkemat lakeret.
  Ahorn Champion, silkemat lakeret

  Bredde x Længde:
  Helt panel: 517,5 x 1800 mm, 0,93 m²
  Halvt panel: 517,5 x 900 mm, 0,47 m²
 2. Beslag
  Præmonteret samlebeslag i metal
 3. Krydsfiner
  4 stk. krydsfinersplader af birketræ, 12 mm + forstærkning med aluminiumskinne placeret parallelt med den yderste plade i hver side af panelet.
 4. Fjedrende underlag
  Junckers 15 mm Sports Foam
 5. Fugtspærre på beton
  Junckers Sylvathene Fugtspærre, 0,20 mm PE-folie
 6. Overgangsrampe
  Sortmalet aluminiumsrampe. 

Fig. 1

1.4 SYSTEMETS BÆREEVNE

Gulvsystemets bæreevne afhænger af belastningsform og fremgår af tabel 2. Se endvidere datablad D 1.0 – Gulvenes stivhed og Bæreevne.

TABEL 2

Belastningsklasser

System

Fladelast per m²

Punktlast ø25 mm

Punktlast 100x00 mm

Hjullast

ARENA MASTER

1.000 kg

350 kg

500 kg

Se D 1.0 Tabel 1


1.5 VALG AF UNDERGULV

- Undergulvet skal være tørt, selvbærende og udført af beton eller letbeton.
- Eksisterende hårde gulve
- Bløde gulve / punktelastiske gulve som gummi eller vinyl.
- Kunstgræs eller over is

1.6 FØR GULVLÆGNING PÅBEGYNDES

Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen bør der være konstant varme på. Betonstøbninger, herunder indstøbning af bøsninger til f.eks. netstolper samt afretningslag og andre indvendige arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, f.eks. grundlæggende malerarbejde skal ligeledes være afsluttet.

Inden materialerne leveres skal den relative luftfugtighed i byggeriet ligge indenfor det luftfugtighedsinterval, der forventes, når byggeriet er taget i brug. Rumtemperaturen skal være ca. 20 °C.


1.7 FUGTISOLERING

Restsporefugten i beton må ikke overstige 85 % RF. På undergulve af beton etableres fugtspærre ved udlægning af Junckers Sylvathene, 0,20 mm PE-folie med 200 mm overlæg.

1.8 UNDERGULVETS PLANHED

Undergulvet skal inden udlægning af mellemlag være afrettet, så afvigelser fra planhed ikke fraviger kravet i metode A eller B.

A) Traditionel retholt
Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

B) Retholt med ben
Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end ± 2 mm på et 2 meter retholt (2 mm ben). Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder, f.eks. over støbeskel, skal være afrettet.

På betongulve kan for store ujævnheder afrettes ved udlægning af en selvnivellerende spartelmasse. Krav til planhed af undergulv udtrykkes i Junckers tekniske information som: Ikke større afvigelse fra planhed end 2 mm på et 1,5 meter retholt (Metode A).


1.9 MATERIALEFORBRUG

Nettoforbrug til en basketball bane iht. de officielle FIBA regler 19x32 meter (inkl. en 2 meters sikkerheds zone omkring banen).

Hele paneler: 648 stk.
Halve paneler: 36 stk.
Løse fer: 684 stk.
Fugtspærre, 0,2 mm PE-folie: 700 m² inklusiv overlapninger.
Udtrækskrog: Krog til udtrækning af løs fer ved optagning af gulvet.
Overgangsramper: 50 stk. + 4 venstre- og 4 højre hjørnerstykker.

Tilvalg:
MidterRækker paneler
Transportvogne. Hver transportvogn kan opmagasinere 40 stk. hele paneler.

Det beregnede gulvareal:
Det beregnede gulvareal vil pga. størrelsen på panelerne i de fleste tilfælde være en smule større end det specificerede gulvareal. F.eks. bliver ovennævnte basketball bane 19,15 x 32,4 meter.


2. LÆGNINGSVEJLEDNING


2.1 UDLÆGNING AF FUGTSPÆRRE

Udlæg fugtspærre med 200 mm overlæg ved alle samlinger.


2.2 UDLÆGNING AF SPORTSFOAM

Junckers Sports Foam udlægges parallelt med panelernes læggeretning og med tætte samlinger, der evt. fastholdes ved hjælp af tape.

Større belastninger på gulvet
I forbindelse med større belastninger, f.eks. fra mobile basketballstandere o.l., kan Sports Foamen langs gulvets yderkant erstattes af krydsfinér, der forhindrer uhensigtsmæssige deformationer og dermed beskadigelse af panelerne.


2.3 LÆGNING AF PANELER – FØRSTE RÆKKE

Hold  500 mm afstand til vægge og faste installationer, så der er fri adgang rundt om gulvet og til at montere løse fer.

Første række paneler udlægges på en ret linje med samlingsbeslaget pegende i læggeretningen.

Panelerne samles i enderne med løs fer, se tegning.

Alle paneler nummereres på bagsiden ved første udlægning for at sikre korrekt placering ved senere lægning i forhold til evt. linjemarkeringer.

2.4 LÆGNING AF PANELER - ØVRIGE RÆKKER;

Panelerne udlægges i fast forbandt, så alle endesamlinger forskydes 900 mm fra række til række.

Panelerne presses tæt sammen i langsgående fer og not samling, før de trykkes ned i samlingsbeslaget.

Paneler uden samlingsbeslag anvendes til sidste række.


2.5 STØTTE OG BESKYTTELSESRAMPE

Til systemet hører støtte og beskyttelsesrampe, der monteres i hele gulvets omkreds.

Start med de 8 hjørneprofiler og herefter øvrige kantlister. Anvend evt. en gummihammer til at montere ramperne.

Sørg for at rampen er monteret korrekt, så den understøtter de enkelte paneler. (Se tegning)


2.6 FLEKSIBEL LÆGNING – MIDTERRÆKKER PANELER

Ønskes en hurtigere og mere fleksibel lægning tilbydes et MidterRække panel, der gør det muligt at lægge gulvet i to retninger samtidigt.

Disse paneler leveres med metalbeslag monteret på hver side af panelet og lægges ud fra centrum af gulvet som første række.

På den måde kan to installationsteam arbejde på samme tid.


2.7 DEMONTERING AF GULVET

Start med det sidste lagte gulvpanel og fjern løse fer række for række med en udtrækskrog. 

Panelerne optages forsigtigt og stables på transportvogne. Forside mod forside og bagside mod bagside.

Sports Foam samles i ruller og lagres stående. 

Panelerne skal opbevares  i samme relative luftfugtighed, som når gulvet er i brug.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf