FLYDENDE FUGTSPÆRRE
PRODUKTINFORMATION

H 6.5

 

H 6.5

 


GENEREL BESKRIVELSE

1-komponent flydende fugtspærre, der anvendes som sikring mod opstigende restbyggefugt i nystøbte og eksisterende undergulve af beton.

Produktet må ikke anvendes til sikring mod vedvarende fugtpåvirkning.

Flydende FugtSpærre kan også anvendes som primer:

  • på underlag af anhydrit eller asfalt til sikring af tilstrækkelig vedhæftning mellem underlag og lim.
  • til at forstærke porøse overflader samt overflader med rester af eksisterende lim fra tidligere installationer.

Flydende FugtSpærre påføres undergulvet umiddelbart før nedlimning af gulvbrædder påbegyndes.

Fugtmåling og fastlæggelse af årsager til fugt kan være særdeles vanskeligt. Kontakt derfor Junckers Tekniske Service ved enhver tvivl om anvendelse af Flydende FugtSpærre.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Polyurethan binder.

Emballagestørrelse: 5,5 kg.

Farve: klar.

Konsistens: Tyndtflydende væske.

EMICODE: EC1 PLUS R.

Anvendelse: Produktet er kun til erhvervsmæssig brug og må ikke anvendes af private.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: Ca. 25 m² som fugtspærre og 45 m² som primer.

Forbrug: Ca. 220 g/m² påført i 2 lag og 120 g/m² i ét lag.

Tørretid: 40-60 minutter afhængig af rumtemperatur, luftfugtighed samt undergulvets restporefugt.

Undergulvstemperatur: Minimum 15 °C.
Rumtemperatur: Minimum 18 °C.

Luftfugtighed: Maksimum 70 % RF.

Påføringsværktøj: Korthåret malerrulle.

Rengøring af værktøj: Malerulle bortskaffes efter brug.

Opbevaring: Holdbar i minimum 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt og frostfrit, minimum 5 °C.


BRUGSANVISNING

Underlaget skal være permanent tørt, fri for fedt, støv og løse partikler. Der skal altid støvsuges inden påføring af fugtspærren.

Restporefugten i undergulvet må maksimalt være 95 % RF (maksimalt 85 % RF ved gulvvarme).

Påfør fugtspærre i 2 lag med korthåret rulle efter følgende anvisning:

Første lag: Påfør 1 lag ca. 120 g/m² og lad tørre ca. 40-60 minutter. Der må ikke gå mere end 24 timer før andet lag påføres.

Andet lag: Påfør 1 lag ca. 100 g/m² vinkelret på 1. lag. Lad tørre minimum 1 time og maksimalt 72 timer inden der fuldlimes med Parket Lim.

Sørg for at fugtspærren er helt tør, før gulvinstallation påbegyndes.

Når fugtspærren kun anvendes som primer:
Til underlag af anhydrit, asfalt eller porøse overflader samt overflader med rester af eksisterende lim fra tidligere installationer påføres kun ét lag af ca. 120 g/m².


SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
H 6.1 - Junckers Parket Lim

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf