BASEFILL
PRODUKTINFORMATION

F 5.6

F 5.6


GENEREL BESKRIVELSE

Spartelmasse til fuldspartling af afslebne og ubehandlede trægulve.

Kan anvendes i kombination med vand- og oliebaserede overfladeprodukter, f.eks. Junckers GulvOlie, Junckers Professional Hardwax Oil og Junckers' olie- eller vandbaserede lakker.

Produktet blandes med slibestøv fra den forudgående slibning af trægulvet.

Især egnet til fuldspartling af højkantsparket og mønstergulve, f.eks. sildebensparket.

Kun til erhvervsmæssig brug.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Solventbaseret spartelmasse.

Emballagestørrelser: 5 liter.

Udseende: Farveløs. Tørrer op med samme farve som det tilsatte træstøv.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10 m² pr. liter afhængig af underlagets tilstand samt gulvtype.

Før brug: Omryst/omrør grundigt.

Påføringsværktøj: Bred fuldkantet spartel i rustfrit stål.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
Ca. 30-45 minutter afhængig af fugernes dybde.

Rengøring af værktøj: Sprit.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C.


ANBEFALEDE SYSTEMER

Lakering - stærkt trafikerede arealer:
1 lag BaseFill + 1 lag GrundLak
+ 2 lag GulvLak PLUS, Strong Premium eller HP Commercial.

 

Lakering - mindre trafikerede arealer:
1 lag BaseFill + 1 lag GrundLak + 2 lag ProFinish.

Oliering:
1 lag BaseFill + 2 lag GulvOlie, vådt i vådt + 1 lag GulvOlie.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:
Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish o.lign. Smuds og uregelmæssigheder fjernes ved maskinafslibning. Den sidste afslibning før påføring skal udføres med sandpapir korn 120-150.

  • Bland slibestøv fra den forudgående slibning med BaseFill til en tyk men letflydende pasta. Viskositeten kan justeres med BaseFill.
  • Brug en stålspartel og fordel spartelmassen med hurtige bevægelser. Lad alle fyldninger tørre.
  • Fjern overskydende spartelmasse ved slibning med slibemateriel svarende til  korn 120-150. Fjern derefter slibestøv omhyggeligt ved støvsugning.
  • Gulvet færdigbehandles derefter med et af Junckers' anbefalede olie- eller laksystemer.

Tidligere lakerede gulve:

  • Gulvet maskinafslibes før påføring af BaseFill.
  • Gamle lag lak fjernes med slibemateriel svarende til korn 24-36.
  • Derefter fjernes slibespor med korn 60-80.
  • Til sidst anvendes korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
  • Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og gulvet behandles som beskrevet under “Ubehandlede/afslebne gulve”.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION 

Produkter:
F 4.2 - Junckers ProFinish
F 5.1 - Junckers GulvLak PLUS
F 5.3 - Junckers GrundLak
F 5.9 - Junckers Strong Premium
F 8.5 - Junckers HP Commercial 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf