FLYDENDE FUGTSPÆRRE
PRODUKTINFORMATION

H 6.5

 

H 6.5

 


GENEREL BESKRIVELSE

1-komponent flydende fugtspærre, der anvendes som sikring mod opstigende restbyggefugt i nystøbte og eksisterende undergulve af beton.

Produktet må ikke anvendes til sikring mod vedvarende fugtpåvirkning.

Flydende FugtSpærre kan også anvendes som primer:

  • på underlag af anhydrit eller asfalt til sikring af tilstrækkelig vedhæftning mellem underlag og lim.
  • til at forstærke porøse overflader samt overflader med rester af eksisterende lim fra tidligere installationer.

Flydende FugtSpærre påføres undergulvet umiddelbart før nedlimning af gulvbrædder påbegyndes.

Fugtmåling og fastlæggelse af årsager til fugt i et undergulv kan være særdeles vanskeligt. Kontakt derfor Junckers Tekniske Service ved enhver tvivl om anvendelse af Flydende FugtSpærre.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Polyurethan binder.

Emballagestørrelse: 5,5 kg.

Farve: Klar.

Konsistens: Tyndtflydende væske.

Anvendelse:
Produktet er kun til erhvervsmæssig brug og må ikke anvendes af private.

Brugeren af produktet skal have gennemgået særlig uddannelse for arbejde med polyurethan- og epoxyprodukter.

EMICODE: EC1 PLUS - meget lav emission.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: Ca. 25 m² som fugtspærre og 45 m² som primer.

Forbrug: Ca. 220 g/m² påført i 2 lag og 120 g/m² i ét lag.

Tørretid: 40-60 minutter afhængig af rumtemperatur, luftfugtighed samt undergulvets restporefugt.

Undergulvstemperatur: Minimum 15 °C.
Rumtemperatur: Minimum 18 °C.

Luftfugtighed: Maksimum 70 % RF.

Påføringsværktøj: Korthåret malerrulle.

Rengøring af værktøj: Malerulle bortskaffes efter brug.

Opbevaring: Holdbar minimum 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt og frostfrit, minimum 5 °C.

BRUGSANVISNING

BETONGULVE
Underlaget skal være permanent tørt, fri for fedt, støv og løse partikler. Der skal altid støvsuges inden påføring af fugtspærren.
Restporefugten i undergulvet må maksimalt være 85 % RF.

Påfør fugtspærre i 2 lag med korthåret rulle efter følgende anvisning:
Første lag:
- Påfør 1 lag ca. 120 g/m² og lad tørre 40-60 minutter.
- Der må ikke gå mere end 24 timer før andet lag påføres.

Andet lag:
- Påfør 1 lag ca. 100 g/m² vinkelret på første lag.
- Lad tørre minimum 24 timer, inden der fuldlimes med Junckers Parket Lim.
- Fugtspærren skal være helt tør, før gulvinstallation påbegyndes.

NÅR FUGTSPÆRREN ANVENDES SOM PRIMER
Til underlag af anhydrit, asfalt eller porøse overflader samt overflader med rester af eksisterende lim fra tidligere installationer:
- Påfør 1 lag ca. 120 g/m².
- Lad tørre minimum 24 timer, inden der fuldlimes med Junckers Parket Lim.
- Fugtspærren skal være helt tør, før gulvinstallation påbegyndes.


SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
H 6.1 - Junckers Parket Lim

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf