TRÆRENS
PRODUKTINFORMATION

F 14.3

F 14.3


GENEREL BESKRIVELSE

TræRens anvendes indendørs til grundrengøring af trægulve og bordplader, som er behandlet med natursæbe eller olie.

Produktet fjerner snavs, fedtrester og gammel sæbefilm.


PRODUKTBESKRIVELSE

Emballagestørrelser: 1 og 2½ liter.

Indholdsstoffer:
Vand, CAS-nr. 7732-18-5 (AQUA)
Alkoholer, C13, forgrenede, ethoxylerede, CAS-nr. 69011-36-5 (TRIDECETH-8)
Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(carboxymethyl)-ω-(dodecyloxy)-, natrium salt, CAS-nr. 33939-64-9 (SODIUM LAURETH-11 CARBOXYLATE)

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: Ca. 100 m² pr. liter.

pH:
Koncentreret: Ca. 10,5.
Fortyndet: Ca. 9-10.

Før brug: Omryst emballagen grundigt.

Påføringsværktøj: Moppe, skrubbe, gulvklud eller svamp i træets længderetning.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: 2-4 dl til 10 liter vand.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: 4-8 timer.

Rengøring af værktøj: Rent vand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 0 °C.


BRUGSANVISNING

  • Bland med varmt vand iht. anvisning og vask overfladen.
  • Aftør efterfølgende med en klud, moppe eller gulvklud hårdt opvredet i rent vand.
  • På større arealer kan der med fordel anvendes to gulvspande, en spand indeholdende blandingen med TræRens og en spand med vand til at vride kluden/moppen op i.
  • Efter tørring kan overfladen genbehandles.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf