MØBELLAK, VANDBASERET
PRODUKTINFORMATION

F 52.2

F 52.2


GENEREL BESKRIVELSE

Møbellak, vandbaseret anvendes indendørs til lakering af møbler, bordplader og andre overflader af træ.
Velegnet til afslebne, ubehandlede samt tidligere lakerede overflader.

Hurtigtørrende og bevarer træets lyse udseende.

Møbellak, vandbaseret er indeklimamærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoĄer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret akryl-/polyurethanlak.

Emballagestørrelser: ⅜ liter og ¾ liter i glansgrad mat og halvblank.

Udseende: Cremefarvet/mælkehvid i emballagen. Farveløs film efter tørring. 

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: Ca. 10 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Lakpensel eller lakrulle.

Overfladetemperatur: 15-25 °C.

Fortynding: Anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
Ca. 4 timer.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.
Påfør kun 2 lag lak pr. døgn.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.


BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne overflader:
Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning. Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

  • Påfør et lag lak og lad tørre.
  • Slib derefter med sandpapir korn 150-180.
  • Fjern slibestøv og aftør overfladen med en klud hårdt opvredet i rent vand.
  • Afslut med at lakere overfladen yderligere 1-2 gange.

Tidligere lakerede overflader:

  • For at opløse gamle sæberester afvaskes overfladen først med Junckers Neutralizer.
  • Mellemslib derefter med sandpapir korn 180-220.
  • Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.
  • Påfør et lag lak og lad tørre.
  • Før lakering af hele møblet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Hvordan udføres en vedhæftningstest:
Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele møblet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal overfladen afslibes til rent træ før lakering.

Rengøring: Klud hårdt opvredet i rent vand. Nylakerede overflader bør ikke rengøres de første tre døgn.


SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 10.3 - Junckers Neutralizer

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf