JUNCKERS SPORTSGULVSYSTEMER
GENEREL INFORMATION

D 1.0

 

D 1.0

 


INFORMATION SPORTSGULVSSYSTEMER

D 1.0

Generel information,
Sportsgulvsystemer

D x.x

Projekterings- og
lægningsvejledning

Tabel 1 

GULVESYSTEMER

Junckers sportsgulve kan installeres iht. en af følgende tre metoder:

  1. 14 eller 22 mm massive parketbrædder lagt som svømmende gulv på en fjedermåtte og samlet ved hjælp af monteringsbøjle.
  2. 22 mm massive parketbrædder, sømmet til præfabrikerede fjedrende strøsystemer.
  3. 22 mm demontable gulvpaneler.

Svømmende gulve installeres på afrettet undergulv. Konstruktionshøjde fra 19 mm.
Gulve på strøsystemer kan installeres direkte på afrettet undergulv eller nivelleres op, f.eks. med kiler. Konstruktionshøjde fra 45 mm.
Demontable gulve kan leveres enten som et svømmende gulv eller med præmonteret strøer.

Alle Junckers sportsgulve er testet og godkendt i henhold til den europæiske sportsnorm EN 14904.

Oplysninger i dette datablad indeholder generel information gældende for samtlige Junckers Sportssystemer. Detaljerede oplysninger om de enkelte gulvsystemer skal findes i tilhørende projekterings- og lægningsvejledninger. Informationen for et aktuelt gulvsystem er derfor først er fyldestgørende, når alle datablade for relevante sportsgulvsystem er sammenholdt. Se tabel 1.


KLIMATISKE FORUDSÆTNINGER

Junckers massive trægulve kan lægges i luftfugtighedsintervallet fra 25 til 85 % relativ luftfugtighed (RF).

For at minimere bevægelser i gulvet som følge af svingninger i den relative luftfugtighed, bør RF være stabil gennem længere perioder og luftfugtighedsintervallet, dvs. forskellen mellem lavest og højest forekommende RF i byggeriet over året, bør ikke overstige 30 %. Eksempler på luftfugtighedsintervaller: 25-50 %, 35-65 % og 60-85 % RF.

I danske idrætsbyggerier, f.eks. sportshaller og gymnastiksale, kan luftfugtighedsniveauet sædvanligvis sidestilles med indeklimaet i boliger, typisk i intervallet 35-65 % RF.

Parametre som driftstemperatur og ventilationsform over året afgør, om luftfugtighedsniveauet kan opretholdes naturligt eller må kontrolleres i visse perioder. Ved forventede afvigelser i forhold til ovenstående bør Junckers kundeservice konsulteres, før gulvlægning påbegyndes.

Vær opmærksom på, at alle typer trægulve udvider sig, når den relative luftfugtighed i et lokale øges, og modsat trækker sig sammen, når den relative luftfugtighed mindskes.  I en normal sæsoncyklus vil fugtindholdet i et trægulv variere, og det kan specielt i vintersæsonen resultere i synlige fuger mellem gulvbrædderne.

OPVARMNING OG VENTILATION

I de første 1½‑2 år efter installation i nyopførte haller, kan det være nødvendigt at ventilere relativt kraftigt og opvarme moderat, således at restfugten i bygningen fjernes.

Den relative luftfugtighed må ikke variere mere end 30 %. Temperaturen sænkes i nattetimerne, og friskluftindtaget reduceres eller afbrydes, så den lave relative luftfugtighed modvirkes.

Sommer:
Minimalt friskluftindtag i dagtimerne. Om nødvendigt recirkuleres luften. Luftfugtigheden kan reduceres ved friskluftindtag i nattetimerne.

Forår, efterår og vinter:
Der ventileres kun for at opretholde en god luftkvalitet, f.eks. 5‑10 % friskluftindtag i 6‑8 af døgnets timer i forbindelse med sportsudøvelse. Resten af døgnets timer recirkuleres luften. Opvarmning efter behov.


AFDÆKNING AF PARKETGULVE

Afdækning af gulvene i byggeperioden er normalt unødvendigt. Såfremt en afdækning alligevel skønnes hensigtsmæssig, bør den udføres iht. følgende anbefalinger:

Afdækning, hvor trykbelastning forekommer
Anvend trykfordelende plader. Den glatte side af pladen skal lægges mod gulvoverfladen. Er der risiko for spild af væsker, anbefales det at udlægge vandtæt afdækning oven på de trykfordelende plader.

Afdækning uden trykbelastning
Anvend afdækningsfolie, gulvpap eller lignende. Er der risiko for spild af væsker, anbefales det at anvende en vandtæt afdækning. Afdækningen skal udlægges helt glat og må ikke have forstærkninger på overfladen, som kan give trykmærker eller påtrykt tekst, som kan virke afsmittende.


TAPE OG REKLAMESTREAMERS

Lim på tape og reklamestreamers har ofte en meget høj aftræksstyrke og kan derfor beskadige lakken på gulvet, når disse trækkes af.

Anvend derfor altid tape og streamers med lav aftrækningsstyrke, f.eks. en film med aftrækningsstyrke på max. 7N / 25 mm.

Gulvet beskyttes yderligere ved at fjerne tape og streamers i en vinkel på < 90 °.

Tabel 2

GULVENES STIVHED OG BÆREEVNE

Junckers sportsgulve er konstrueret således, at der opnås gode sportsfunktionelle egenskaber samt tilstrækkelig bæreevne i forhold til de belastninger, der kan forventes påført gulvfladen i forbindelse med udøvelse af sport.

De enkelte gulvsystemers sportsfunktionelle egenskaber, herunder stødabsorption og elasticitet, afhænger bl.a. af konstruktionsopbygning og er dokumenteret via tests i henhold til kendte standarder.

Gulvsystemernes bæreevne fremgår af projekteringsvejledningerne for de enkelte gulvsystemer.

I projekterings- og lægningsvejledningerne for de enkelte gulvsystemer er specificeret et brædde-forbandt, der nøje skal følges for at opnå maksimal bæreevne.

Trampoliner
Ved brug af trampoliner eller lignende skal der anvendes trykfordelende ”sko/fødder” med et fladeareal på min. 200 x 200 mm.

Mobile tribuner
Ved belastning fra mobile tribuner, kan optræde uhensigtsmæssige store nedbøjninger, der kan reducere både gulvets og tribunens funktionsdygtighed.

Strøgulves stivhed kan øges ved montering af ekstra strøer og/eller montage af uelastiske opklodsninger. For svømmende gulve kan fjedermåtten erstattes af uelastisk plademateriale, f.eks krydsfinér.

Såfremt forstærkningen har en udstrækning ind over spillezonen, er det vigtigt, at den er designet således, at gulvet bevarer dets elasticitet.

Udstillinger og messer: Ved belastning i forbindelse med udstillinger og messer, kan gulvsystemernes bæreevne øges ved at udlægge trykfordelende plader på det færdige gulv.

Rullende materiel: Information om belastninger fra rullende materiel fremgår af de enkelte gulvsystemers projekteringsvejledning.

Specifikation af to gængse hjultyper til rullende materiel, se Tabel 2.
Der må aldrig anvendes nylonhjul, metalhjul eller lignende hårde hjul uden beskyttende afdækning af gulvet.

Rullende materiel skal altid flyttes med forsigtighed. Ved større belastninger anvendes trykfordelende plader, f.eks. 21 mm krydsfinerplader.

Stilladser og sakselifte: Kontakt Junckers for vejledning.


OPSTREGNING OG LAKERING

Til opstregning af baner anvendes Junckers Sportsline, der findes i følgende farver: Hvid, gul, rød, blå, grøn og sort.

Junckers parketgulv leveres færdiglakeret fra fabrikken og er som udgangspunkt klar til ibrugtagning.

For at beskytte stregerne, anbefales det dog, at lakere gulvet med et ekstra lag af Junckers sportslak. Læs mere om Junckers HP Sportslak i F 8.2.


RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

I det daglige er det kun nødvendigt at støvsuge, feje eller aftørre gulvet med en klud eller moppe hårdt opvredet i rent vand.

Vask af gulv kan ske med gulvvaskemaskine, forudsat at vandet straks opsuges og at vandforbruget til rengøringen holdes på et minimum.

Der må ikke benyttes vaskemaskine, før gulvet er blevet overlakeret og er helt tørt. Dette gælder også ved en evt. vask før opstregning og overlakering.

Læs mere om rengøring og vedligeholdelse af Junckers Sportsgulve i G 8.0.


ANSVAR

Oplysninger i Junckers tekniske information vedrører specifikation af byggematerialer/byggekomponenter samt funktionsmæssige forhold i gulvkonstruktioner, hvori Junckers parketbrædder indgår.

Junckers Industrier A/S påtager sig ikke ansvar for funktionsmæssige forhold i gulvkonstruktioner, hvor materialer eller anvendelse afviger fra det specificerede, eller hvor udførelsen ikke er i overensstemmelse med det anviste.

Gulvbrædder skal efterses omhyggeligt for materialefejl under optimale lysforhold før og under montering.

Produkter med synlige fejl må under ingen omstændigheder monteres. Montering tilkendegiver accept.


HAR DU SPØRGSMÅL

Junckers tekniske service afdeling står altid til rådighed med råd og vejledning før under og efter installation.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf