MASSIVT TRÆGULV
BØJLESYSTEM INFORMATION

GULVVARME
Erhverv / Bolig

E 4.1

 

E 4.1

 


E 4.0

Generel Information

E 4.1

Bøjleystem Information

Fig. 1

GENERELT OM BØJLESYSTEM PÅ GULVVARME

Vejledningen gælder 14 og 22 mm massive parketbrædder med eller uden skibsfuge samt 15 og 20,5 mm massive planker med eller uden skibsfuge, lagt med bøjler på undergulve med indbygget gulvvarme.

Bemærk at dokumentationen for et gulvsystem lagt på undergulv med gulvvarme er fyldestgørende, når informationen i E 4.0 og E 4.1 sammenholdes. For yderligere information henvises til projekteringsvejledningerne for de enkelte gulvsystemer.


BØJLESYSTEM PÅ BETON MED INDSTØBTE VARMERØR/ - KABLER

Bøjlesystemet kan lægges på undergulv af beton med indstøbte varmerør- eller kabler. Det er yderst vigtigt, at gulvvarmesystemet konstrueres således, at der opnås en jævn temperaturfordeling på betonens overside.

En jævn temperaturfordeling opnås ved en indstøbningsdybde af rør/kabler på min. 30 mm, med en indbyrdes rørafstand på 300 mm c/c eller en kabelafstand på 150 mm c/c.

Inden gulvlægningen påbegyndes, skal temperatur og luftfugtighed i bygningen modsvare de forventede fremtidige klimatiske forhold, fx 35 – 65 % RF, ca. 20 C (DK) -> C 1.0 – Generel information.

Dette kan evt. opnås, ved at gulvvarme-anlægget sættes i drift i det, efter forholdende, nødvendige omfang. I denne periode foretages korte daglige udluftninger.

Ved bøjlesystemer lagt på beton med indstøbte varmerør/ –kabler anvendes et mellemlag af JunckersFoam eller Polyfoam og derunder en 0,20 mm PE-folie med 200 mm overlæg, der tapes i samlingerne og føres op bag fodlister.

KOMPONENTER I FIG. 3

1 - Parket/Planker
•14 + 22 mm parket med eller uden skibsfuge.
•15 + 20,5 mm planker med eller uden skibsfuge.

2 - Bøjler

3 - Mellemlag
•Polyfoam

4 - Ekstra fugtspærre
•0,20 mm PE-folie

5 - Betonundergulv

6 - Varmerør/ -kabler

7 - Armeringsnet

8 - Isolering

9 - Råbetondæk

Fig. 2

Fig. 3 - Gulvvarme i beton (principskitse)


BØJLESYSTEM PÅ BETON MED VARMEKABELMÅTTE

Bøjlesystemet kan lægges på undergulv af beton med indstøbt varmekabelmåtte.

For at beskytte varmekablerne samt sikre en jævn varmefordeling, skal gulvvarmemåtten dækkes med min. 6 mm gulvspartelmasse. Før udlægning af varmemåtte, skal underlaget primes med gulvprimer.

Ved renoveringsopgaver, hvor varmesystemet lægges på et eksisterende tørt undergulv, kan bøjlesystemet lægges, så snart spartellaget er belægningsklart. Følg spartelleverandørens anvisninger.

Ved opgaver, hvor varmekabelmåtterne lægges på et nyere betondæk, kan gulvlægningen påbegyndes, når temperaturen og luftfugtigheden i bygningen modsvarer de forventede fremtidige klimatiske forhold, fx 35 – 65 % RF, ca. 20C (DK) -> C 1.0 – Generel information.

Dette kan evt. opnås, ved at gulvvarmeanlægget sættes i drift i det, efter forholdende, nødvendige omfang. I denne periode foretages korte daglige udluftninger.

Ved bøjlesystemer lagt på undergulve med varmekabelmåtter, anvendes et mellemlag af Polyfoam og derunder en 0,20 mm PE-folie med 200 mm overlæg, der tapes i samlingerne og føres op bag fodlister.

KOMPONENTER I FIG. 5

1 - Parket/Planker
•14 + 22 mm parket med eller uden skibsfuge.
•15 + 20,5 mm planker med eller uden skibsfuge.

2 - Bøjler

3 - Mellemlag
•Polyfoam

4 - Ekstra fugtspærre
•0,20 mm PE-folie

5 - Spartellag
•Minimum 6 mm

6 - Varmekabelmåtte

7 - Undergulv

Fig. 4

Fig. 5 - undergulv med indstøbt varmekabelmåtte (principskitse)


BØJLESYSTEM PÅ POLYSTYRENPLADER MED VARMERØR

Bøjlesystemet kan lægges på underlag af polystyren med varmefordelingsplader, i hvilke varmerør er ført.
For at sikre en tilstrækkelig stivhed i gulvfladen kan det, afhængigt af bræddetykkelse, belastningsklasse, og polystyrenpladernes trykstyrke, være nødvendigt at indbygge en trykfordelende plade under bøjlesystemet. -> figur 6
Der skal under gulvbrædderne, etableres fast understøtning ved alle vægge og døråbninger, således at polystyrenen dér erstattes af en træliste eller lignende.

Som fugtspærre anvendes en 0,20 mm PE-folie med 200 mm overlæg, der tapes i samlingerne og føres op bag fodlister.

KOMPONENTER I FIG. 7

1 - Parket/Planker
22 mm parket og 20,5 mm planker med eller uden skibsfuge.

Bolig og kontorlokaler:
Bøjlesystemet kan lægges direkte på de varmefordelende plader uden brug af trykfordelende plader.
Samlingslokaler og butikker: Bøjlesystemet lægges på en trykfordelende plade* af minimum 10 mm spånplade/krydsfinér med fer og not.

14 mm parket og 15 mm planker med eller uden skibsfuge.
Bolig, kontor og erhverv:
Bøjlesystemet lægges på en trykfordelende plade* af minimum 10 mm spånplade/krydsfinér med fer og not.
*) Den trykfordelende plade udlægges på de varmefordelende plader og under mellemlaget. (Junckers Foam)

2 - Bøjler
3 - Mellemlag

•Gulvpap
•JunckersFoam, ved brug af trykfordelende plade
•Evt. trykfordelende plade

4 - Varmefordelende plader
5 - Varmerør
6 - Polystyrenplader

•Trykstyrke, min. 150 kN/m2 (G 150)

7 - Fugtspærre
•Min. 0,20 mm PE-folie

8 - Betonundergulv

Fig. 6

Fig. 7  - gulvvarme i polystyrenplader med varmefordelende plader (principskitse)


BØJLESYSTEMET PÅ SPÅNPLADE MED VARMESLANGER

Bøjlesystemet kan lægges på underlag af spånplader med varmefordelingsplader, i hvilke varmerør er ført. Som mellemlag udlægges 2mm JunckersFoam.

Som fugtspærre anvendes en 0,20 mm PE-folie med 200 mm overlæg, der tapes i samlingerne og føres op bag fodlister.

Inden gulvlægningen påbegyndes, skal temperatur og luftfugtighed i bygningen modsvare de forventede fremtidige klimatiske forhold, fx 35 – 65 % RF, ca. 20 ̊C (DK) -> C 1.0 - General information.

KOMPONENTER I FIG. 9

1 - Parket/Planker
•14 + 22 mm parket med eller uden skibsfuge.
•15 + 20,5 mm planker med eller uden skibsfuge.

2 - Bøjler

3 - Mellemlag
•Junckersfoam

4 - Varmefordelende plader

5 - Spånplade med spor

6 - Strøkonstruktion
•Følg spånplade-leverandørens anvisninger vedrørende strøafstand.

7 - Fugtspærre
•Min. 0,20 mm PE-folie

8 - Betongulv

Fig. 8

Fig. 9 - gulvvarme i sporet spånplade med varmefordelende plader (principskitse)

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf