FULDLIMNING AF MASSIVE TRÆGULVE
Lægningsvejledning
Erhverv / Bolig

C 1.3.2

 

C 1.3.2

 


JUNCKERS LIMSYSTEM

C 1.0 Generel information
C 1.3 Limsystem information
C 1.3.1 Projekteringsvejledning
C 1.3.2 Lægningsvejledning

Fig. 1

FØR OG UNDER LÆGNING AF GULVET

Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen bør der være konstant varme på. Betonstøbninger og andre indvendige arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, fx grundlæggende malerarbejde skal ligeledes være afsluttet.

Den relative luftfugtighed i bygningen skal være mellem 35 og 65 % og temperaturen ca. 20° C.

Undergulvet skal fremstå med en ensartet fast og ren overflade samt være tilstrækkeligt tør. Restporefugtindhold i beton må max. være 95 % RF og fugtindhold i træ max. 12 %.

Massive brædder bør altid lægges umiddelbart efter ankomsten til byggeriet. Hvor brædderne leveres emballeret i pakker, må emballagen først åbnes umiddelbart inden gulvlægningen påbegyndes, dvs. ingen akklimatisering af brædderne i byggeriet.

NB: Lægningsvejledningen skal nøje gennemlæses før start.

Ved tvivlspørgsmål kontakt Junckers tekniske serviceafdeling inden lægning.


1. UNDERGULVETS PLANHED

Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

Alternativ målemetode:
Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end ± 2 mm på et 2 meter retholt (2 mm ben). Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder, fx over støbeskel, skal være afrettet, så afvigelser fra planhed er mindre end ± 0,6 mm på et 0,25 meter retholt (0,6 mm ben).


2. SIKRING MOD RESTFUGT I UNDERGULVE AF BETON

Er undergulvet udført i beton skal Junckers Flydende Fugtspærre påføres som sikring mod restfugt, før gulvlægning påbegyndes.

Underlaget skal have en restporefugt på max. 95 % RF (max 85 % RF ved gulvvarme) og være fri for fedt, støv og løse partikler. Der skal altid støvsuges inden påføring af fugtspærren.

Fugtspærren påføres i 2 lag vinkelret på hinanden med korthåret rulle:

1. lag:
Fugtspærren påføres ufortyndet ca. 120 g/m². Lad tørre ca. 40-50 min. inden 2. lag påføres.

2. lag:
Påføres ufortyndet ca. 100 g/m² vinkelret på 1. lag. Lad tørre min. 1 og max. 72 timer inden der fuldlimes med Junckers Parketlim.


3. PÅFØRING AF LIM

Til limning af gulvet anvendes Junckers Parket Lim. Limen påføres med Junckers Metal Limspartel J11, der efterlader den anbefalede mængde lim på ca. 0,5-0,6 liter pr. m² afhængig af underlagets struktur og planhed.

Limen påføres sædvanligvis på et areal svarende til 3-4 brædderækker af gangen og aldrig større, end at monteringen af brædderne er afsluttet indenfor 40 minutter svarende til limens åbningstid.


4. 10-BRÆTSMÅL

Brædderne trykkes godt fast i den våde lim og lægges med afstandsbrikker pr. max. 900 mm, så der opnås det ønskede 10-brætsmål.

10-brætsmålet i tabellen angiver, hvor meget 10 brædder skal dække ved lægningen. Målet kontrolleres løbende under lægningen. 

 

Type
Afstandsbrik

10-brætsmål
ved forskellige bræddebredder

Konstruktion

129mm

140/185 mm

129 mm 

140 mm 

185 mm

Terrændæk, beton

0,4mm

0,6 mm

1294 mm

1406 mm

1856 mm

Etageadskillelse, beton

0,2 mm

0,4 mm

1292 mm

1404 mm

1854 mm

Træbaseret undergulv

0,2 mm

0,4 mm

1292 mm

1404 mm

1854 mm

Skibsgulve

- *

- *

1298 mm

1408 mm

1858 mm

* Der anvendes ikke afstandsbrikker ved lægning af gulve med skibsfuge.

Sørg for at der under gulvlægningen anvendes afstandsbrikker svarende til 3 meter bagud i læggeretningen. 

Herefter er limen tilstrækkelig tør/hærdet, og de først lagte afstandsbrikker kan tages op og genanvendes.


5. AFSTAND TIL VÆGGE MM

Afstand til vægge og faste installationer skal være 1,5 mm pr. m på tværs af gulvfladen i begge sider (A) og 1 mm pr. m på langs af gulvfladen i begge ender (B), dog altid minimum 12 mm.

Monter afstandsklodser mellem væg og den første række brædder (fjernes inden montering af fodpanel).

6. GULVMØNSTER

Læg brædderne i et uregelmæssigt mønster. Bræddestødene fordeles/spredes mest muligt. Afstanden (A) mellem bræddestød i to på hinanden følgende rækker skal være minimum 250 mm.

Lægges 14 eller 22 mm parket må stavstød i en brædderække ikke ligge på linie med stavstød i naborækken, men skal spredes mest muligt svarende til en forskydning på mindst 50 mm.

Brædderne i den sidste række tilpasses i bredden. Husk at afstanden (B) til væggen skal være som beskrevet i afsnit 5.

Brug gulvjern (C) til at få det sidste bræt på plads.


7. RØRGENNEMFØRINGER

Ved rørgennemføringer bores et hul i brættet. Hullet (A) skal have en diameter, der er min. 24 mm større end rørets diameter.

Der saves en klods af i en skrå vinkel. Efter lægning af brættet limes klodsen på med Junckers Sylvafix lim.

Som afslutning monteres radiatorrossetter.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf